Göm menyn

IMH:s kalendarium

Händelser närmaste året

2018-01-26

Disputation - Erik Gustavsson (Tema Hälsa och samhälle, IKK)

Disputation - Institutionen för kultur och kommunikation
Doktorand Erik Gustavsson (Tema Hälsa och samhälle, IKK) försvarar sin doktorsavhandling med titeln ”Characterising Needs in Health Care Priority Setting”. Opponent är FD Greg Bonar, Stockholms universitet.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: KEY1, hus Key, Campus Valla
För mer information kontakta Agnese Grisle, e-post agnese.grisle@liu.se.

2018-02-08

Sepsis an update and challenges for the future

Föreläsning - Linköpings universitet
Föreläsare: Professor Jean-Louis Vincent. Jean-Louis Vincent, professor vid Intensive Care Medicine (Université Libre de Bruxelles), är en mycket välkänd och välciterad forskare/läkare inom infektion och intensivvård. 8 februari föreläser han vid LiU kring sepsis (blodförgiftning) och de utmaningar som sjukvården/forskarvärlden står inför inom det området.
Kl 15:00 - 16:30
Plats: Granitsalen/Norra entrén, Universitetssjukhuset I Linköping
För mer information se https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Louis_Vincent, kontakta Folke Sjöberg, e-post folke.sjoberg@liu.se.

2018-03-06

Den fortsatta ökningen av plagieringsärenden

Föreläsning - Linköpings universitet
Didacticum och biblioteket bjuder in till en halvdag om den fortsatta ökningen av plagieringsärenden Tisdagen den 6 mars kl. 13-15 i Didacticums lokaler hus Galaxen, ingång 81, Campus valla Urkund besöker LiU Vad händer inom plagieringsområdet? Hur kan vi hjälpa studenterna? Kom och lyssna på föreläsare som diskuterar plagiering ur olika perspektiv Vi kommer också att få färsk information om plagieringsläget på LiU av Disciplinnämnden
Sista anmälningsdag: 2018-03-01
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticum, hus Galaxen, ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/seminarier-och-workshops?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-286655.

2018-03-13

LiU:s pedagogikdagar 2018

Konferens - Linköpings universitet
Tema: Hållbar högre utbildning vid LiU – nu och för framtiden
Sista anmälningsdag: 2018-03-01
Kl 09:00 - 16:00
Plats: Sal K1, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/liu-s-pedagogikdagar-13-14-mars-2018?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-286655.

Almanacka - fotografi

Nya aktiviteter:

Anmäl nya aktiviteter till kalendariet >>
Alla händelser som anmäls till kalendariet granskas och godkänns av administratörer innan de publiceras. Har du frågor, vänd dig gärna till IMH:s webbmaster Emma Busk Winquist.
 

Föreläsningsserier:

Seminarier:

Doktorandseminarier


Sidansvarig: emma.busk.winquist@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Jan 28 10:33:39 CET 2014