Göm menyn

Medarbetare

Namn Befattning Telefon

E-post

Besöksadress
Al-Windi Ahmad docent 007200 16278 ahmad.al-windi@lio.se  
Borgquist Lars professor emeritus 0708-827401 lars.borgquist@liu.se  
Falk Magnus adjungerad lektor 010-103 4055 magnus.falk@liu.se Allmänmedicin, Hälsans hus, ing 14, pl 13
Faresjö Tomas professor 010-103 7517 tomas.faresjo@liu.se Allmänmedicin, Hälsans hus, ing 14, pl 13
Foldevi Mats universitetslektor, 
docent
010-103 4010 mats.foldevi@liu.se Allmänmedicin, Hälsans hus, ing 14, pl 13
Lindberg Malou FoU-handledare, docent 010-103 8510 malou.lindberg@lio.se S:t Larsgatan 9D
Linderoth Catharina Utredare/avdelningsadministratör 010-103 3002 catharina.linderoth@liu.se Allmänmedicin, Hälsans hus, ing 14, pl 13
Mårdén Gunnar adjungerad adjunkt 010-103 4706 gunnar.marden@lio.se  
Nilsson Staffan  lektor 070-6964712 staffan.g.nilsson@liu.se  
               
Wandegård Berit institutionsadministratör 010-103 1066 berit.wandegard@liu.se Allmänmedicin, Hälsans hus, ing 15, pl 15

Östgren Carl Johan

professor,ämnesföreträdare

bitr.avdelningschef

010-103 4373

073-2702427

carl.johan.ostgren@liu.se

Allmänmedicin, Hälsans hus, ing 14, pl 13

 
Forskarstuderande

Namn Befattning
Pihlflyckt Isa läkare
Eckhardt, Martin distriktsläkare och ST-läkare i akutsjukvård
Gjessing, Kristian läkare

Ghassan Guorgis

läkare
Guldbrand, Hans distriktsläkare
Hultberg, Josabeth distriktsläkare
Jennersjö, Pär distriktsläkare
Karlén, Jerker AT-läkare
Olofsson, Magnus distriktsläkare
Samefors, Maria läkare
Segernäs Kvitting, Anna ST-läkare
Lööf-Johansson, Margaretha distriktsläkare
Rådholm, Karin distriktsläkare
Sjöblom, Peter distriktsläkare
Wennerholm, Carina folkhälsovetare

 


Sidansvarig: emma.busk.winquist@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Aug 17 08:41:18 CEST 2015