Göm menyn

 

Stellan Welin

Forskningsintressen

Mina allmänna intressen är etiska och social aspekter på framväxande biomedicinska teknologier som xenotransplantation, humana embryonala stamceller och tissue engineering. Tillsammans med Anders Persson har jag nyligen publicerat en bok Contested Technologies: xenotransplantation and human embryonic stem cells.
Jag arbetar också med etiska frågor inom organ donation, Nyligen har börjat med ett projekt kring etiska och andra frågor kring autism. Tillsammans med forskare på Chalmers och SIK, Göteborg) och i Europa deltar jag i forskning kring olika aspekter av in vitro meat – kött producerat från djurceller i bioreaktor.
Jag har ett gammalt intresse för politisk filosofi och allmän etik.

Undervisning

Jag ger en kurs i bioetik och forskningsetik för doktorander i Linköping två gånger och året.

Annat

Jag är medlem i en etikkommitté för OFO mellansverige (Organisationen för organdonationer) och suppleant i Gentekniknämnden

Stellan Welins publikationer i DiVA (publikations databas)


 


Namn: Stellan Welin
Befattning: Professor
Institution: IMH
Avdelning: Hälsa och samhälle


Utbildning/akademisk examen: 
Filosofie Dr i teoretisk filosofi 1979, Göteborgs universitet.
Docent i samma ämne 1987


Telefon: 013-28 68 28
E-post: stellan.welin@liu.se
Fax: 013-28 29 95

Besöksadress:
Hälsans hus
Ingång 15, plan 14
Campus US

Postadress:
Linköpings universitet
Stellan Welin
Avdelningen för hälsa och samhälle
Institutionen för medicin och hälsa
581 83 Linköping


Sidansvarig: anna.schenell@liu.se
Senast uppdaterad: 2013-05-07