Göm menyn

Prioriteringscentrum

Nationellt kunskapscentrum för prioriteringar inom vård och omsorg


 


särläkemedel

Ny rapport: Prioritering av särläkemedel. En internationell utblick.

Hur hanteras särläkemedel i Europa? Denna rapport ger en översikt över hur fem europeiska länder hanterar subventionsbeslut av särläkemedel, dvs. läkemedel som används för att behandla patienter med svåra och sällsynta sjukdomar.

Vb2016

Verksamhetsberättelse 2016

Vi summerar året som gått. I verksamhetsberättelsen presenteras ett urval av uppdrag, aktuella projekt, konsult- och utbildningsinsatser presenteras. Du hittar även ett sammandrag av utgivna rapporter, publikationer och debattinlägg.

nationella-modellen

Debatt om den nationella modellen och den etiska plattformen

Det pågår en revidering av den nationella modellen för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvården, med syfte att göra modellen till ett tydligare verktyg för att tolka den etiska plattformen för prioriteringar. Regioner, landsting och andra intressenter har lämnat sina synpunkter i dialogmöten och remissrundor och här kan du ta del av inkomna synpunkter och debattartiklar som revideringen gett upphov till.

norska flaggan

Norskt prioriteringsförslag enhälligt antaget

Det norska stortinget har enhälligt antagit det nya prioriteringsförslaget sk Norheimutvalget och tilläggsutredningen om helsetap. Detta innebär tillåtelse att väga in kronologisk ålder när svårighetsgrad ska bedömas.

priorities

Prioriteringscentrum står värd för internationell konferens

Prioriteringscentrum kommer att arrangera nästa internationella prioriteringskonferens i september 2018. Den internationella prioriteringskonferensen lockar deltagare från hela världen och äger rum vartannat år.
- Vi är mycket glada över att ha fått förtroendet att arrangera "Priorities 2018" och ser med spänning fram emot arbetet som väntar, säger Per Carlsson, föreståndare vid Prioriteringscentrum. Konferensen arrangeras i samarbete med The International Society on Priorities in Health (ISPHC).

uppföljning

Ny rapport om uppföljning av prioriteringsarbeten

Rapporten från Prioriteringscentrum ger exempel på hur prioriteringsarbeten kan följas upp, vilka syften och frågeställningar som man kan utgå från. Exemplen kommer både från landstings/regionnivå och verksamhetsnivå. Läs mer och ladda ner rapporten på länken ovan.

vardsponsring

Vårdsponsring medför etiska problem i sjukvården

Det uppstår flera etiska problem med sponsring av offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Det visar en ny rapport från Prioriteringscentrum som tagits fram på initiativ från Statens medicinsk-etiska råd (Smer). Ladda ner rapporten och läs debattartikeln kopplat till ämnet här.


Prio-Konf-2017
 

Läs senaste nyhetsbrevet

FB

Twitter


Följ oss!


Kontakt

Postadress

Linköpings universitet
Prioriteringscentrum
Institutionen för medicin och hälsa
581 83 Linköping

Besöksadress

Campus US
Hus 511-001, plan 13
ingång 76

Telefon

013-28 10 00 (vxl Universitetet)

Se telefonnummer till respektive medarbetare under Medarbetare i menyn till vänster

E-post

prioriteringscentrum@liu.se

fornamn.efternamn@liu.se

Kartor

Kartor över Linköpings universitet
Sidansvarig: emma.west@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Jan 12 13:29:30 CET 2017