Göm menyn

Forskarutbildning vid IMH

Information om forskarutbildning för IMH-doktorander inom medicinsk fakultet

 

 


Forskarskolor

CMIV:s FORSKARSKOLA

NATIONELLA FORSKARSKOLAN I ALLMÄNMEDICIN


Statistisk rådgivning till forskarstuderande och forskare vid HU

Statistisk rådgivning är ett samarbete mellan HU och ämnet statistik vid Institutionen för datavetenskap. Rådgivningen ges huvudsakligen av Kalle Wahlin, universitetslektor i statistik. För mer information, tidsbokning m.m. gå vidare till deras hemsida.


Doktorandseminarier vid IMH

Händelser närmaste året

2018-09-28

Forskningsseminarium

Seminarium - Avdelningen för fysioterapi
Kl 13:45 - 14:45
Plats: Blåbäret, hus 511-001, pl 14, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/fysioterapi/forskningsseminarier, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.

2018-10-05

Disputation - Hanna Grundström

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Hanna Grundström vid avdelning omvårdnad disputerar i ämnet medicinsk vetenskap. Avhandlingens titel: Disclosing the invisible - experiences, outcomes and quality of endometriosis healthcare. Fakultetsopponent: Docent Margareta Larsson, Uppsala universitet.
Sista anmälningsdag: 2018-10-05
Kl 13:00 - 16:00
Plats: Fornborgen, Vrinnevisjukhuset, Campus Norrköping
För mer information kontakta Nora Östrup, e-post nora.ostrup@liu.se, telefon 013-28 22 58.

2018-10-11

Halvtidskontroll - Magnus Kentson

Seminarium - Avdelningen för kardiovaskulär medicin
Magnus Kentson halvtidsseminierium. Titel: Fatigue and peripheral muscle dysfunction: studies on vitamin D status, muscle metabolism and composition in patient with COPD.
Kl 10:00
Plats: Musseronen, O-huset, Universitetssjukhuset Linköping
För mer information kontakta Malin Strand, e-post malin.strand@liu.se.

2018-10-12

Forskningsseminarium

Seminarium - Avdelningen för fysioterapi

Kl 13:15 - 14:45
Plats: Blåbäret, hus 511-001, pl 14, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/fysioterapi/forskningsseminarier, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.


Sidansvarig: emma.busk.winquist@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Jun 26 14:32:35 CEST 2014