Göm menyn

Prioriteringscentrum

Nationellt kunskapscentrum för prioriteringar inom vård och omsorg


 


PrioC-UK

På spaning i UK

Vad står högt på agendan i andra länder när det kommer till prioriteringar i hälso- och sjukvården? Prioriteringscentrum har medverkat på den internationella prioriteringskonferensen i Birmingham och gjort en spaning på vad man brottas med på andra håll i världen.

basta-poster

Pris för bästa poster

Ann-Charlotte Nedlund, Mari Broqvist och William Hall vann pris för bästa poster under den internationella prioriteringskonferensen i Birmingham. Postern beskriver en forskningsstudie som rör utveckling av ett verktyg för att utvärdera och identifiera förbättringspotential i landstings/regioner prioriteringsprocesser. Postermakarna har sin tillhörighet vid Prioriteringscentrum samt University of British Columbia i Kanada.

priorities

PrioC medverkar vid internationell prioriteringskonferens

Den internationella prioriteringskonferensen Priorities 2016 pågår i Birmingham. Prioriteringscentrum medverkar med flera spännande föredrag bl.a. om prioriteringar ur ett kommunalt perspektiv, prioriteringar och särläkemedel, medborgares syn på svårighetsgrad som en grund för prioriteringar, hur en rangordningslista kan tolkas, hur man bedömer svårighetsgrad för patienter med flera behov av hälso- och sjukvård och personcentrerad vård och prioriteringar.

Suzana-Holmer

Välkommen Suzana

Suzana Holmér är ny medarbetare vid Prioriteringscentrum. Suzana börjar som forskningsassistent och kommer göra en undersökning kring fysioterapeuters erfarenheter av och inställning till att arbeta med systematiska prioriteringar.

ACN-PG

Ny studie om hur politiker bygger relationer vid prioriteringar

Många internationella studier menar att politiker undviker att blanda sig i prioriteringar, vilket brukar förklaras med hänvisning till strategier för att undvika kritik (”blame avoidance”). Prioriteringscentrums medarbetare Peter Garpenby och Ann-Charlotte Nedlund visar i en ny vetenskaplig artikel att frågan om politikers medverkan i prioriteringsprocesser är mer sammansatt än den enkla bilden av folkvalda som vill undvika kritik från väljarkåren. Klicka på länken ovan för att läsa mer.

almedalen

Film och summering från Almedalen: Om öppenhet i prioriteringsbeslut

En svårighet med prioriteringar i hälso- och sjukvården är att göra dessa på ett öppet och transparent sätt. Prioriteringsriktlinjerna från 1997 förespråkar stor öppenhet vid prioriteringsbeslut och att grunderna ska vara tillgängliga för medborgarna. Men varför är det så svårt att kommunicera prioriteringsbeslut som inte är resurstillskott? Vad är utmaningarna idag och vilka lösningar finns?

Klicka på länken ovan för att se filmen och läsa summeringen från seminariet.

knees

Det etiska i medicinska åldersbedömningar

Om den medicinska åldersbedömningen är osäker – fria hellre än fäll. Det är ett av råden i en etisk analys av medicinska åldersbedömningar som bl.a. Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik vid Linköpings universitet och verksam vid Prioriteringscentrum, har tagit fram åt Socialstyrelsen. Rapporten är skriven tillsammans med Erik Malmqvist, docent i medicinsk etik vid LiU och Lisa Furberg, lektor i medicinsk etik vid Uppsala universitet.


 
VB-2015
 

Läs senaste nyhetsbrevet

FB

Twitter


Följ oss!


Kontakt

Postadress

Linköpings universitet
Prioriteringscentrum
Institutionen för medicin och hälsa
581 83 Linköping

Besöksadress

Campus US
Hus 511-001, plan 13
ingång 76

Telefon

013-28 10 00 (vxl Universitetet)

Se telefonnummer till respektive medarbetare under Medarbetare i menyn till vänster

E-post

prioriteringscentrum@liu.se

fornamn.efternamn@liu.se

Kartor

Kartor över Linköpings universitet
Sidansvarig: emma.west@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-10-14