Göm menyn

Välkommen till forskarutbildningen!

huentreInformation till forskarstuderande och handledare

Följande ärenden skickas till Registrator Kajsa Bendtsen för forskarutbildning IMH, samhällsmedicin, hus 511, Ing 78, plan 14

  • Inrättande av forskarutbildningsplats
  • Ansökningar till forskarutbildningsplats
  • Handlingar inför antagningsseminarium
  • Anmälan om halvtidsseminarium
  • Revidering av individuell studieplan
  • Byte av handledare
  • Avbrott
  • Anmälan om disputation
  • Tillgodoräknande av kurser
  • Halvtidsprotokoll

 

Regler för utbildning på forskarnivå vid HU ►


Kalendarium för doktorandseminarier vid IMH

Händelser närmaste året

2018-10-17

Vetenskapligt forum - Sofia Sunnerud

Seminarium - Avdelningen för kardiovaskulär medicin
How to fix a broken heart – diagnostik och kirurgi vid primär mitralisinsufficiens.
Kl 08:10 - 09:00
Plats: Kammaren, HC Administration Universitetssjukhuset i Linköping
För mer information kontakta Malin Strand, e-post malin.strand@liu.se.

2018-10-24

Halvtidskontroll - Kerstin Gutefeldt

Seminarium - Avdelningen för kardiovaskulär medicin
Upper extremity impairments in type 1 diabetes in comparison to matched controls without diabetes; associations to the IGF-system, metabolic factors, disability, and quality of life.
Kl 10:00
Plats: Äpplet, hus 511
För mer information kontakta Malin Strand, e-post malin.strand@liu.se.

2018-11-09

Licentiatseminarium Johanna Sandberg

Seminarium - Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys
Institutionally shaped response to the introduction of national guidelines - case studies in the Swedish regional Health policy arena. Extern granskare: docent Erik Hysing, Örebro universitet
Kl 13:00
Plats: Salix, hus 511-001, ingång 78/76, plan 11, Campus US
För mer information kontakta Lena Hector, e-post lena.hector@liu.se.

lediga platser

bidrag kursvistelse

doktorandseminarier


 


Vi som arbetar med forskarutbildningsfrågor på IMH:

ap

FUS
Professor Anneli Peolsson
Tel:013-284601
anneli.peolsson@liu.se
Internpost/Besöksadress:
IMHs kansli
Sandbäcksgatan 7, plan 3
Campus US

Postadress:
Linköpings universitet
Institutionen för medicin och hälsa
IMHs kansli, Sandbäcksgatan 7, plan 3
581 83 LINKÖPING


Martin Henriksson

Bitr. FUS
Docent Martin Henriksson
Tel: 013-285712
martin.henriksson@liu.se

Internpost/Besöksadress:
IMH/HSA
hus 511
Ingång 78, plan 13
Campus US

Postadress:
Linköpings universitet
Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys
Institutionen för medicin och hälsa
581 83 LINKÖPING


Forskarutbildningssamordnare/
registrator forskarutbildningen
kajsa
Kajsa Bendtsen
Tel:013-28 22 17
kajsa.bendtsen@liu.se
Internpost/Besöksadress:
IMH/SAM
hus 511
Ingång 78, plan 14
Campus US

Postadress:
Linköpings universitet
Avdelningen för samhällsmedicin
Institutionen för medicin och hälsa
581 83 LINKÖPING 


Sidansvarig: kajsa.bendtsen@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Mar 16 15:24:59 CET 2018