Göm menyn

Händelser närmaste året

2017-11-24

Disputation - Margareta Ahle

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Margareta Ahle vid Avdelningen för radiologiska vetenskaper försvarar sin doktorsavhandling "Necrotising Enterocolitis - epidemiology and imaging". Opponent: Tomas Wester, Stockholm.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, ingång 65, plan 9, Campus US
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-142375, kontakta Catarina Kullberg, e-post catarina.kullberg@liu.se, telefon 013-282784.

2017-11-30

Disputation - Karin Lundengård

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Karin Lundengård vid Avdelningen för radiologiska vetenskaper försvarar sin doktorsavhandling "Mechanstic modelling - a BOLD response to the fMRI information loss problem". Opponent: Kamil Uludag, Nederländerna
Kl 13:00
Plats: Hugo Theorells sal, Norra entrén ing 7, plan 9
För mer information kontakta Catarina Kullberg, e-post catarina.kullberg@liu.se, telefon 013-282784.

2017-12-06

IMH Morgonmöte

Internt - Institutionen för medicin och hälsa
Fika 1:a onsdagen i månaden. Dialog kring aktuella frågor med institutionsledningen.
Kl 08:15 - 09:00
Plats: Antracit, ingång 7 (Norra entrén), plan 9
För mer information se http://www.imh.liu.se/kalendarium, kontakta Thomas Wise, e-post thomas.wise@liu.se.

2017-12-07

Disputation - Johan Kihlberg

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Johan Kihlberg vid Avdelningen för radiologiska vetenskaper försvarar sin doktorsavhandling "Functional assessment of cardiac MRI". Opponent: Åse Jonsson, Göteborg
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, Ingång 64, plan 9, Campus US
För mer information se http://www.ep.liu.se/LatestPhD/index.sv.aspx, kontakta Catarina Kullberg, e-post catarina.kullberg@liu.se, telefon 013-282784.

2017-12-13

Disputation - Ida Blystad

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Ida Blystad vid Avdelningen för radiologiska vetenskaper försvarar sin doktorsavhandling "Clinical Applications of Synthetic MRI of the Brain". Opponent: John Hald, Oslo
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen. Ingång 64, plan 9, Campus US
För mer information se http://www.ep.liu.se/LatestPhD/index.sv.aspx, kontakta Catarina Kullberg, e-post catarina.kullberg@liu.se, telefon 013-282784.


Sidansvarig: sandra.malmstrom@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Sep 17 13:48:15 CEST 2013