Göm menyn

Katarina Berg

Jag arbetar som universitetslektor på Avdelningen för omvårdnad, IMH. Jag arbetar huvudsakligen med specialistutbildning för sjuksköterskor med inriktning mot anestesi och som handledare för studentarbeten på grund- och avancerad nivå. Jag är också biträdande avdelningschef på Avdelningen för omvårdnad.

Forskning inom postoperativ återhämtning efter dagkirurgi samt symptom- och vårdgivarbörda hos personer med KOL och deras anhöriga

Min forskningsinriktning följer två spår:

  • Olika perspektiv på postoperativ återhämtning efter dagkirurgisk operation.
  • Symptom- och vårdgivarbörda hos personer med KOL och deras närstående.

Publikationer

Katarina Bergs publikationer i DiVA (publikationsdatabas)

Uppdrag

  • Kursansvarig specialistutbildningen anestesi
  • Ledamot i Programutskottet avancerad nivå
  • Ordförande arbetsgruppen för färdighetsträning och simulering vid Clinicum
  • Biträdande avdelningschef avdelningen för omvårdnad
  • Ledamot i bedömargruppen för nationell utvärdering av specialistutbildningar inom anestesisjukvård (UKÄ)
  • Biträdande handledare två doktorander

 

 

 

Katarina Berg


Namn:  Katarina Berg
Befattning:  Biträdande avdelningschef, Universitetslektor
Institution: IMH
Avdelning: Omvårdnad

Utbildning/akademisk examen:

Leg Sjuksköterska 1981
Specialistutbildning anestesi och intensivvård 1986
Lärarexamen 1999
Medicine magisterexamen 2002
Medicine licentiatexamen 2010
Medicine doktorsexamen 2012

Kontakt

Telefon:  013-286980

E-post: katarina.berg@liu.se

Besöksadress:
Hus 511-001
Ingång 75, plan 13
Campus US


Postadress:
Linköpings universitet
Katarina Berg
Avdelningen för omvårdnad
Institutionen för medicin och hälsa
581 83 Linköping


Sidansvarig: sofia.mcgarvey@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Sep 07 14:20:43 CEST 2015