Göm menyn

FORSKNINGSINTRESSEN

  • Cancerepidemiologi
  • Klinisk epidemiologi 
  • Registerepidemiologi

PÅGÅENDE PROJEKT

  • Epidemiologiska studier av Värmland-Hofors-kohorten
    Nästan 100000 män och kvinnor undersöktes, med bl.a. blodprov, i början av 1960-talet och följs sedan upp med hjälp av information från olika nationella ohälsoregister. Aktuella frågeställningar rör bl.a. sambanden mellan övervikt och cancer i lever och gallvägar, inflammation och tjocktarmscancer. Projekten utförs i samarbete med forskare på Karolinska institutet.
  • Långtidseffekter på sjuklighet och dödlighet av tamoxifenbehandling för bröstcancer 
    Projektet baseras på data från en randomiserad klinisk studie inkluderande 4600 kvinnor som behandlades för bröstcancer mellan 1982 och 1992. I studien jämför man effekten av 2 års tilläggsbehandling med tamoxifen med 5 års behandling. De aktuella frågeställningarna rör sena biverkningar som studeras bl.a. med hjälp av data från slutenvårdsregistret. Projektet är ett samarbete med onkologiskt centrum i Linköping och fyra andra centra i Sverige.

Publikationer

John Carstensens publikationer i DiVA (publikations databas)


 


Namn: John Carstensen
Befattning: Professor
Institution: IMH
Avdelning: Hälsa och samhälle


Utbildning/akademisk examen:
Doktor i medicinsk vetenskap 1987


Telefon: 013-28 23 01
E-post: john.carstensen@liu.se
Fax: 013-28 29 95

Besöksadress:
Universitetssjukhuset
Hälsans hus
Ingång 15, plan 13

Postadress:
Linköpings universitet
John Carstensen
Avd. f. hälso- och sjukvårdsanalys
Inst. f. medicin och hälsa, IMH
581 83 Linköping

 

 


Sidansvarig: anna.schenell@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-07-04