Göm menyn

Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi


CMT, Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi, är en forskningsorganisation med syfte att bedriva metodutveckling, kunskapsspridning och utvärderingar av metoder och procedurer inom hälso- och sjukvård med avseende på medicinska, sociala, ekonomiska och etiska konsekvenser.  Välkommen!


 


Shea2016-11-08: Halvtidsseminarium

Göran Schedvin håller sitt halvtidsseminarium på temat Equal and appropriate use of laboratory tests - Case studies concerning implementation and use of laboratory tests in primary care
Datum och tid: 2016-12-06, kl. 13.00
Plats: Blåbäret, hus 511-001, ing 76, plan 14


2016-11-02: Dags för anmälan till SHEA-konferensen

Linköpings universitet och Svensk förening för hälsoekonomi (SHEA) bjuder in till den sjätte nationella hälsoekonomiska konferensen. Keynote-speakers är toppforskarna Karl Claxton, professor i ekonomi vid Centre for Health Economics, University of York och Werner Brouwer, professor i hälsoekonomi vid institute of Health Policy & Management (iBMG), Erasmus University Rotterdam.

Dessutom en mängd seminarier med inbjudna föreläsare, fria föredrag och postrar. Boka din plats redan idag!

Mer information och anmälan


2016-05-26: Rapport om ordnad utmönstring av hälso- och sjukvårdsmetoder

Utmönstring i hälso- och sjukvården innebär att metoder/vårdåtgärder tas bort eller får begränsad användning inom det existerande utbudet av offentligt finansierade åtgärder. Vården förbättras hela tiden och ineffektiv vård ersätts med nya bättre metoder, utan att det alltid uppfattas som ett utmönstringsarbete. Men med tiden uppstår en situation där det blir svårt att hitta uppenbart ineffektiv vård. Det innebär att snävare prioriteringar eller ransoneringar måste göras i vårdutbudet och att utmönstring blir en nödvändig komponent för att säkra vårdens kvalitet inom begränsade budgetramar.

Hur arbetar man med ordnad utmönstring i Sverige? Syftet med rapporten är att ge en bild av hur utmönstring upplevs och beskriva hur arbetet kan bedrivas i ett översiktligt ramverk.

Ladda ner CMT-rapport 2016:2


2016-05-17: CMT-rapport om hur punktprevalensmetoden fungerar som mätinstrument i sluten sjukhusvård.

Patienter som drabbas av vårdrelaterade infektioner behöver ytterligare vård i form av omsorg, läkemedel, vårddagar och har även en ökad mortalitetsrisk. Denna metodstudie försöker kvantifiera och diskutera hur stor del av vårdresurserna som ägnas till patienter som drabbats av VRI.

Ladda ner CMT-rapport 2016:1


2016-04-22: Disputation 

Mikaela Ridelberg försvarar sin avhandling Towards Safer Care in Sweden? Studies of Influences on Patient Safety. Fakultetsopponent: Docent Mirjam Ekstedt, Karolinska institutet
Tid: Kl. 13:00
Plats: Belladonna, hus 511-001, ingång 76, Campus US
För mer information kontakta Lena Hector, e-post lena.hector@liu.se, telefon 013-285779.


2016-02-19: Akut behandling av stroke ger bättre livskvalitet för patienter utan högre kostnad för samhället 

En ny studie visar att trombektomi vid allvarlig stroke ger stora livskvalitetvinster för drabbade patienter samt att de höga initiala kostnaderna som uppkommer vid ingreppet över tid uppvägs av besparingar i form av minskat vårdbehov. Trombektomi ger således en förbättrad livskvalitet till allvarligt sjuka patienter utan att påverka den långsiktiga kostnaden för samhället nämnvärt. Studien är gjord av Mattias Aronsson, Lars-Åke Levin vid Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys tillsammans med forskare från Göteborgs universitet och Karolinska Institutet och är publicerad i den amerikanska tidskriften Neurology.

Studien i medier

Corren 2016-03-15 (prenumeration krävs)

Neurologi i Sverige 2016-02-24


 

Läs senaste nyhetsbrevet


POSTADRESS:

Linköpings universitet
Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi
Institutionen för medicin och hälsa
581 83 LINKÖPING 
 

Besöksadress:

Campus US
Hus 511-001
Ingång 76, plan 13

Telefon:

013-28 10 00 (vxl Universitetet)
 

E-post:

fornamn.efternamn@liu.se

 

 

 

 Sidansvarig: emma.west@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Aug 17 09:32:58 CEST 2017