Göm menyn

Välkommen till forskarutbildningen!

huentreInformation till forskarstuderande och handledare

Följande ärenden skickas till Registrator Kajsa Bendtsen för forskarutbildning IMH, samhällsmedicin, hus 511, Ing 78, plan 14

  • Inrättande av forskarutbildningsplats
  • Ansökningar till forskarutbildningsplats
  • Handlingar inför antagningsseminarium
  • Anmälan om halvtidsseminarium
  • Revidering av individuell studieplan
  • Byte av handledare
  • Avbrott
  • Anmälan om disputation

Tillgodoräknande av kurser skickas till respektive Ladokrapportör som vidarebefordrar till FUS för bedömning eller direkt till FUS

Regler för utbildning på forskarnivå vid HU ►


Kalendarium för doktorandseminarier vid IMH

Händelser närmaste året

2017-09-22

Halvtidsseminarium - Anna Svedberg

Seminarium - Avdelningen för läkemedelsforskning
Titel: "Identification of toxicity associated biomarkers for individualized non-small cell lung cancer treatment"
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Bunsen, hus 420, ing 68, plan 8, Campus US
För mer information se https://liu.se/medarbetare/annsv08, kontakta Madeleine Örlin, e-post madeleine.orlin@liu.se, telefon 010-1034605.

2017-09-29

Disputation

Disputation - Linköpings universitet
Carina Wennerholm vid avd. för samhällsmedicin disputerar. Avhandlingens titel: Cardiovascular disease in middle-aged women in different social environments
Kl 13:00
Plats: Belladonna, 511-001, ing. 76
För mer information kontakta Camilla Rosén, e-post camilla.rosen@liu.se.

Högre seminarium

Seminarium - Avdelningen för fysioterapi
"Registerforskning och PROMIS"
Sista anmälningsdag: 2017-09-18
Kl 13:15 - 16:15
Plats: Karl Johan, ing 34, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/fysioterapi/forskning/forskningsseminarier, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.

2017-10-06

Mattias Aronsson - Hälso- och sjukvårdsanalys

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Mattias Aronsson vid avdelningen för Hälso- och sjukvårdsanalys försvarar sin doktorsavhandling "Health Economic Evaluations of Screening Programs - Applications and Method Improvements". Fakultetsopponent: Professor Mark Sculpher, York University
Kl 13:00
Plats: Belladonna, hus 511-001, ingång 76, Campus US
För mer information kontakta Lena Hector, e-post lena.hector@liu.se, telefon 013-285779.

2017-10-10

Doktorandseminarier

Seminarium - Institutionen för medicin och hälsa
Kl 13:15 - 16:30
Plats: Citronen, hus 511-001, plan 12, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/omvardnad/medarbetare?l=sv, kontakta Sofia McGarvey, e-post sofia.mcgarvey@liu.se.

2017-10-11

Halvtidskontroll - Patrik Nasr

Seminarium - Avdelningen för kardiovaskulär medicin
Patrik Nasr vid avdelningen för Kardiovaskulär medicin håller halvtidsseminarium. Titel: Long-term Prognosis of Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD): A Clinical and Histological Follow-up.
Kl 14:30
Plats: Fysiologiska klinikens bibliotek, hiss B, plan 12. Campus US
För mer information kontakta Malin Strand, e-post malin.strand@liu.se.

2017-10-12

Junior Faculty Dag

Konferens - Linköpings universitet
Karriärdag
Sista anmälningsdag: 2017-10-10
Kl 09:30 - 16:00
Plats: Campus Norrköping
För mer information se https://old.liu.se/juniorfaculty/future_activites?l=en, kontakta Carine Signoret, e-post juniorfaculty@liu.se, telefon +4613282188.

2017-10-13

Forskningsseminarium

Seminarium - Avdelningen för fysioterapi
Kl 13:15 - 14:45
Plats: Blåbäret, hus 511-001, pl 14, ing 75, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/fysioterapi/forskning/forskningsseminarier, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.

2017-10-17

Halvtidskontroll - Anna Carlén

Seminarium - Avdelningen för kardiovaskulär medicin
Titel: Exercise testing in firefighters-evaluation of work capacity and cardiovascular risk.
Kl 13:00
Plats: Fysiologiska klinikens bibliotek, hiss B, plan 12
För mer information kontakta Malin Strand, e-post malin.strand@liu.se.

2017-10-27

Forskningsseminarium

Seminarium - Avdelningen för fysioterapi
Kl 13:15 - 14:45
Plats: Blåbäret, hus 511-001, pl 14, ing 75, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/fysioterapi/forskning/forskningsseminarier, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.

2017-11-07

Doktorandseminarier

Seminarium - Institutionen för medicin och hälsa
Kl 13:15 - 16:30
Plats: Äpplet, hus 511-001, ing.75 plan 13, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/omvardnad/medarbetare?l=sv, kontakta Sofia McGarvey, e-post sofia.mcgarvey@liu.se.

2017-11-10

Forskningsseminarium

Seminarium - Avdelningen för fysioterapi
Kl 13:15 - 14:45
Plats: Blåbäret, hus 511-001, pl 14, ing 75, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/fysioterapi/forskning/forskningsseminarier, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.

2017-11-16

Workshop: Att arbeta med kritiskt tänkande i undervisningen

Seminarium - Linköpings universitet
Student som avlägger examen vid högskola/universitet ska enligt Högskoleförordningen visa en kritisk förmåga. Men hur kan vi som universitetslärare hjälpa studenterna att träna upp denna förmåga? Vid workshopen behandlas vad ett kritiskt förhållningssätt kan innebära, hur detta kan utvecklas hos studenter samt hur vi kan examinera denna förmåga. Inledning av Erica Byström och Gun Sparrhoff, medarbetare på Didacticum
Sista anmälningsdag: 2017-11-14
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Didacticums lokaler, hus G, ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/seminarier-och-workshops?l=sv, kontakta Monika SAmuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-286655.

2017-11-24

Forskningsseminarium

Seminarium - Avdelningen för fysioterapi
Kl 13:15 - 14:45
Plats: Blåbäret, hus 511-001, pl 14, ing 75, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/fysioterapi/forskning/forskningsseminarier, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.

2017-12-05

Doktorandseminarier

Seminarium - Institutionen för medicin och hälsa
Kl 13:15 - 16:30
Plats: Äpplet, hus 511-001, ing.75 plan 13, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/omvardnad/medarbetare?l=sv, kontakta Sofia McGarvey, e-post sofia.mcgarvey@liu.se.

2017-12-08

Forskningsseminarium

Seminarium - Avdelningen för fysioterapi
Kl 13:15 - 14:45
Plats: Blåbäret, hus 511-001, pl 14, ing 75, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/fysioterapi/forskning/forskningsseminarier, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.

2017-12-22

Forskningsseminarium

Seminarium - Avdelningen för fysioterapi
Kl 13:15 - 14:45
Plats: Blåbäret, hus 511-001, pl 14, ing 75, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/fysioterapi/forskning/forskningsseminarier, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.

lediga platser

bidrag kursvistelse

doktorandseminarier


 


Vi som arbetar med forskarutbildningsfrågor på IMH:

ap

FUS
Professor Anneli Peolsson
Tel:013-284601
anneli.peolsson@liu.se
Internpost/Besöksadress:
IMHs kansli
Sandbäcksgatan 7, plan 3
Campus US

Postadress:
Linköpings universitet
Institutionen för medicin och hälsa
IMHs kansli, Sandbäcksgatan 7, plan 3
581 83 LINKÖPING


Martin Henriksson

Bitr. FUS
Docent Martin Henriksson
Tel: 013-285712
martin.henriksson@liu.se

Internpost/Besöksadress:
IMH/HSA
hus 511
Ingång 78, plan 13
Campus US

Postadress:
Linköpings universitet
Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys
Institutionen för medicin och hälsa
581 83 LINKÖPING


Forskarutbildningssamordnare/
registrator forskarutbildningen
kajsa
Kajsa Bendtsen
Tel:013-28 22 17
kajsa.bendtsen@liu.se
Internpost/Besöksadress:
IMH/SAM
hus 511
Ingång 78, plan 14
Campus US

Postadress:
Linköpings universitet
Avdelningen för samhällsmedicin
Institutionen för medicin och hälsa
581 83 LINKÖPING


Forskarutbildningsadministratör/
registrator forskarutbildningen

Nora ÖstrupNora Östrup
Tel:013-28 22 58
nora.ostrup@liu.se
Internpost/Besöksadress:
Forum Östergötland/IMH
Ingång 50, plan 10
Campus US

Postadress:
Linköpings universitet
Forum Östergötland
581 83 LINKÖPING
 

 


 


Sidansvarig: kajsa.bendtsen@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Apr 03 10:27:46 CEST 2017