Göm menyn

Marika Wenemark

Studiedesign och enkätmetodik med respondenten i fokus

Mitt främsta forskningsintresse är hur vi kan göra studier och enkäter som tar större hänsyn till de som ska delta/svara. Med andra ord hur skapar vi enkäter som folk kan och vill svara på? Att påminna alltmer intensivt eller erbjuda belöningar riskerar i längden att förstöra förtroendet för undersökningar. Jag arbetar därför med metoder som ska främja motivationen att delta på ett sätt som förbättrar kvaliteten i studien, ger respondenten en trevligare erfarenhet och förhoppningsvis bidrar till ett mer positivt undersökningsklimat på sikt.

Mina pågående studier handlar t.ex. om hur äldre hälsoenkäter kan moderniseras och göras mer respondentvänliga. Jag arbetar också med en studie om hur proxyrespondenter kan få hjälp att ge svar som speglar uppfattningen hos den de svarar för och inte deras egen uppfattning. Ett favoritämne är hur man kan kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder i sin studiedesign. Ett exempel är användning av öppna frågor i enkäter. Jag har också genomfört några studier med experiment som testar metoder som fokuserar på vänlighet för att skapa förtroende och engagemang hos respondenterna.

Jag är alltid intresserad av spännande metodexperiment i enkäter och undersökningar. Hör av dig om du har någon erfarenhet som du vill dela med dig av eller om du söker samarbete. Jag håller också föreläsningar och kurser om enkätstudier med respondenten i fokus.

Övrigt

  • Jag kombinerar mitt arbete på Enheten för hälsoanalys, Region Östergötland med forskning och undervisning.
  • Styrgruppsmedlem för Regional kurs i forskningsmetodik, Forskningsrådet i Sydöstra Sverige (FORSS).
  • Enkätrådgivning vid Linköping Academic Research Centre (LARC).
  • Expertuppdrag enkätutveckling på Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet, SACO  m.fl.
  • Undervisning inom enkätmetodik och studiedesign vid t.ex. Karolinska Institutet, Sahlgrenska sjukhuset, Uppsala Universitet och Hälsohögskolan i Jönköping.
  • Undervisning på kursen Hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga, vid Hälsouniversitetets integrerade masterprogram, Linköpings universitet

Publikationer

Marika Wenemarks publikationer

Marika Wenemark


Namn: Marika Wenemark
Befattning: Adjungerad universitetslektor
Institution: IMH
Avdelning: Samhällsmedicin
Ämnesområde: Socialmedicin

Kontakt

Telefon: 010-103 7183
E‐post: marika.wenemark@liu.se

Besöksadress:
Hälsans hus
Ingång 15, plan 11
Universitetssjukhuset

Postadress:
Linköpings universitet
Institutionen för medicin och hälsa, IMH
Avdelningen för samhällsmedicin
581 83 Linköping

 

Forskning inom Hälsa och Samhälle
Medicinsk forskning vid LiU

Sidansvarig: emma.busk.winquist@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Feb 12 11:14:39 CET 2015