Göm menyn

Avdelningen för fysioterapi (FYSIO)Aktuellt

Sofi Sonesson -ny avdelningschef

I Sonesson Sofiaugusti tillträder Sofi Sonesson som ny avdelningschef efter Kajsa Johansson.
Sofi Sonesson är universitetslektor i fysioterapi med specialistkompetens inom idrottsmedicin.

Kajsa Johansson kommer arbeta kvar på avdelning fysioterapi men kombinera med uppdrag som vårdenhetschef på Motions- och idrottsskadeenheten (MIE) på uppdrag av Rehab Öst (RÖ).

 

2019-04-29


Framgångsrika forskningsprojekt på avdelning fysioterapi

Avdelning fysioterapi röjde stora framgångar vid årets anslagsutdelning från Vetenskapsrådet - inom området Medicin och Hälsa. Imponerande 4 anslag beviljades till avdelning fysioterapi vilket medför excellenta forskningsmedel under 4 år.

De beviljade anslagen är:

Fysisk träning via videolänk inom hjärtrehabilitering. Forskningsledare: Docent Maria Bäck

Säker Idrott Utan Skador. Forskningsledare: Professor Martin Hägglund

Att stimulera aktiv livsstil efter skador på rörelseorganen. Forskningsledare: Professor Joanna Kvist

Ett innovativt nackspecifikt webträningsprogram samt patofysiologiska mekanismers betydelse för behandlingseffekt vid långvariga whiplashrelaterade besvär. Forskningsledare: Professor Anneli Peolsson

 

Anneli Peolsson Joanna Kvist Martin Hägglund 181109.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 Anneli Peolsson, Joanna Kvist, Martin Hägglund Foto: Åsa Fahlstedt
 

Bild på Maria Bäck

 

 

 

 

 

 

 

 Maria Bäck Foto: Emma Busk Winquist
 

2018-11-12


 

 

Kontakt

PostAdress

Linköpings universitet
Institutionen för medicin och hälsa
Avdelningen för fysioterapi
Plan 15
581 83 LINKÖPING

Besöksadress

Avdelningen för fysioterapi
Ingång 76/78, plan 15, trapphus X
Campus US
Linköping

Telefon/fax

Tfn: 013-28 10 00 (vxl Universitetet)
Fax: 013-14 50 04 (IMH)

Master i fysioterapi


FysioterapiprogrammetSidansvarig: asa.fahlstedt@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-03