Göm menyn

Prisat bidrag på konferens i Chicago

Vid Society for medical decision makings, SMDM, konferens prisades CMT:s Emelie Heintz för sitt bidrag om hur patienters förväntningar på livslängd påverkar hur många år de är villiga att byta bort när de värderar sitt eget hälsotillstånd med time trade-off metoden.

EmelieEmelie Heintz är doktorand på CMT med hälsoekonomiska utvärderingar som inriktning. I oktober presenterade hon postern ”The impact of subjective life expectancy on health state valuations with the time trade-off method” vid SMDM:s 33:e årliga möte som i år hölls i Chicago. Postern handlade om time-trade off metoden, en metod som används för att skatta värdet av olika hälsotillstånd. Metoden går ut på att man försöker fånga hur många levnadsår patienter är villiga att byta bort mot att få full hälsa under resterande år. Den metodologiska frågan i Emelies studie gällde hur patienters egna förväntningar på hur länge de kommer att leva påverkar hur många år de är villiga att byta bort när det värderar sitt eget hälsotillstånd i en time trade-off övning.

Varje år delas delar SMDM ut pris, Lee Lusted Student Prize, till yngre forskare som gör framstående presentationer inom forskning. I år var Emelie en av fyra som fick ta emot priset, hon fick priset i kategorin Decision Psychology och Shared Decision Making.

SMDM är en förening med syfte att förbättra människors hälsa genom att stödja utvecklingen av systematiska metoder för kliniskt beslutsfattande och policy-skapande inom hälso-och sjukvård samt genom att utgöra ett forum för att koppla samman och utbilda forskare, vårdgivare, beslutsfattare och allmänhet. Varje år arrangerar SMDM en internationell konferens i Nordamerika och vartannat arrangeras en europeisk version. Temat för årets amerikanska konferens var "From Evidence to Decision Making: Role of Behavioral Economics in Medicine” och på programmet fanns mer än 300 muntliga presentationer och posters. Nästa europeiska konferens kommer att vara i Oslo i juni 2012.
 

Postern; ”The impact of subjective life expectancy on health state valuations with the time trade-off method” ►

Kontakt: Emelie Heintz

Mer information om konferensen och utmärkelsen ►


Sidansvarig: magdalena.green@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Nov 11 11:33:04 CET 2011