Göm menyn

Per Carlsson

Forskningsinriktning

  • Hälsoekonomiska utvärderingar
  • Prioriteringar inom vård och omsorg
  • Styrning av hälso- och sjukvård

Aktuella forskningsprojekt

  • Utvärdering av screening för bukaortaaneurysm av 65-åriga män. Forskningsrådet i sydöstra Sverige.
  • Hur tänker distriktssköterskor och allmänläkare vid prioriteringar i primärvården? Forskningsrådet i sydöstra Sverige.
  • Integral, Integration of research and practice based innovation processes in health care. Vinnvård.
  • Setting priorities within health care when the evidence base is weak- A critical case: Decision-making for elderly patients with acute cardiovascular disease and co-morbid conditions. Forskningsrådet FyrBODal och Forskningsrådet i sydöstra Sverige.
  • Cost-effectiveness of Goal Directed Haemodynamic Treatment at elderly patients with proximal femoral fracture. ALF Karolinska Institute Stockholm County council.

Arbetsuppgifter

Avdelningschef för hälso- och sjukvårdsanalys
Centrumchef för Nationellt kunskapscentrum för prioriteringar inom vård och omsorg och för Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT)
Forskning
Utbildning
Handledning

Publikationer

Avhandling: Spridning och ekonomiska effekter av medicinsk teknologi

Pers publikationer: DiVA, LiU:s publikationsdatabas

 

Per CarlssonNamn: Per Carlsson
Befattning: Professor, avdelningschef
Institution: Medicin och hälsa
Avdelning: Hälso- och sjukvårdsanalys
Ämnesområde: Prioriteringar inom hälso- och sjukvård, utvärdering av medicinska metoder, hälsoekonomi


Utbildning/akademisk examen:
Fil Dr. Tema Hälsa och samhälle, 1987, LiU 
Professor i utvärdering av medicinsk teknologi, 2002, LiU


Telefon: 013-28 56 63
E-post: per.carlsson@liu.se


Postadress:
Linköpings universitet
Per Carlsson
Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys
Institutionen för medicin och hälsa
581 83 LINKÖPING

Besöksadress:
Hälsans hus
Ing 15, plan 13
Universitetssjukhuset


Sidansvarig: emma.west@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-05-04