Göm menyn

Årets Pedagog - Kajsa Johansson

Kajsa JohanssonKajsa Johansson, universitetslektor på avd Sjukgymnastik vid IMH har av Consensus utsetts till Årets Pedagog!

GRATTIS!

Årets pedagog är etn utmärkelse som syftar till att premiera goda pedagoger vid Hälsouniversitetet och visa dem uppsakttning från studenternas sida. Denna utmärkelse delas ut till en lärare per läsår, nomineras av studenter och utses av ett programöverskridande utskott.

 

 


Utmärkelsen "Utmärkt Inspiratör" går i år till tre medarbetare vid IMH:

  • Andreas Eriksson från BMA-programmet
  • Karin Persson från programmet i Medicinsk Biologi
  • Paul Erixson från Sjukgymnastprogrammet

Utmärkt Inspiratör är en utmärkelse som införts av Consensus och sektionerna vid Hälsouniversitetet som syftar till att premiera personer på de respektive utbildningarna som inspirerar studenterna på olika sätt. Denna utmärkelse delas ut av sektionerna och mottagaren av utmärkelsen väljs av respektive sektionsstyrelse.

 


Emma Busk Winquist 2012-04-24
Sidansvarig: emma.busk.winquist@liu.se
Senast uppdaterad: 2012-04-27