Göm menyn

Kommunikation

Externa webben

Varje medarbetare vid LiU har en egen medarbetarpresentation på LiU:s externa webb. För att fylla den med innehåll lämnar var och en underlag till institutionens kommunikatör (Emma Busk Winquist). Här finns checklistor och mallar som stöd.

För forskare finns ytterligare en sidmall - Forskningsverksamhet. Den används för att beskriva forskningsprojekt/forskargrupper/forskningsteman och dyl. Kontakta gärna Emma Busk Winquist för diskussioner kring innehållet på dessa sidor.

 

Medarbetarpresentationer

Forskningsverksamheter

Taggar (för både medarbetarpresentationer och forskningsverksamheter)


Sidansvarig: emma.busk.winquist@liu.se
Senast uppdaterad: Wed May 16 11:18:37 CEST 2018