Göm menyn

IMH:s organisation

Institutionen är organiserad i nio avdelningar varav sjuhar olika uppdrag inom forskning och grundutbildning. Inom den åttonde avdelningen organiseras administrationen och kallas Avdelningen för verksamhetsstöd. Institutionen har anknytning till två fakulteter på Linköpings universitet, där Hälsouniversitetet står för huvuddelen. IMH har 16 ämnesområden och ca 320 anställda, vi har ca 180 antagna forskarstuderanden och av dessa är ca 50 anställda som doktorander. Vi har ytterligare ca 165 andra nära anknutna personer, varav många är anställda hos Landstinget i Östergötland.

organisationsschema

 

 

Utskriftsvänlig version (pdf).


Sidansvarig: emma.busk.winquist@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Nov 20 10:14:07 CET 2015