Göm menyn

IMH:s kalendarium

Händelser närmaste året

2017-11-23

Virtual patients supporting clinical reasoning – various approaches from European contexts.

Seminarium - Linköpings universitet
Välkommen till ett seminarium om interaktiva patientscenarier för lärande. Inga Hege PhD, från Ludwig-Maximilians-Universität München, Andrzej Kononowicz PhD från Jagiellonian University Krakow och Samuel Edelbring PhD, LiU presenterar olika exempel på hur virtuella patientfall kan stödja kliniskt resonemeang. Presentationerna följs av gemensam diskussion. Seminariet hålls på engelska. Ingen anmälan. Välkommen!
Kl 13:15 - 14:30
Plats: Tidlösa, plan 14 Växhuset (511), Campus US
För mer information kontakta Samuel Edelbring, e-post samuel.edelbring@liu.se, telefon 0700895794.

Bråck på stora kroppspulsådern och nya potentiella behandlingsstrategier

Föreläsning - Medicinska fakulteten
Bråck på stora kroppspulsådern orsakar 1–2 procent av världens dödsfall. Ofta vet man inte om att man har sjukdomen. Det saknas för närvarande markörer för de bråck som riskerar att spricka och det finns ingen läkemedelsbehandling tillgänglig. Screening av befolkningen och preventiv operation har minskat dödligheten men kan mer göras? Föreläsare: Dick Wågsäter, professor i biomedicinsk laboratorievetenskap, institutionen för medicin och hälsa
Kl 16:30 - 17:30
För mer information se http://www.youtube.com/forskningiframkant, kontakta Daniel Windre, e-post daniel.windre@liu.se.

2017-11-24

Disputation - Margareta Ahle

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Margareta Ahle vid Avdelningen för radiologiska vetenskaper försvarar sin doktorsavhandling "Necrotising Enterocolitis - epidemiology and imaging". Opponent: Tomas Wester, Stockholm.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, ingång 65, plan 9, Campus US
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-142375, kontakta Catarina Kullberg, e-post catarina.kullberg@liu.se, telefon 013-282784.

Yvonne Lood - halvtidsseminarium

Seminarium - Avdelningen för läkemedelsforskning
Yvonne Lood vid avdelningen för läkemedelsforskning håller halvtidsseminarium med titeln: "Testosterone use and abuse: Novel analysis methods in clinical diagnostics and forensic toxicology".
Kl 13:00
Plats: Citronen, Campus US, hus 511, plan 12
För mer information kontakta Madeleine Örlin , e-post madeleine.orlin@liu.se, telefon 010-1034605.

Halvtidsseminarium - Yvonne Lood

Seminarium - Avdelningen för läkemedelsforskning
Yvonne Lood presenterar sitt avhandlingsprojekt "Testosterone use and abuse; Novel analysis methods in clinical and forensic toxicology". Sakkunniga: Docent Mikael Lehtihet, Karolinska Institutet, Stockholm och Medicine Doktor Björn Carlsson, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings Universitet
Kl 13:00
Plats: Citronen, hus 511, plan 12, Campus US, Linköping
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/imh/lafo, kontakta Jeanette Wahlberg Hughes, e-post jeanette.wahlberg@regionostergotland.se.

Forskningsseminarium

Seminarium - Avdelningen för fysioterapi
Kl 13:15 - 14:45
Plats: Blåbäret, hus 511-001, pl 14, ing 75, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/fysioterapi/forskning/forskningsseminarier, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.

Exjobbsframläggning - Max Gefvert

Seminarium - Linköpings universitet
Title: Automatic Segmentation of the Carotid Bifurcation using Region Growing and Support Vector Machines Description: Roughly 1 in 40 deaths worldwide are caused by strokes resulting from emboli that reach the brain from ruptured atherosclerotic plaques in the carotid artery. Segmentation of the carotid artery bifurcation in magnetic resonance imaging is necessary to enable further analysis. Unfortunately, this is a slow and difficult task that is often performed manually. Two segmentation methods, one based on Region Growing (RG), and one using Support Vector Machines (SVM), were implemented and evaluated for segmenting the carotid bifurcation in contrast-enhanced MR Angiograms (CE-MRA). Student: Max Gefvert Supervisor: Magnus Ziegler Examiner: Petter Dyverfeldt
Kl 14:00 - 16:00
Plats: Tesla, CMIV
För mer information se http://www.liu.se/cmr, kontakta Magnus Ziegler, e-post magnus.ziegler@liu.se.

2017-11-30

Disputation - Karin Lundengård

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Karin Lundengård vid Avdelningen för radiologiska vetenskaper försvarar sin doktorsavhandling "Mechanstic modelling - a BOLD response to the fMRI information loss problem". Opponent: Kamil Uludag, Nederländerna
Kl 13:00
Plats: Hugo Theorells sal, Norra entrén ing 7, plan 9
För mer information kontakta Catarina Kullberg, e-post catarina.kullberg@liu.se, telefon 013-282784.

2017-12-01

Disputation Håkan Bengtsson

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Håkan Bengtsson vid Avdelningen för fysioterapi försvarar sin doktorsavhandling "Match related risk factors for injury in male professional football". Opponent: Professor Keith Stokes, Bath, England
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, ing 65, plan 9, Campus US
För mer information kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.

2017-12-05

Doktorandseminarier

Seminarium - Institutionen för medicin och hälsa
Kl 13:15 - 16:30
Plats: Äpplet, hus 511-001, ing.75 plan 13, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/omvardnad/medarbetare?l=sv, kontakta Sofia McGarvey, e-post sofia.mcgarvey@liu.se.

2017-12-06

IMH Morgonmöte

Internt - Institutionen för medicin och hälsa
Fika 1:a onsdagen i månaden. Dialog kring aktuella frågor med institutionsledningen.
Kl 08:15 - 09:00
Plats: Antracit, ingång 7 (Norra entrén), plan 9
För mer information se http://www.imh.liu.se/kalendarium, kontakta Thomas Wise, e-post thomas.wise@liu.se.

2017-12-07

Disputation - Johan Kihlberg

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Johan Kihlberg vid Avdelningen för radiologiska vetenskaper försvarar sin doktorsavhandling "Functional assessment of cardiac MRI". Opponent: Åse Jonsson, Göteborg
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, Ingång 64, plan 9, Campus US
För mer information se http://www.ep.liu.se/LatestPhD/index.sv.aspx, kontakta Catarina Kullberg, e-post catarina.kullberg@liu.se, telefon 013-282784.

WCMM-LiU symposium

Konferens - Linköpings universitet
2017-12-07 kl 13:00 -- 2017-12-08 kl 14:30
Plats: Föreläsningssal Hugo Theorell, Norra entrén, Campus US
För mer information se https://liu.se/en/article/wcmm-symposium-2017, kontakta Stefan Klintström, e-post stefan.welin.klintstrom@liu.se, telefon +4613282709.

Halvtidskontroll - Charlotta Lans

Seminarium - Avdelningen för kardiovaskulär medicin
“Exercise training and testing in patients with chronic heart failure”
Kl 13:00
Plats: Pulsen, Thorax-Kärlklinken, plan 12, US
För mer information kontakta Malin Strand, e-post malin.strand@liu.se.

2017-12-08

Disputation - Katarina Pihl Lesnovska

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Katarina Pihl Lesnovska vid Avdelningen omvårdnad försvarar sin doktorsavhandling "Life situation among persons living with inflammatory bowel disease.". Opponent: Professor Bodil Ohlsson, Lund.
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, ingång 65, plan 9, Campus US
För mer information se http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1154004/FULLTEXT01.pdf, kontakta Nora Östrup, e-post nora.ostrup@liu.se, telefon 013 28 22 58.

Forskningsseminarium

Seminarium - Avdelningen för fysioterapi
Kl 13:15 - 14:45
Plats: Blåbäret, hus 511-001, pl 14, ing 75, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/fysioterapi/forskning/forskningsseminarier, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.

2017-12-12

Halvtidsseminarium Anna Lindgren

Seminarium - Avdelningen för fysioterapi
Anna Lindgren vid Avdelningen för fysioterapi håller halvtidsseminarium: "Incontinence and physical activity level after gynecological cancer: Women`s experience and effects of floor muscular training" Sakkunniga: Doc Cecilia Fridén, KI samt med dr Maria Bjurberg, Lunds universitet
Kl 13:00 - 15:00
Plats: Äpplet, hus 511, pl 13
För mer information se http://www.imh.liu.se/fysioterapi/forskningsseminarier, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.

Linköping Neuroscience Award Lecture - Prof Andrew J Lees

Seminarium - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Professor Andrew J Lees, University College London, en av världens främsta Parkinsonforskare, föreläser under titeln: "Mentored by a Madman". Värd: strategiområdet systemneurobiologi. Fika serveras från 15.00. Föreläsningen startar 15.15. Intresseanmälan via länk.
Sista anmälningsdag: 2017-11-28
Kl 15:00 - 16:15
Plats: Eken, ingång 65, pl 09, Campus US
För mer information se https://goo.gl/forms/SJwoyH4d5s7SmJeR2, kontakta Anna Weinhofer, e-post anna.weinhofer@liu.se, telefon 013-284034.

2017-12-13

Disputation - Ida Blystad

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Ida Blystad vid Avdelningen för radiologiska vetenskaper försvarar sin doktorsavhandling "Clinical Applications of Synthetic MRI of the Brain". Opponent: John Hald, Oslo
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen. Ingång 64, plan 9, Campus US
För mer information se http://www.ep.liu.se/LatestPhD/index.sv.aspx, kontakta Catarina Kullberg, e-post catarina.kullberg@liu.se, telefon 013-282784.

2017-12-22

Forskningsseminarium

Seminarium - Avdelningen för fysioterapi
Kl 13:15 - 14:45
Plats: Blåbäret, hus 511-001, pl 14, ing 75, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/fysioterapi/forskning/forskningsseminarier, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.

Almanacka - fotografi

Nya aktiviteter:

Anmäl nya aktiviteter till kalendariet >>
Alla händelser som anmäls till kalendariet granskas och godkänns av administratörer innan de publiceras. Har du frågor, vänd dig gärna till IMH:s webbmaster Emma Busk Winquist.
 

Föreläsningsserier:

Seminarier:

Doktorandseminarier


Sidansvarig: emma.busk.winquist@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Jan 28 10:33:39 CET 2014