Göm menyn

Katarina Berg

Medicine licentiatexamen 2010 med titeln Postoperative recovery in day surgery. Evaluation of psychometric properties and clinical usefulness of a questionnaire in day surgery.

Forskningsområde

Postoperativ återhämtning med fokus på dagkirurgiska patienters återhämtning och erfarenheter efter utskrivning, vad som påverkar återhämtning och hur återhämtning kan bedömas efter dagkirurgisk operation.

Katarina Bergs publikationer i DiVA (publikationsdatabas)

Undervisning

  • Kursansvarig för specialistutbildningen i anestesi
  • Undervisar inom sjuksköterskeprogrammet
  • Handleder och examinerar examensarbeten inom sjuksköterskeprogrammet

Övriga uppdrag

  • Ledamot programutskott avancerad nivå

 

Katarina Berg


Namn:  Katarina Berg
Befattning:  Biträdande avdelningschef, Universitetsadjunkt, forskarstuderande
Institution: IMH
Avdelning: Omvårdnad

Utbildning/akademisk examen:

Leg Sjuksköterska
Specialistutbildning anestesi och intensivvård
Lärarutbildning
Medicine licentiatexamen

Kontakt

Telefon:  013-286980

E-post: katarina.berg@liu.se

Besöksadress:
Hus 511-001
Ingång 75, plan 13
Campus US


Postadress:
Linköpings universitet
Katarina Berg
Avdelningen för omvårdnad
Institutionen för medicin och hälsa
581 83 Linköping


Sidansvarig: sofia.mcgarvey@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-08-21