Göm menyn

IMH:s kalendarium

Händelser närmaste året

2018-11-14

Nätverksmöte i Svenskt nätverk för interprofessionellt lärande o praktik - SvIPnet

Konferens - Linköpings universitet
2018-11-14 kl 13:00 -- 2018-11-15 kl 12:00 För första gången samlas lärare, studenter och andra intressenter för att bygga ett svenskt nätverk kring interprofessionellt lärande och praktik.
Plats: Belladonna
För mer information se https://svipnet.wordpress.com/svipnet-mote-november-2018/, kontakta Johanna Dahlberg, e-post johanna.dahlberg@liu.se, telefon 0734619641.

2018-11-16

Disputation - Sofia Kvernby

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Sofia Kvernby disputerar med sin avhandling: "Myocardial tissue characterization using quantitative magnetic resonance imaging". Fakultetsopponent: Per Thunberg, PhD, docent, Örebro universitet, Medicinska vetenskaper.
Kl 09:00
Plats: Hugo Theorell, Campus US, Linköping University
För mer information kontakta Malin Strand, e-post malin.strand@liu.se.

Workshop: #metoo – Kränkande behandling, härskartekniker och motstrategier

Internt - Medicinska fakulteten
Inom ramen för #metoo anordnar Medicinska fakulteten en workshop. Fokus ligger på temat ”Kränkande behandling, härskartekniker och motstrategier”. Teori varvas med fokuserade diskussioner och övningar. Inhyrda skådespelare används för att åskådliggöra kränkande beteenden och härskartekniker. Workshopen är kostnadsfri. För intresseanmälan kontakta: Anita Larsson, e-post: anita.larsson@liu.se. Fika serveras, ange önskemål om specialkost i mejlet.
Sista anmälningsdag: 2018-11-12
Kl 13:00 - 17:00
Plats: Hugo Theorell-salen, Norra entrén, US
För mer information se https://old.liu.se/medfak/pdf-arkiv/1.747815/metooworkshop.pdf, kontakta Anita Larsson, e-post anita.larsson@liu.se.

2018-11-19

Workshop om studenter med behovsvariation

Övrigt - Linköpings universitet
Många lärare brottas med att hantera svåra situationer som på olika sätt påverkar såväl studenters som lärares arbetsmiljö. Frågor om såväl lärares som studenter rättssäkerhet, skyldigheter, rättigheter och fysiska säkerhet aktualiseras allt oftare. Samtidigt ökar och förändras förväntningarna på oss som lärosäte utifrån såväl samhället i stort som från studenter - breddad rekrytering, livslångt lärande, ökad globalisering och fler studenter med olika behov och förutsättningar. Hur kan lärosätena utveckla verksamheten för att möta dessa utmaningar och förväntningar från samhälle och studenter över tid? Syftet med workshopen är att skapa bättre förutsättningar för oss alla i våra olika yrkesroller i mötet med studenter med behovsvariation genom att gemensamt utveckla nya verktyg, stöd, hanteringsordningar och förhållningssätt. Viktigt är också att diskutera hur vi kan sprida erfarenhet och kunskap i organisationen. Upplägget på workshopen utgår från fall som beaktas ur flera perspektiv, exempelvis pedagogiska/didaktiska, etiska, arbetsmiljö, studiemiljö, lika villkor, säkerhet, juridiska, resurser (ekonomi, kompetens mm) eller disciplinära.
Sista anmälningsdag: 2018-11-15
Kl 13:15 - 15:00
Plats: SAL G32, HUS G, INGÅNG 81 PLAN 3, CAMPUS VALLA
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/Workshop-om-studenter-med-behovsvariation?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013286655.

2018-11-22

Spikning - Mahin Kiwi

Övrigt - Avdelningen för omvårdnad
Kl 09:30
För mer information se https://www.imh.liu.se/omvardnad?l=sv, kontakta Nora Östrup, e-post nora.ostrup@liu.se, telefon 013 28 22 58.

Lärande för hållbar utveckling, seminarium 3 - vilka värderingar har vi själva beträffande hållbar utveckling och kopplingen till högre utbildning och våra kurser?

Seminarium - Linköpings universitet
Seminariet börjar med en introduktion om att lärande för hållbar utveckling kan ses som enbart kräver mindre ändringar av våra utbildningsprogram, eller kan förändra målen för våra utbildningar helt och hållet, med stora konsekvenser för både utbildningsprogram och institutioner. Om lärande för en hållbar utveckling ska vara inkluderande och inte enbart fokusera på tidigare lösningar på problem, vilken roll ska då studenter ha? Och spelar det roll vilken personlig inställning undervisande lärare har till hållbarhet?
Sista anmälningsdag: 2018-11-07
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticums lokaler, hus G, ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/larande-for-hallbar-utveckling-seminarie-3?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-286655.

Forskning i framkant: Träning under behandling för cancer – går det?

Föreläsning - Medicinska fakulteten
Linköpings universitet och universitetssjukhus är med i en stor nationell studie som hos personer med cancer under pågående behandling studerar effekten av fysisk träning på hög eller låg-måttlig intensitet, med eller utan integrerade beteendemedicinska stödstrategier. Syftet är att förebygga och minimera cancer-relaterad trötthet, förbättra hälsorelaterad livskvalitet och sjukdomsutfall och utvärdera hälsoekonomiska aspekter. Föreläsare: Sussanne Börjeson, professor vid Avdelningen för omvårdnad, Institutionen för medicin och hälsa.
Kl 16:30 - 17:30
Plats: Hugo Theorell-salen, US, Norra entrén
För mer information se https://liu.se/artikel/forskning-i-framkant, kontakta Daniel Windre, e-post daniel.windre@liu.se.

2018-11-23

Disputation - Helena Kilander

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Helena Kilander försvara sin avhandling med titeln "Contraceptive couselling in abortion care". Opponent professor Christin Rubertsson, Lunds universitet
Kl 13:00
Plats: Futurum, Jönköping
För mer information se http://liu.diva-portal.org/smash/coming.jsf?dswid=9739, kontakta Nora Östrup, e-post nora.ostrup@liu.se, telefon 013-28 22 58.

2018-11-29

Halvtidsseminarium - Helena Johansson

Seminarium - Avdelningen för omvårdnad
Symptom burden, caregiver burden and need of support in people with COPD and their next of kin.
Kl 13:00
Plats: Balkongen, ingång 13, plan 12, Campus US
För mer information kontakta Nora Östrup, e-post nora.ostrup@liu.se, telefon 013 28 22 58.

2018-11-30

Disputation - Pernilla Haage

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Pernilla Haage från Avdelningen för läkemedelsforskning försvarar sin avhandling "Forensic toxicological aspects of tramadol. Focus on enantioselective drug disposition and pharmacogenetics". Fakultetsopponent Professor Espen Molden, Oslo.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, ing 65, Campus US
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-152626, kontakta Madeleine Örlin , e-post madeleine.orlin@liu.se, telefon 013-286804.

2018-12-04

Kliniska studier med medicintekniska produkter, introduktionskurs inkl. ISO 14155

Övrigt - Forum Östergötland
Behöver du eller din personal kunskaper kring kliniska studier med medicintekniska produkter? Vad är medicintekniska produkter? Den 4 december 2018 erbjuder Forum Östergötland en introducerande halvdagsutbildning på området, inklusive ISO 14155 (medicinteknisk GCP).
Sista anmälningsdag: 2018-11-26
Kl 08:30 - 12:00
Plats: Forum Östergötland, Universitetssjukhuset i Linköping, ingång 50, plan 10.
För mer information se https://liu.se/artikel/kliniska-studier-med-medicintekniska-produkter, kontakta Laila Höljervangen, e-post laila.holjervangen@liu.se, telefon 013-284700, 0700-895643.

2018-12-05

IMH morgonfika

Internt - Institutionen för medicin och hälsa
Diskussionsforum för hela IMH, kaffe, te och smörgås finns.
Kl 08:15 - 09:00
Plats: Antracit, huvudblocket plan 9
För mer information kontakta Thomas Wise, e-post thomas.wise@liu.se, telefon 013286939.

2018-12-06

WCMM Symposium

Konferens - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
2018-12-06 kl 13:00 -- 2018-12-07 kl 15:00 Annual Symposium with the Wallenberg Center for Molecular Medicine at Linköping University
Plats: Hugo Theorell, Norra entrén, plan 9, Campus US
För mer information se https://liu.se/en/research/wallenberg-centre-for-molecular-medicine, kontakta Stefan Klintström, e-post stefan.welin.klintstrom@liu.se.

3rd annual WCMM Symposium

Konferens - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
2018-12-06 kl 13:00 -- 2018-12-07 kl 15:00 The 3rd annual WCMM symposium at Linköpings University, an initiative focusing on the Medicine-Technology interface, will take place December, 6th - 7th, 2018 at Campus US. The program covers the following areas: Structural Electrophysiology, Neurobiology and Brain Disorders, Molecular Cell Signaling and Imaging - from DNA to Tissue. The number of participants is limited and registration is required. More information about the program and registration can be found below.
Sista anmälningsdag: 2018-11-20
Plats: Lecture hall Hugo Theorell, Campus US, Northern Entrance, floor 9
För mer information se https://liu.se/en/article/wcmm-symposium-2018, kontakta Stefan Klintström, e-post stefan.welin.klintstrom@liu.se.

2018-12-10

Lärande för hållbar utveckling, seminarium 4 - hur kan vi verka för att våra utbildningar förbereder studenter för att verka för en hållbar utveckling?

Seminarium - Linköpings universitet
Seminariet börjar med en presentation av hur vi för närvarande samarbetar bland lärare och studenter för att kvalitetssäkra våra utbildningar, och vilka eventuella problem vi upplever med att genomföra mer genomgripande förändringar. Baserat på våra upplevelser av vilka förändringar vi tycker är lätta att genomföra och vilka som är svåra för vi diskussioner om hur vi vill gå vidare och hur vi kan fortsätta driva frågor gemensamt kopplade till hållbar utveckling vid LiU.
Sista anmälningsdag: 2018-11-26
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticums lokaler, hus G, ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/larande.for-en-hallbar-utveckling-seminarium-4?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-286655.

2018-12-13

Disputation - Mahin Kiwi

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Mahin Kiwi försvara sin avhandling med titeln Reflections and thought patterns of elderly Iranians in Sweden, their relatives and their staff at a culturally profiled nursing home. Opponent: professor Karin Josefsson, Borås Högskola
Kl 09:00 - 13:00
Plats: Beladonna, plan 10, Hus 001
För mer information se https://liu.se/medarbetare/mahki97, kontakta Nora Östrup, e-post nora.ostrup@liu.se, telefon 013 28 22 58.

2019-02-06

Nationell konferens om kliniska studier

Konferens - Forum Östergötland
2019-02-06 kl 08:30 -- 2019-02-07 kl 15:30 Inspireras av talare och konferensdeltagare, diskutera och nätverka med representanter för patientorganisationer, akademi, hälso- och sjukvård, myndigheter och industri. Noden Forum Söder arrangerar, men Forum Sydost inklusive Forum Östergötland (LiU) finns representerad i samarbetet Kliniska Studier Sverige.
Sista anmälningsdag: 2019-01-25
Plats: Clarion Hotel Malmö Live
För mer information se https://www.konferens.kliniskastudier.se/, kontakta Melinda Reyes Hiltunen, e-post melinda.reyes.hiltunen@liu.se, telefon 013-28 23 29, 0707-64 30 37.

2019-04-04

FORSKARTORGET

Övrigt - Medicinska fakulteten
En mötesplats för forskare och läkarstudenter inför kommande examensarbete på K8. Kom och visa upp din forskning! 4/4 2019 i Linköping (7/3 2019 i Jönköping, Kalmar & Norrköping) Sista anmälningsdag är 1 vecka innan.
Kl 14:30 - 16:00
Plats: Meddelas i kallelsen
För mer information se https://old.liu.se/medfak/mala2/kurser/kurs-8/anmalan-till-forskartorget/?l=sv, kontakta AnnaCarin Hallin, e-post annacarin.hallin@liu.se.

Almanacka - fotografi

Nya aktiviteter:

Anmäl nya aktiviteter till kalendariet >>
Alla händelser som anmäls till kalendariet granskas och godkänns av administratörer innan de publiceras. Har du frågor, vänd dig gärna till IMH:s webbmaster Emma Busk Winquist.
 

Seminarier:

Doktorandseminarier


Sidansvarig: emma.busk.winquist@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Mar 20 15:54:26 CET 2018