Göm menyn

Avdelningar inom Medicin och hälsa

Nedan ser du namnen på våra avdelningar (avdelningsförkortning inom parentes) och de ämnesområden som ingår i respektive avdelning. Klicka på avdelningsnamnet för att gå vidare till deras egna hemsidor.


AVDELNINGEN FÖR FYSIOTERAPI (FYSIO)

Division of Physiotherapy
Avdelningschef: Kajsa Johansson, universitetslektor
Ämnesområde: fysioterapi (fd sjukgymnastik)


AVDELNINGEN FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANALYS (HSA)

Division of Health Care Analysis
Avdelningschef: Jenny Alwin, universitetslektor
Ämnesområde: utvärdering och hälsoekonomi


AVDELNINGEN FÖR KARDIOVASKULÄR MEDICIN (KVM)

Division of Cardiovascular Medicine
Avdelningschef: Carl-Johan Carlhäll, universitetslektor
Fyra ämnesområden ingår: fysiologi inklusive klinisk fysiologi - internmedicin inklusive endokrinologi och diabetologi samt lungsjukdomar - kardiologi - thorax- och kärlkirurgi


AVDELNINGEN FÖR LÄKEMEDELSFORSKNING (LÄFO)

Division of Drug Research
Avdelningschef: Karin Persson, bitr. professor
Fem ämnesområden ingår: anestesi och intensivvård - biomedicinsk laboratorievetenskap - farmakologi inklusive klinisk farmakologi - njurmedicin och medicinsk gastroenterologi och hepatologi


AVDELNINGEN FÖR OMVÅRDNAD (OMV)

Division of Nursing Science
Avdelningschef: Sussanne Börjeson, bitr. professor
Ämnesområde: omvårdnad


AVDELNINGEN FÖR RADIOLOGISKA VETENSKAPER (RAD)

Division of Radiological Sciences
Avdelningschef: Maria Kristoffersen Wiberg, professor
Ämnesområde: Medicinsk bildvetenskap (medicinsk radiofysik - medicinsk radiologi)


AVDELNINGEN FÖR SAMHÄLLSMEDICIN (SAM)

Division of Community Medicine
Avdelningschef: Elisabeth Wilhelm, universitetslektor.
Fyra ämnesområden ingår: allmänmedicin - medicinsk pedagogik - rehabiliteringsmedicin - socialmedicin och folkhälsovetenskap


AVDELNINGEN FÖR VERKSAMHETSSTÖD (VS)

Administrative support and management
Avdelningschef: Gunilla Bergstrand, administrativ chef


Sidansvarig: emma.busk.winquist@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Mar 26 13:22:46 CEST 2018