Göm menyn

Linda Örulv

Jag är forskarassistent vid Avdelningen för hälsa och samhälle. Jag började som doktorand vid Tema Kommunikation, innan jag flyttade till det som då hette Tema Hälsa och Samhälle, och har en bakgrund som etnolog. Jag disputerade april 2008 med doktorsavhandlingen Fragile Identities, Patched-Up Worlds. Dementia and meaning-making in social interaction (svensk titel Fragila identiteter och en hoplappad värld. Demens och meningsskapande i socialt samspel) som delvis bygger på ett narrativt perspektiv. Mitt huvudsakliga forskningsintresse är meningsskapande och identitet under förutsättningar där sådant ställs på sin spets, som vid en demenssjukdom. Jag arbetar etnografiskt och har ett särskilt intresse för berättande som ett sätt att begripliggöra världen, och vem man själv är, och upprätthålla en önskvärd identitet i samspel med andra.

Fr.o.m. januari 2009 är jag involverad i ett forskningsprojekt om demens och personskap, finansierat av FAS. Läs gärna mer om forskningsprojektet på svenskt demenscentrums hemsida (klicka på forskning och sedan på populärvetenskap):

pågående forskning

Publications/publikationer

Avhandling

Publikationer

Linda Örulvs publikationer i DiVA (publikations databas)


 


Namn: Linda Örulv
Befattning: Filosofie doktor, forskarassistent
Institution: Medicin och hälsa
Avdelning: Hälsa och samhälle


Utbildning/akademisk examen:
Filosofie magisterexamen, Uppsala universitet 2006 (huvudämne: etnologi)
Filosofie doktorsexamen, Linköpings universitet 2008, inom temat Hälsa och samhälle


Telefon: 013-28 28 16
E-post: linda.orulv@liu.se
Fax: 013-28 29 95

Besöksadress:
Hälsans hus
Ingång 15, plan 14
Campus US

Postadress:
Linköpings universitet
Linda Örulv
Avdelningen för hälsa och samhälle
Institutionen för medicin och hälsa
Linköpings universitet
581 83 Linköping


Sidansvarig: anna.schenell@liu.se
Senast uppdaterad: 2013-08-27