Göm menyn

Händelser närmaste året

2017-10-04

IMH Morgonmöte

Internt - Institutionen för medicin och hälsa
Fika 1:a onsdagen i månaden. Dialog kring aktuella frågor med institutionsledningen.
Kl 08:15 - 09:00
Plats: Papaver, hus 511-001, pl 11, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/kalendarium, kontakta Thomas Wise, e-post thomas.wise@liu.se.

2017-11-01

IMH Morgonmöte

Internt - Institutionen för medicin och hälsa
Fika 1:a onsdagen i månaden. Dialog kring aktuella frågor med institutionsledningen.
Kl 08:15 - 09:00
Plats: Rönnen, ingång 64, plan 10
För mer information se http://www.imh.liu.se/kalendarium, kontakta Thomas Wise, e-post thomas.wise@liu.se.

2017-11-16

Workshop: Att arbeta med kritiskt tänkande i undervisningen

Seminarium - Linköpings universitet
Student som avlägger examen vid högskola/universitet ska enligt Högskoleförordningen visa en kritisk förmåga. Men hur kan vi som universitetslärare hjälpa studenterna att träna upp denna förmåga? Vid workshopen behandlas vad ett kritiskt förhållningssätt kan innebära, hur detta kan utvecklas hos studenter samt hur vi kan examinera denna förmåga. Inledning av Erica Byström och Gun Sparrhoff, medarbetare på Didacticum
Sista anmälningsdag: 2017-11-14
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Didacticums lokaler, hus G, ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/seminarier-och-workshops?l=sv, kontakta Monika SAmuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-286655.

2017-12-06

IMH Morgonmöte

Internt - Institutionen för medicin och hälsa
Fika 1:a onsdagen i månaden. Dialog kring aktuella frågor med institutionsledningen.
Kl 08:15 - 09:00
Plats: Antracit, ingång 7 (Norra entrén), plan 9
För mer information se http://www.imh.liu.se/kalendarium, kontakta Thomas Wise, e-post thomas.wise@liu.se.


Sidansvarig: sandra.malmstrom@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Sep 17 13:48:15 CEST 2013