Göm menyn

Björn Gerdle

Forskning

Målgruppen för rehabiliteringsmedicin är patienter med svåra kroniska eller långvariga tillstånd och av hävd är fokus på tre patientgrupper: patienter med hjärnskador, kroniska smärttillstånd och ryggmärgsskador.
Rehabiliteringsmedicin innefattar en bred (medicinskt, psykologiskt, socialt och ekonomiskt) bedömning och analys, behandling och rehabilitering av dessa patientgrupper där optimering av funktioner och förmågor samt copingstrategier sker för att uppnå hälsa och livskvalitet.

Min forskning rör framförallt kroniska smärttillstånd ur följande aspekter:

Patofysiologiska smärtmekanismer vid kronisk smärta

Kappmuskeln (trapezius muskeln) är ofta engagerad vid smärtor i nacke-skuldror.  Forskningsgruppen har funnit olika strukturella (morfologiska) förändringar i muskeln hos kvinnor med och utan smärta från kappmuskeln. I senare studier har vi använt oss av mikrodialysteknik för att studera mekanismer i den smärtande muskulaturen. Vi har funnit förändringar i koncentrationerna av olika smärtmedierande ämnen och ämnen som rör ämnesomsättningen i smärtande muskulatur. I andra studier studerar vi hur känsligheten för värme, kyla och tryck förändras vid olika typer av kronisk smärta.

Samspelen mellan kronisk smärta, comorbiditet och hälsa

Baserat på en bio-psyko-social helhetssyn på kronisk smärta studeras hur olika aspekter på långvarig smärta (t.ex. intensitet, duration och utbredning), andra symptom, hanteringsstrategier (coping), arbete och sjukskrivning samt hälsoaspekter. Forskningen omfattar patienter med generaliserade smärtor, whiplashrelateade smärttillstånd och arbetsrelaterade smärtor i nacke-skuldror.

Förekomst av kronisk smärta och dess riskfaktorer

Förekomst av kronisk och generaliserad smärta samt riskfaktorer för utveckling av kronisk smärta studeras i befolkningen inklusive i olika yrkesgrupper.

Forskningsfinansiärer

FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap)
Linköpings Universitet (Kontraktsprofessur)
Landstinget i Östergötland
ALF
FORSS

Handledning till disputation
Huvudhandledare för 12 doktorander och biträdande handledare för 4 doktorander.

Pågående handledning
Huvudhandledare:3 doktorander
Biträdande handledare: 2 doktorander

 

Björn Gerdle
Namn: Björn Gerdle
Befattning: professor, ämnesföreträdare i rehabiliteringsmedicin och handikappvetenskap
Institution: IMH
Avdelning: Samhällsmedicin
Ämnesområde: Rehabiliteringsmedicin 


Utbildning/akademisk examen:
Född 1953
Specialist i rehabiliteringsmedicin 1991
Specialist i Smärtlindring 1997
Professor i rehabiliteringsmedicin vid Linköpings universitet sedan 1992
Verksamhetschef/centrumchef vid Smärt- och rehabiliteringscentrum, US sedan 1997 

Är biträdande editor J Rehabilitation Medicine.


Telefon: 010-103 15 74 (direkt)
Mobiltelefon: 0763-92 71 91

E-post: bjorn.gerdle@liu.se

Besöksadress:
Brigadgatan 22, Linköping

Postadress:
Avd för samhällsmedicin/ Rehabiliteringsmedicin
Institutionen för medicin och hälsa
Linköpings universitet
581 83 Linköping


Medicinsk forskning
 


Sidansvarig: emma.busk.winquist@liu.se
Senast uppdaterad: Tue May 10 10:20:44 CEST 2016