Göm menyn

Prioriteringscentrum

Nationellt kunskapscentrum för prioriteringar inom vård och omsorg


 


almedalen

Film och summering från Almedalen: Om öppenhet i prioriteringsbeslut

En svårighet med prioriteringar i hälso- och sjukvården är att göra dessa på ett öppet och transparent sätt. Prioriteringsriktlinjerna från 1997 förespråkar stor öppenhet vid prioriteringsbeslut och att grunderna ska vara tillgängliga för medborgarna. Men varför är det så svårt att kommunicera prioriteringsbeslut som inte är resurstillskott? Vad är utmaningarna idag och vilka lösningar finns?

Klicka på länken ovan för att se filmen och läsa summeringen från seminariet.

knees

Det etiska i medicinska åldersbedömningar

Om den medicinska åldersbedömningen är osäker – fria hellre än fäll. Det är ett av råden i en etisk analys av medicinska åldersbedömningar som bl.a. Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik vid Linköpings universitet och verksam vid Prioriteringscentrum, har tagit fram åt Socialstyrelsen. Rapporten är skriven tillsammans med Erik Malmqvist, docent i medicinsk etik vid LiU och Lisa Furberg, lektor i medicinsk etik vid Uppsala universitet.

Lars Sandman

Ny professor i hälso- och sjukvårdsetik

Lars Sandman har i flera år varit engagerad i Prioriteringscentrums verksamhet som gästprofessor i vårdetik. Nu har han tagit steget över till att vara professor i hälso-och sjukvårdsetik med inriktning mot hälso-och sjukvårdens prioriteringar och utvärdering av sjukvårdsteknologier, knuten till Prioriteringscentrum och Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys vid Linköpings universitet.

handledningsgrupp-webb

Erfarenhet av lokala prioriteringsarbeten

Medarbetare vid arbetsterapeut-teamet vid Södertälje Sjukhus samt Rehabenheten vid Lessebo kommun har deltagit i Prioriteringscentrums handledningsgrupp och parallellt genomfört en prioriteringsprocess vid respektive enhet. Nu har arbetet lett fram till rangordningslistor, som bl.a. syftar till att ge stöd i att kunna åtgärda de högst prioriterade tillstånd-åtgärd vid låg bemanning. Klicka på länken ovan och läs hela artikeln.

Ann-Charlotte-Nedlund

Vårdprofessionens roll som demokratins väktare i sjukvården

Den offentliga vården är en politisk organisation. Gemensamma resurser ska fördelas efter behov och bör därför omfattas av legitimitet och förtroende från medborgarna. I detta sammanhang utgör vårdprofessionen länken mellan politiker och medborgare och de har därför ett moraliskt och politiskt ansvar. Detta skriver Ann-Charlotte Nedlund, lektor vid Prioriteringscentrum, i en debattartikel.

Priokonf_summering

Summering från Prioriteringskonferensen 2015

Tack alla som deltog i årets Prioriteringskonferens! Nu arbetar vi vidare, men vad blir nästa steg? Vilken väg ska prioriteringsarbetet i Sverige ta? Läs artikeln som sammanfattar årets konferens.

PC_LS

Debattartikel: "Dags att utveckla den etiska plattformen för prioriteringar"

Ett fortsatt förtroende för den offentligt finansierade vården kräver transparenta beslut som kan förklaras på ett över­tygande sätt, skriver Per Carlsson och Lars Sandman på dagensmedicin.se


 
VB-2015
 

Läs senaste nyhetsbrevet

FB

Twitter


Följ oss!


Kontakt

Postadress

Linköpings universitet
Prioriteringscentrum
Institutionen för medicin och hälsa
581 83 Linköping

Besöksadress

Campus US
Hus 511-001, plan 13
ingång 76

Telefon

013-28 10 00 (vxl Universitetet)

Se telefonnummer till respektive medarbetare under Medarbetare i menyn till vänster

E-post

prioriteringscentrum@liu.se

fornamn.efternamn@liu.se

Kartor

Kartor över Linköpings universitet
Sidansvarig: emma.west@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-07-08