Göm menyn

IMH:s kalendarium

Händelser närmaste året

2017-09-21

Ska det göra ont när man tränar?

Föreläsning - Linköpings universitet
Överbelastningssskador som orsakats av tuff träning är ett gissel både för professionella idrottare och motionärer. Men varför drabbas vissa idrottare mer än andra och vad kan man göra för att undvika skador när man tränar? Toomas Timpka, som forskar om friidrottares hälsa vid Athletics Research Center, berättar om hur elitidrottare och motionärer kan undvika skador och sjukdom trots hård fysisk belastning.
Kl 16:30 - 17:30
Plats: Hugo Theorell-salen, Norra entrén, US.
För mer information se http://www.youtube.com/forskningiframkant, kontakta Daniel Windre, e-post daniel.windre@liu.se.

2017-09-22

Halvtidsseminarium - Anna Svedberg

Seminarium - Avdelningen för läkemedelsforskning
Titel: "Identification of toxicity associated biomarkers for individualized non-small cell lung cancer treatment"
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Bunsen, hus 420, ing 68, plan 8, Campus US
För mer information se https://liu.se/medarbetare/annsv08, kontakta Madeleine Örlin, e-post madeleine.orlin@liu.se, telefon 010-1034605.

2017-09-29

Disputation

Disputation - Linköpings universitet
Carina Wennerholm vid avd. för samhällsmedicin disputerar. Avhandlingens titel: Cardiovascular disease in middle-aged women in different social environments
Kl 13:00
Plats: Belladonna, 511-001, ing. 76
För mer information kontakta Camilla Rosén, e-post camilla.rosen@liu.se.

Högre seminarium

Seminarium - Avdelningen för fysioterapi
"Registerforskning och PROMIS"
Sista anmälningsdag: 2017-09-18
Kl 13:15 - 16:15
Plats: Karl Johan, ing 34, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/fysioterapi/forskning/forskningsseminarier, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.

2017-10-04

IMH Morgonmöte

Internt - Institutionen för medicin och hälsa
Fika 1:a onsdagen i månaden. Dialog kring aktuella frågor med institutionsledningen.
Kl 08:15 - 09:00
Plats: Papaver, hus 511-001, pl 11, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/kalendarium, kontakta Thomas Wise, e-post thomas.wise@liu.se.

2017-10-06

Mattias Aronsson - Hälso- och sjukvårdsanalys

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Mattias Aronsson vid avdelningen för Hälso- och sjukvårdsanalys försvarar sin doktorsavhandling "Health Economic Evaluations of Screening Programs - Applications and Method Improvements". Fakultetsopponent: Professor Mark Sculpher, York University
Kl 13:00
Plats: Belladonna, hus 511-001, ingång 76, Campus US
För mer information kontakta Lena Hector, e-post lena.hector@liu.se, telefon 013-285779.

2017-10-10

Doktorandseminarier

Seminarium - Institutionen för medicin och hälsa
Kl 13:15 - 16:30
Plats: Citronen, hus 511-001, plan 12, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/omvardnad/medarbetare?l=sv, kontakta Sofia McGarvey, e-post sofia.mcgarvey@liu.se.

2017-10-11

Halvtidskontroll - Patrik Nasr

Seminarium - Avdelningen för kardiovaskulär medicin
Patrik Nasr vid avdelningen för Kardiovaskulär medicin håller halvtidsseminarium. Titel: Long-term Prognosis of Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD): A Clinical and Histological Follow-up.
Kl 14:30
Plats: Fysiologiska klinikens bibliotek, hiss B, plan 12. Campus US
För mer information kontakta Malin Strand, e-post malin.strand@liu.se.

Utdelning av forskningsanslag från Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Övrigt - Linköpings universitet
Välkomna till högtidlig utdelning av anslag till forskarstuderande och postdocs. Föreläsningar av två av anslagsmottagarna. Musik. Enklare förtäring utanför salen från kl 16.30
Kl 17:00 - 18:30
Plats: Berzeliussalen, Campus US, ingång 65
För mer information kontakta Anita Larsson, e-post anita.larsson@liu.se, telefon 013-282215.

2017-10-13

Forskningsseminarium

Seminarium - Avdelningen för fysioterapi
Kl 13:15 - 14:45
Plats: Blåbäret, hus 511-001, pl 14, ing 75, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/fysioterapi/forskning/forskningsseminarier, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.

2017-10-17

Halvtidskontroll - Anna Carlén

Seminarium - Avdelningen för kardiovaskulär medicin
Titel: Exercise testing in firefighters-evaluation of work capacity and cardiovascular risk.
Kl 13:00
Plats: Fysiologiska klinikens bibliotek, hiss B, plan 12
För mer information kontakta Malin Strand, e-post malin.strand@liu.se.

2017-10-26

Prata på med hjälp av appar – samtalsstöd vid demens

Föreläsning - Linköpings universitet
Personer med demens, deras anhöriga och personal upplever kommunikation som ett av de största problemen. Christina Samuelsson, biträdande professor i logopedi, berättar om Horizon 2020-projektet IN LIFE där möjligheterna med att använda kommunikationsstödjande appar i samtal med personer med demens undersöks. Projektet involverar sex länder och resultaten visar bland annat att apparna hjälper personerna med demens att delta i sociala aktiviteter.
Kl 16:30 - 17:30
Plats: Hugo Theorell-salen, Norra entrén, US.
För mer information se http://www.youtube.com/forskningiframkant, kontakta Daniel Windre, e-post daniel.windre@liu.se.

2017-10-27

Forskningsseminarium

Seminarium - Avdelningen för fysioterapi
Kl 13:15 - 14:45
Plats: Blåbäret, hus 511-001, pl 14, ing 75, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/fysioterapi/forskning/forskningsseminarier, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.

2017-11-01

IMH Morgonmöte

Internt - Institutionen för medicin och hälsa
Fika 1:a onsdagen i månaden. Dialog kring aktuella frågor med institutionsledningen.
Kl 08:15 - 09:00
Plats: Rönnen, ingång 64, plan 10
För mer information se http://www.imh.liu.se/kalendarium, kontakta Thomas Wise, e-post thomas.wise@liu.se.

2017-11-07

Doktorandseminarier

Seminarium - Institutionen för medicin och hälsa
Kl 13:15 - 16:30
Plats: Äpplet, hus 511-001, ing.75 plan 13, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/omvardnad/medarbetare?l=sv, kontakta Sofia McGarvey, e-post sofia.mcgarvey@liu.se.

2017-11-10

Forskningsseminarium

Seminarium - Avdelningen för fysioterapi
Kl 13:15 - 14:45
Plats: Blåbäret, hus 511-001, pl 14, ing 75, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/fysioterapi/forskning/forskningsseminarier, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.

2017-11-16

Workshop: Att arbeta med kritiskt tänkande i undervisningen

Seminarium - Linköpings universitet
Student som avlägger examen vid högskola/universitet ska enligt Högskoleförordningen visa en kritisk förmåga. Men hur kan vi som universitetslärare hjälpa studenterna att träna upp denna förmåga? Vid workshopen behandlas vad ett kritiskt förhållningssätt kan innebära, hur detta kan utvecklas hos studenter samt hur vi kan examinera denna förmåga. Inledning av Erica Byström och Gun Sparrhoff, medarbetare på Didacticum
Sista anmälningsdag: 2017-11-14
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Didacticums lokaler, hus G, ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/seminarier-och-workshops?l=sv, kontakta Monika SAmuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-286655.

2017-11-23

Bråck på stora kroppspulsådern och nya potentiella behandlingsstrategier

Föreläsning - Medicinska fakulteten
Bråck på stora kroppspulsådern orsakar 1–2 procent av världens dödsfall. Ofta vet man inte om att man har sjukdomen. Det saknas för närvarande markörer för de bråck som riskerar att spricka och det finns ingen läkemedelsbehandling tillgänglig. Screening av befolkningen och preventiv operation har minskat dödligheten men kan mer göras? Föreläsare: Dick Wågsäter, professor i biomedicinsk laboratorievetenskap, institutionen för medicin och hälsa
Kl 16:30 - 17:30
För mer information se http://www.youtube.com/forskningiframkant, kontakta Daniel Windre, e-post daniel.windre@liu.se.

2017-11-24

Forskningsseminarium

Seminarium - Avdelningen för fysioterapi
Kl 13:15 - 14:45
Plats: Blåbäret, hus 511-001, pl 14, ing 75, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/fysioterapi/forskning/forskningsseminarier, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.

2017-12-05

Doktorandseminarier

Seminarium - Institutionen för medicin och hälsa
Kl 13:15 - 16:30
Plats: Äpplet, hus 511-001, ing.75 plan 13, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/omvardnad/medarbetare?l=sv, kontakta Sofia McGarvey, e-post sofia.mcgarvey@liu.se.

2017-12-06

IMH Morgonmöte

Internt - Institutionen för medicin och hälsa
Fika 1:a onsdagen i månaden. Dialog kring aktuella frågor med institutionsledningen.
Kl 08:15 - 09:00
Plats: Antracit, ingång 7 (Norra entrén), plan 9
För mer information se http://www.imh.liu.se/kalendarium, kontakta Thomas Wise, e-post thomas.wise@liu.se.

2017-12-08

Forskningsseminarium

Seminarium - Avdelningen för fysioterapi
Kl 13:15 - 14:45
Plats: Blåbäret, hus 511-001, pl 14, ing 75, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/fysioterapi/forskning/forskningsseminarier, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.

2017-12-22

Forskningsseminarium

Seminarium - Avdelningen för fysioterapi
Kl 13:15 - 14:45
Plats: Blåbäret, hus 511-001, pl 14, ing 75, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/fysioterapi/forskning/forskningsseminarier, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.

Almanacka - fotografi

Nya aktiviteter:

Anmäl nya aktiviteter till kalendariet >>
Alla händelser som anmäls till kalendariet granskas och godkänns av administratörer innan de publiceras. Har du frågor, vänd dig gärna till IMH:s webbmaster Emma Busk Winquist.
 

Föreläsningsserier:

Seminarier:

Doktorandseminarier


Sidansvarig: emma.busk.winquist@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Jan 28 10:33:39 CET 2014