Göm menyn

Avdelningar inom Medicin och hälsa

Nedan ser du namnen på våra avdelningar (avdelningsförkortning inom parentes) och de ämnesområden som ingår i respektive avdelning. Klicka på avdelningsnamnet för att gå vidare till deras egna hemsidor.

AVDELNINGEN FÖR HÄLSA OCH SAMHÄLLE (AHS)

Division of Health and Society
Avdelningschef: John Carstensen, professor
Ämnesområde: hälsa och samhälle

AVDELNINGEN FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANALYS (HSA)

Division of Health Care Analysis
Avdelningschef: Per Carlsson, professor
Ämnesområde: utvärdering och hälsoekonomi

AVDELNINGEN FÖR KARDIOVASKULÄR MEDICIN (KVM)

Division of Cardiovascular Medicine
Avdelningschef: Lena Jonasson, professor
Fyra ämnesområden ingår: fysiologi inklusive klinisk fysiologi - internmedicin inklusive endokrinologi och diabetologi samt lungsjukdomar - kardiologi - thorax- och kärlkirurgi

AVDELNINGEN FÖR LÄKEMEDELSFORSKNING (LÄFO)

Division of Drug Research
Avdelningschef: Mårten Segelmark, professor
Fem ämnesområden ingår: anestesi och intensivvård - biomedicinsk laboratorievetenskap - farmakologinklusive klinisk farmakologi - njurmedicin och medicinsk gastroenterologi och hepatologi

AVDELNINGEN FÖR OMVÅRDNAD (OMV)

Division of Nursing Science
Avdelningschef: Anna Strömberg, professor
Bitr avdelningschef: Sussanne Börjeson, universitetslektor
Ämnesområde: omvårdnad

AVDELNINGEN FÖR RADIOLOGISKA VETENSKAPER (RAD)

Division of Radiological Sciences
Avdelningschef: Maria Engström, universitetslektor
Ämnesområde: Medicinsk bildvetenskap (medicinsk radiofysik - medicinsk radiologi)

AVDELNINGEN FÖR SAMHÄLLSMEDICIN (SAM)

Division of Community Medicine
Avdelningschef: Ulrika Müssener, bitr. universitetslektor.
Fyra ämnesområden ingår: allmänmedicin - medicinsk pedagogik - rehabiliteringsmedicin - socialmedicin och folkhälsovetenskap

AVDELNINGEN FÖR SJUKGYMNASTIK (SG)

Division of Physiotherapy
Avdelningschef: Kajsa Johansson, universitetslektor
Ämnesområde: sjukgymnastik

AVDELNINGEN FÖR VERKSAMHETSSTÖD (VS)

Administrative support and management
Avdelningschef: Petra Hallqvist, administrativ chef


Sidansvarig: emma.busk.winquist@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-01-14