Göm menyn

Ingemar Nordin

Forskningsintressen

Vetenskapsteori och teknologins filosofi (med särskild inriktning mot relationen mellan grundvetenskap och teknologisk forskning, samt teknologins rationalitet). Politisk filosofi (särskilt rättighetsfilosofi). Medicinens filosofi (särskilt beslutsteori och medicinsk teknologi). Se även min andra hemsida.

Pågående projekt

Mitt huvudprojekt för närvarande är teknologins filosofi i allmänhet, och medicinens filosofi i synnerhet. Centrala teman i detta arbete är a) relationen mellan vetenskap, teknologi och praktik; b) en ny syn på rationalitet och induktionsproblemet; c) kunskapsbegrepp i kunskapsintensiva verksamheter; d) teknologimodeller; och e) rationalitet i teknologi och i praktisk handling.

Äganderätt till kroppen: Äganderrätt till kroppsdelar: transplantation av organ och framtida marknader; copyright versus patent av genetiska mönster.

Klimatforskning - filosofiska och sociala aspekter av ett politiserad forskningsområde.

Kurser

Vetenskapsteori för Naturvetare
Vetenskapsteori för Tekniker
 

Ingemar Nordins publikationer i DiVA (publikations databas)
 

 


 


Namn: Ingemar Nordin
Befattning: Professor
Institution: IMH
Avdelning: Hälsa och samhälle


Utbildning/akademisk examen:
Filosofie doktor 1980
Professor


Telefon: 013-28 22 20
E-post: ingemar.nordin@liu.se
Fax: 013-28 29 95

Besöksadress:
Hälsans hus
Ingång 15, plan 14
Campus US

Postadress:
Linköpings universitet
Ingemar Nordin
Avdelningen för hälsa och samhälle
Institutionen för medicin och hälsa
581 83 Linköping


Sidansvarig: ingemar.nordin@liu.se
Senast uppdaterad: 2013-08-19