Göm menyn

IMH:s kalendarium

Händelser närmaste året

2018-03-19

Ny forskarutbildningskurs

Seminarium - Institutionen för medicin och hälsa
2018-03-19 -- 2018-06-08 Research Perspectives on Interprofessional Education, Learning and Collaboration within Practices of Health Care and Social Services, 5 credits.
Sista anmälningsdag: 2018-03-12
Plats: Webbaserad
För mer information se https://old.liu.se/medfak/forskarutbildning/under-forskarutbildningen/forskarutbildningskurser/research-perspectives-on-interprofessional-education-learning-and-collaboration-within-practices-of-health-care-and-social-services-5-credits?l=sv, kontakta Johanna Dahlberg, e-post johanna.dahlberg@liu.se, telefon +46 13 286 876.

2018-05-21

Introduction to Bioinformatics using NGS data

Övrigt - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
2018-05-21 -- 2018-05-25 This course is organised by SciLifeLab and National Bioinformatics Infrastrucrure Sweden (NBIS), and is given four times a year at different Swedish universities. In May it is time for Linköping. The course will provide an entry-level introduction to a wide range of analytical techniques for massively parallel sequencing, including basic Linux commands. We will pair lectures on the theory of analysis algorithms with practical computational exercises demonstrating the use of common tools for analysing data from each of several common sequencing study designs. The course is open for PhD students, postdocs, group leaders and core facility staff in need of bioinformatic skills within all Swedish universities. Welcome!
Sista anmälningsdag: 2018-03-26
Plats: Campus Valla, IFM
För mer information se https://www.scilifelab.se/events/ngsdatavt18lkp/, kontakta Malin Larsson, e-post malin.larsson@liu.se.

2018-05-24

Porträttfotografering

Internt - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Välkommen till porträttfotografering för anställda vid IKE och IMH. Bilder att använda på webben men även i andra sammanhang då du behöver en professionell bild på dig själv.
Kl 12:30 - 14:00
Plats: IMHs studio, Växthuset, Hus 511, ingång 75, uppgång Y, plan 12, rum 1206
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.m.danielsson@liu.se, telefon 013-28 68 06.

2018-05-25

Medicinska fakultetens hedersdoktorsföreläsning

Föreläsning - Linköpings universitet
Medicinska fakultetens hedersdoktorer 2018, Pia Minati och Niklas Ekdal, föreläser kring psykisk ohälsa och suicid utifrån egna erfarenheter och händelser – kopplat till frågor hur samhället ska ta sig an en av vår tids stora folkhälsoproblem. Andrea Johansson Capusan, överläkare i psykiatri ger också en inblick i hur vården och akademin jobbar aktivt med frågan. Föreläsningen är öppen för alla, varmt välkomna!
Kl 09:00 - 12:00
Plats: Forumteatern, Kårhuset Kollektivet, Ågatan 55, Linköping
För mer information se https://liu.se/nyhet/hedersdoktorer-lyfter-fragan-om-depression-och-sjalvmord, kontakta Daniel Windre, e-post daniel.windre@liu.se, telefon 013-28 17 52.

Disputation - Anne Söderlund Schaller

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Anne Söderlund Schaller vid avdelningen för Samhällsmedicin disputerar med sin avhandling: lmpact of pain and evaluation of self-care and education in patients with head and neck cancer. Fakultetsopponent: Professor Britt-Marie Stålnacke.
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, ing. 65, Campus US
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-147288, kontakta Camilla Rosén, e-post camilla.rosen@liu.se.

Forskningsseminarium

Seminarium - Avdelningen för fysioterapi
Kl 13:15 - 14:45
Plats: Blåbäret, hus 511-001, pl 14, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/fysioterapi/forskningsseminarier, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.

Forskningsseminarium

Seminarium - Avdelningen för fysioterapi
Kl 13:15 - 14:45
Plats: Blåbäret, hus 511-001, pl 14, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/fysioterapi/forskningsseminarier, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.

2018-05-31

Halvtidsseminarium Martina Lundqvist

Seminarium - Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys
"Assessment of assistance dogs and dog-assisted interventions"
Kl 13:00
Plats: Äpplet, plan 13, hus 511-001, ingång 76, Campus US
För mer information kontakta Martina Lundqvist, e-post martina.lundqvist@liu.se.

2018-06-01

Disputation - Niclas Stensson

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Niclas Stensson disputerar med sin avhandling: Endocannabinoids and Related Lipid Mediators in Chronic Pain; Analytical, and Clinical Aspects. Fakultetsopponent: Professor Per-Johan Jakobsson, KI.
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, ing. 65, Campus US
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-147653, kontakta Camilla Rosén, e-post camilla.rosen@liu.se.

2018-06-04

Nätverksmöte Strategiområdet Forensiska Vetenskaper

Konferens - Linköpings universitet
2018-06-04 kl 12:00 -- 2018-06-05 kl 12:00 Strategiområdet Forensiska vetenskaper, bjuder härmed in till nätverkets tredje årliga möte. Vi vill nu tillsammans mer er alla fortsatta arbetet med strategiområdet. Vi ser gärna att både du själv samt doktorander och forskare i din grupp deltar!
Sista anmälningsdag: 2018-05-05
Plats: Villa Fridhem
För mer information kontakta Henrik Green, e-post Henrik.green@liu.se, telefon 010-483 4157.

2018-06-08

Disputation - Jenny Drott, avdelning omvårdnad

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Jenny Drott vid avdelning omvårdnad disputerar i ämnet medicinsk vetenskap. Avhandlingens titel: Neurotoxic side effects and impact on daily life in patients with colorectal cancer with adjuvant oxaliplatin-based chemotherapy. Fakultetsopponent: Yvonne Wengström, Professor, Onkologiska kliniken. Karolinska Universitetssjukhuset och KI, Stockholm.
Kl 13:00 - 17:00
Plats: Hasselquistsalen, plan 9, ingång 75, hus 511-001
För mer information se http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1205972/FULLTEXT01.pdf, kontakta Nora Östrup, e-post nora.ostrup@liu.se, telefon 013 28 22 58.

Forskningsseminarium

Seminarium - Avdelningen för fysioterapi
Kl 13:15 - 14:45
Plats: Blåbäret, hus 511-001, pl 14, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/fysioterapi/forskningsseminarier, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.

2018-08-31

Forskningsseminarium

Seminarium - Avdelningen för fysioterapi
Kl 13:15 - 14:45
Plats: Blåbäret, hus 511-001, pl 14, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/fysioterapi/forskningsseminarier, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.

2018-09-14

Forskningsseminarium

Seminarium - Avdelningen för fysioterapi
Kl 13:15 - 14:45
Plats: Tidlösa, hus 511-001, pl 14, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/fysioterapi/forskningsseminarier, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.

2018-09-28

Forskningsseminarium

Seminarium - Avdelningen för fysioterapi
Kl 13:45 - 14:45
Plats: Blåbäret, hus 511-001, pl 14, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/fysioterapi/forskningsseminarier, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.

2018-10-12

Forskningsseminarium

Seminarium - Avdelningen för fysioterapi

Kl 13:15 - 14:45
Plats: Blåbäret, hus 511-001, pl 14, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/fysioterapi/forskningsseminarier, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.

Almanacka - fotografi

Nya aktiviteter:

Anmäl nya aktiviteter till kalendariet >>
Alla händelser som anmäls till kalendariet granskas och godkänns av administratörer innan de publiceras. Har du frågor, vänd dig gärna till IMH:s webbmaster Emma Busk Winquist.
 

Seminarier:

Doktorandseminarier


Sidansvarig: emma.busk.winquist@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Mar 20 15:54:26 CET 2018