Göm menyn

Margaretha Lööf-Johansson

Margareta är forskarstuderande och distriktsläkare.

Forskningsområden

På vilket sätt påverkar amningsvanorna under åren 1950-1975 dagens insjuknande och prognos vid bröstcancer?

Flera studier har visat ett samband mellan insjuknandet i bröstcancer och amningstid.Ju längre amningstid ju lägre risk att insjukna i bröstcancer.I Kalmar har en studie gjorts över prognostiska faktorer vid bröstcancer som omfattar ca 850 kvinnor.Med stöd av detta material och en enkätundersökning avser jag att kartlägga följande:

  1. Är amningstidens längd en prognostisk faktor vid bröstcancer?
  2. Kan man avläsa om en speciell typ av av bröstcancer är vanligare vid ingen,kort eller lång amninsgtid?Skiljer sig dessutom malignitetsgraden åt för dessa grupper?
  3. Kan man med hjälp av olika register härleda BVC-journaler till barn som de aktuella kvinnorna fött.Isåfall stämmer kvinnornas bild av amningstiden med den som finns registrerad i journalen?
  4. Vilka omvärldsfaktorer under åren 50-75 gjorde att kvinnor ammade så lite?


Arbetslöshet och folkhälsa i lokalsamhället

Intervjuundersökning om föreställningar om hälsokonsekvenser av arbetslöshet

Margaretha Lööf Johanson
Namn:
Margaretha Lööf-Johanson
Befattning: Forskarstuderande, distriktsläkare
Institution: IMH
Avdelning: Samhällsmedicin
Ämnesområde: Allmänmedicin


Sidansvarig: emma.busk.winquist@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Feb 28 11:08:46 CET 2012