Göm menyn

Arbetsmiljö och lika villkor

LiU är ålagt att i hela sin verksamhet arbeta förebyggande med arbetsmiljö och lika villkor (jämställdhet och mångfald). Policydokument för varje delområde finns centralt framtagna. Delegationen till varje institution består av att aktivt driva detta förebyggande arbete med hjälp av handlingsplaner och uppföljning av dessa.
 

Arbetsmiljö

Ledstjärnan för arbetsmiljöarbetet vid LiU är att utveckla en trygg, utvecklande och hållbar arbetsmiljö för anställda och studenter.

Om arbetsmiljö på LiU ►

IMH:s handlingsplan för arbetsmiljö 2015 - 2017

Resultat Medarbetarundersökning 2017

Result Co-worker survey 2017

Rutin för risk- och konsekvensanalyser

Arbetsmiljögruppen på IMH:

  • Chefsstöd: Jeane Scheiding (smk)
  • Arbetsmiljösamordnare på IMH: vakant
  • Lika Villkor: Hanna Alleman (se nedan)

Arbetsmiljöombud (facklig): Elisabeth Larsen-Cederström

Här kan du läsa om IMH:s miljöarbete ►

 

Lika villkor (jämställdhet och mångfald)

Lika villkor är LiU:s samlingsbegrepp för arbetet med jämställdhet och genus, etnisk och religiös mångfald, sexuellt likaberättigande, tillgänglighet för personer med funktionshinder och övrig kränkande särbehandling.

Blogg Lika VillkorLika Villkor på LiU ►

Funktionshinder ►

Samordnare för Lika villkor på IMH: Hanna Alleman
 

Brandskydd

Brandskyddssamordnare på IMH: Anna Schenell

Läs mer om det systematiska brandskyddsarbetet inom IMH

 

Krishantering

Läs mer om krishantering på IMH

Läs mer om krishantering centralt på LiU

 

 collage
 


Sidansvarig: emma.busk.winquist@liu.se
Senast uppdaterad: Mon May 14 15:41:10 CEST 2018