Göm menyn

Åttonde nationella prioriteringskonferensen

Norrköping 21-22 oktober 2015

Den åttonde nationella prioriteringskonferensen arrangeras av Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet i samarbete med Region Östergötland. Konferensen kommer att äga rum på konferensanläggningen Flygeln som hör till Louis de Geer Konsert och Kongress.

Årets tema: Värden i vården - dilemman vid prioriteringar

Hur når vi en rättvis fördelning av begränsade resurser med jämlik vård som mål? Den nationella prioriteringskonferensen är mötesplatsen för dig som söker kunskap om området prioriteringar inom vård och omsorg. Konferensen fokuserar på metoder och arbetssätt, praktiska erfarenheter och diskussioner kring teoretiska angreppssätt. Här är några exempel på frågor som konferensen kommer belysa. I konferensprogrammet hittar du samtliga programpunkter.

  • Kunskapsstyrning och prioriteringar
  • Mäta och värdera en sjukdoms svårighetsgrad
  • Dags att utveckla den etiska plattformen?
  • När är det rimligt att betala själv för vård och omsorg?
  • Medborgarens röst
  • Patientnära prioriteringar
  • Prioriteringar i andra länder
  • Prioritera mer öppet i en kommun

Förmöte 20 oktober kl. 13.00-17.00: Prioriteringar för nybörjare

För dig som inte känner till eller vill uppdatera dig i riksdagens riktlinjer för prioriteringar och den etiska plattformen som ingår där, erbjuder vi ett utbildningstillfälle i anslutning till konferensen. Här ges möjlighet att diskutera tolkningar och öva på tillämpning av den etiska plattformen. Förmötet är kostnadsfritt om man deltar på konferensen. Anmälan till förmötet görs i samband med konferensanmälan.

Lokal: Hemerycksalen, Louis De Geer Konsert & Konsert, Dalsgatan 15, Norrköping


Programmet som pdf

Onsdagens program - mer info

Torsdagens program - mer info

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Lars SandmanFrågor om konferensen? Välkommen att kontakta:

Lars Sandman, föreståndare Prioriteringscentrum

 


Sidansvarig: ida.norrstrom@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Jan 12 12:19:28 CET 2017