Göm menyn

IMH:s kalendarium

Händelser närmaste året

2018-09-28

Forskningsseminarium

Seminarium - Avdelningen för fysioterapi
Kl 13:45 - 14:45
Plats: Blåbäret, hus 511-001, pl 14, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/fysioterapi/forskningsseminarier, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.

2018-10-01

Challenges in Studying and Evaluating Implementation

Seminarium - Institutionen för medicin och hälsa
Öppet seminarium med Dr Brian Mittman, Kaiser Permanente, USA. Dr Mittman är en meriterad forskare inom sjukvårdsutveckling, med särskilt fokus på implementering och förbättringsarbete, och en av initiativtagarna till tidskriften Implementation Science
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Konferensrum Blåbäret, Campus US, Ing 76/78, plan 14
För mer information kontakta "Implementering i hälso- och sjukvården", Siw Carlfjord, e-post siw.carlfjord@liu.se, telefon 013-282748.

2018-10-03

IMH morgonfika

Internt - Institutionen för medicin och hälsa
Diskussionsforum för hela IMH, kaffe, te och smörgås finns.
Kl 08:15 - 09:00
Plats: Antracit, huvudblocket plan 9
För mer information kontakta Thomas Wise, e-post thomas.wise@liu.se, telefon 013286939.

2018-10-05

Disputation - Hanna Grundström

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Hanna Grundström vid avdelning omvårdnad disputerar i ämnet medicinsk vetenskap. Avhandlingens titel: Disclosing the invisible - experiences, outcomes and quality of endometriosis healthcare. Fakultetsopponent: Docent Margareta Larsson, Uppsala universitet.
Sista anmälningsdag: 2018-10-05
Kl 13:00 - 16:00
Plats: Fornborgen, Vrinnevisjukhuset, Campus Norrköping
För mer information kontakta Nora Östrup, e-post nora.ostrup@liu.se, telefon 013-28 22 58.

2018-10-08

Social support in patients with heart failure and their informal carers

Seminarium - Linköpings universitet
Halvtidsseminarium i forskarutbildningen
Kl 13:00 - 15:00
Plats: Hus 511, ingång 75, plan 13, Äpplet
För mer information se https://liu.se/medarbetare/hanal31, kontakta Hanna Allemann, e-post hanna.allemann@liu.se, telefon 013-286776.

2018-10-11

HR-introduktion för nyanställda vid IMH

Internt - Institutionen för medicin och hälsa
11 oktober 2018 bjuds nya medarbetare vid IMH in till introduktion, där man får träffa prefekt, lika villkorsombud, HR-partner och fackliga ombud. Det finns ett pass på svenska och ett på engelska. Sista anmälningsdag 3 oktober.
Sista anmälningsdag: 2018-10-03
Kl 08:30 - 15:45
Plats: Äpplet och Plommonet
För mer information se http://www.imh.liu.se/arrangemang/hr-introduktion-for-nyanstallda-ht-2018/, kontakta Christine Ericsson, e-post christine.ericsson@liu.se.

Halvtidskontroll - Magnus Kentson

Seminarium - Avdelningen för kardiovaskulär medicin
Magnus Kentson halvtidsseminierium. Titel: Fatigue and peripheral muscle dysfunction: studies on vitamin D status, muscle metabolism and composition in patient with COPD.
Kl 10:00
Plats: Musseronen, O-huset, Universitetssjukhuset Linköping
För mer information kontakta Malin Strand, e-post malin.strand@liu.se.

2018-10-12

Forskningsseminarium

Seminarium - Avdelningen för fysioterapi

Kl 13:15 - 14:45
Plats: Blåbäret, hus 511-001, pl 14, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/fysioterapi/forskningsseminarier, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.

2018-10-18

Forskning i framkant: Idrott utan skador - är det möjligt?

Föreläsning - Medicinska fakulteten
Deltagande i idrott är betydelsefullt för vår kroppsliga, mentala och sociala utveckling och hälsa. Men idrottande kan också ha negativa effekter i form av akuta skador och överbelastningsbesvär. Varför uppstår skadorna? Är de ett naturligt inslag i idrotten, eller finns det något vi kan göra för att förebygga skador? Föreläsare: Martin Hägglund, biträdande professor vid Avdelningen för fysioterapi, Institutionen för medicin och hälsa.
Kl 16:30 - 17:30
Plats: Hugo Theorell-salen, US, Norra entrén
För mer information se https://liu.se/artikel/forskning-i-framkant, kontakta Daniel Windre, e-post daniel.windre@liu.se.

2018-10-24

Lärande för hållbar utveckling, seminarium 2 - vilka lärmoment och pedagogiska metoder passar för lärande för hållbar utveckling?

Seminarium - Linköpings universitet
2018-10-24 kl 13:15 -- 2018-10-21 kl 16:00 Seminariet börjar med exempel från LiU och andra lärosäten där man arbetar med pedagogiska metoder som är tänkta att hjälpa studenter hantera komplexa samhällsutmaningar. Spel, tvärvetenskapliga projekt och arbeten tillsammans med omgivande näringsliv och ideella organisationer tas upp. Vi tar avstamp i diskussionerna från föregående seminarium om kompetenser och försöker inventera om de aktiviteter vi ägnar oss åt i våra utbildningar på ett trovärdigt sätt kan sägas examinera studenters förmåga att verka för en hållbar utveckling.
Sista anmälningsdag: 2018-10-10
Plats: Didacticums lokaler, hus G, ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/larande-for-hallbar-utveckling-seminarium-2?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-286655.

2018-11-07

IMH morgonfika

Internt - Institutionen för medicin och hälsa
Diskussionsforum för hela IMH, kaffe, te och smörgås finns.
Kl 08:15 - 09:00
Plats: Antracit, huvudblocket plan 9
För mer information kontakta Thomas Wise, e-post thomas.wise@liu.se, telefon 013286939.

2018-11-22

Lärande för hållbar utveckling, seminarium 3 - vilka värderingar har vi själva beträffande hållbar utveckling och kopplingen till högre utbildning och våra kurser?

Seminarium - Linköpings universitet
Seminariet börjar med en introduktion om att lärande för hållbar utveckling kan ses som enbart kräver mindre ändringar av våra utbildningsprogram, eller kan förändra målen för våra utbildningar helt och hållet, med stora konsekvenser för både utbildningsprogram och institutioner. Om lärande för en hållbar utveckling ska vara inkluderande och inte enbart fokusera på tidigare lösningar på problem, vilken roll ska då studenter ha? Och spelar det roll vilken personlig inställning undervisande lärare har till hållbarhet?
Sista anmälningsdag: 2018-11-07
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticums lokaler, hus G, ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/larande-for-hallbar-utveckling-seminarie-3?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-286655.

Forskning i framkant: Träning under behandling för cancer – går det?

Föreläsning - Medicinska fakulteten
2018-11-22 kl 16:30 -- 2018-11-20 kl 17:30 Linköpings universitet och universitetssjukhus är med i en stor nationell studie som hos personer med cancer under pågående behandling studerar effekten av fysisk träning på hög eller låg-måttlig intensitet, med eller utan integrerade beteendemedicinska stödstrategier. Syftet är att förebygga och minimera cancer-relaterad trötthet, förbättra hälsorelaterad livskvalitet och sjukdomsutfall och utvärdera hälsoekonomiska aspekter. Föreläsare: Sussanne Börjeson, professor vid Avdelningen för omvårdnad, Institutionen för medicin och hälsa.
Plats: Hugo Theorell-salen, US, Norra entrén
För mer information se https://liu.se/artikel/forskning-i-framkant, kontakta Daniel Windre, e-post daniel.windre@liu.se.

2018-12-05

IMH morgonfika

Internt - Institutionen för medicin och hälsa
Diskussionsforum för hela IMH, kaffe, te och smörgås finns.
Kl 08:15 - 09:00
Plats: Antracit, huvudblocket plan 9
För mer information kontakta Thomas Wise, e-post thomas.wise@liu.se, telefon 013286939.

2018-12-06

WCMM Symposium

Konferens - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
2018-12-06 kl 13:00 -- 2018-12-07 kl 15:00 Annual Symposium with the Wallenberg Center for Molecular Medicine at Linköping University
Plats: Hugo Theorell, Norra entrén, plan 9, Campus US
För mer information se https://liu.se/en/research/wallenberg-centre-for-molecular-medicine, kontakta Stefan Klintström, e-post stefan.welin.klintstrom@liu.se.

2018-12-10

Lärande för hållbar utveckling, seminarium 4 - hur kan vi verka för att våra utbildningar förbereder studenter för att verka för en hållbar utveckling?

Seminarium - Linköpings universitet
Seminariet börjar med en presentation av hur vi för närvarande samarbetar bland lärare och studenter för att kvalitetssäkra våra utbildningar, och vilka eventuella problem vi upplever med att genomföra mer genomgripande förändringar. Baserat på våra upplevelser av vilka förändringar vi tycker är lätta att genomföra och vilka som är svåra för vi diskussioner om hur vi vill gå vidare och hur vi kan fortsätta driva frågor gemensamt kopplade till hållbar utveckling vid LiU.
Sista anmälningsdag: 2018-11-26
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticums lokaler, hus G, ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/larande.for-en-hallbar-utveckling-seminarium-4?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-286655.

Almanacka - fotografi

Nya aktiviteter:

Anmäl nya aktiviteter till kalendariet >>
Alla händelser som anmäls till kalendariet granskas och godkänns av administratörer innan de publiceras. Har du frågor, vänd dig gärna till IMH:s webbmaster Emma Busk Winquist.
 

Seminarier:

Doktorandseminarier


Sidansvarig: emma.busk.winquist@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Mar 20 15:54:26 CET 2018