Göm menyn

Välkommen till forskarutbildningen!

huentreInformation till forskarstuderande och handledare

Följande ärenden skickas till Registrator Kajsa Bendtsen för forskarutbildning IMH, samhällsmedicin, hus 511, Ing 78, plan 14

  • Inrättande av forskarutbildningsplats
  • Ansökningar till forskarutbildningsplats
  • Handlingar inför antagningsseminarium
  • Anmälan om halvtidsseminarium
  • Revidering av individuell studieplan
  • Byte av handledare
  • Avbrott
  • Anmälan om disputation
  • Tillgodoräknande av kurser
  • Halvtidsprotokoll

 

Regler för utbildning på forskarnivå vid HU ►


Kalendarium för doktorandseminarier vid IMH

Händelser närmaste året

2017-11-24

Yvonne Lood - halvtidsseminarium

Seminarium - Avdelningen för läkemedelsforskning
Yvonne Lood vid avdelningen för läkemedelsforskning håller halvtidsseminarium med titeln: "Testosterone use and abuse: Novel analysis methods in clinical diagnostics and forensic toxicology".
Kl 13:00
Plats: Citronen, Campus US, hus 511, plan 12
För mer information kontakta Madeleine Örlin , e-post madeleine.orlin@liu.se, telefon 010-1034605.

Forskningsseminarium

Seminarium - Avdelningen för fysioterapi
Kl 13:15 - 14:45
Plats: Blåbäret, hus 511-001, pl 14, ing 75, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/fysioterapi/forskning/forskningsseminarier, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.

2017-11-30

Disputation - Karin Lundengård

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Karin Lundengård vid Avdelningen för radiologiska vetenskaper försvarar sin doktorsavhandling "Mechanstic modelling - a BOLD response to the fMRI information loss problem". Opponent: Kamil Uludag, Nederländerna
Kl 13:00
Plats: Hugo Theorells sal, Norra entrén ing 7, plan 9
För mer information kontakta Catarina Kullberg, e-post catarina.kullberg@liu.se, telefon 013-282784.

2017-12-01

Disputation Håkan Bengtsson

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Håkan Bengtsson vid Avdelningen för fysioterapi försvarar sin doktorsavhandling "Match related risk factors for injury in male professional football". Opponent: Professor Keith Stokes, Bath, England
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, ing 65, plan 9, Campus US
För mer information kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.

2017-12-05

Doktorandseminarier

Seminarium - Institutionen för medicin och hälsa
Kl 13:15 - 16:30
Plats: Äpplet, hus 511-001, ing.75 plan 13, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/omvardnad/medarbetare?l=sv, kontakta Sofia McGarvey, e-post sofia.mcgarvey@liu.se.

2017-12-07

Disputation - Johan Kihlberg

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Johan Kihlberg vid Avdelningen för radiologiska vetenskaper försvarar sin doktorsavhandling "Functional assessment of cardiac MRI". Opponent: Åse Jonsson, Göteborg
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, Ingång 64, plan 9, Campus US
För mer information se http://www.ep.liu.se/LatestPhD/index.sv.aspx, kontakta Catarina Kullberg, e-post catarina.kullberg@liu.se, telefon 013-282784.

Halvtidskontroll - Charlotta Lans

Seminarium - Avdelningen för kardiovaskulär medicin
“Exercise training and testing in patients with chronic heart failure”
Kl 13:00
Plats: Pulsen, Thorax-Kärlklinken, plan 12, US
För mer information kontakta Malin Strand, e-post malin.strand@liu.se.

2017-12-08

Forskningsseminarium

Seminarium - Avdelningen för fysioterapi
Kl 13:15 - 14:45
Plats: Blåbäret, hus 511-001, pl 14, ing 75, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/fysioterapi/forskning/forskningsseminarier, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.

2017-12-12

Halvtidsseminarium Anna Lindgren

Seminarium - Avdelningen för fysioterapi
Anna Lindgren vid Avdelningen för fysioterapi håller halvtidsseminarium: "Incontinence and physical activity level after gynecological cancer: Women`s experience and effects of floor muscular training" Sakkunniga: Doc Cecilia Fridén, KI samt med dr Maria Bjurberg, Lunds universitet
Kl 13:00 - 15:00
Plats: Äpplet, hus 511, pl 13
För mer information se http://www.imh.liu.se/fysioterapi/forskningsseminarier, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.

2017-12-13

Disputation - Ida Blystad

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Ida Blystad vid Avdelningen för radiologiska vetenskaper försvarar sin doktorsavhandling "Clinical Applications of Synthetic MRI of the Brain". Opponent: John Hald, Oslo
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen. Ingång 64, plan 9, Campus US
För mer information se http://www.ep.liu.se/LatestPhD/index.sv.aspx, kontakta Catarina Kullberg, e-post catarina.kullberg@liu.se, telefon 013-282784.

2017-12-22

Forskningsseminarium

Seminarium - Avdelningen för fysioterapi
Kl 13:15 - 14:45
Plats: Blåbäret, hus 511-001, pl 14, ing 75, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/fysioterapi/forskning/forskningsseminarier, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.

lediga platser

bidrag kursvistelse

doktorandseminarier


 


Vi som arbetar med forskarutbildningsfrågor på IMH:

ap

FUS
Professor Anneli Peolsson
Tel:013-284601
anneli.peolsson@liu.se
Internpost/Besöksadress:
IMHs kansli
Sandbäcksgatan 7, plan 3
Campus US

Postadress:
Linköpings universitet
Institutionen för medicin och hälsa
IMHs kansli, Sandbäcksgatan 7, plan 3
581 83 LINKÖPING


Martin Henriksson

Bitr. FUS
Docent Martin Henriksson
Tel: 013-285712
martin.henriksson@liu.se

Internpost/Besöksadress:
IMH/HSA
hus 511
Ingång 78, plan 13
Campus US

Postadress:
Linköpings universitet
Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys
Institutionen för medicin och hälsa
581 83 LINKÖPING


Forskarutbildningssamordnare/
registrator forskarutbildningen
kajsa
Kajsa Bendtsen
Tel:013-28 22 17
kajsa.bendtsen@liu.se
Internpost/Besöksadress:
IMH/SAM
hus 511
Ingång 78, plan 14
Campus US

Postadress:
Linköpings universitet
Avdelningen för samhällsmedicin
Institutionen för medicin och hälsa
581 83 LINKÖPING


Forskarutbildningsadministratör/
registrator forskarutbildningen

Nora ÖstrupNora Östrup
Tel:013-28 22 58
nora.ostrup@liu.se
Internpost/Besöksadress:
IMH/OMV
Ingång 78, plan 13
Campus US

Postadress:
Avdelningen för omvårdnad
Institutionen för medicin och hälsa
581 83 LINKÖPING

 


 


Sidansvarig: kajsa.bendtsen@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Oct 18 13:50:08 CEST 2017