Göm menyn

Forskarutbildning vid Avdelningen för hälsa och samhälle

Forskarutbildningen vid Avdelningen för hälsa och samhälle är tvärvetenskaplig och förväntas leda till filosofie doktorsexamen i Hälsa och samhälle efter fyra års heltidsstudier.

Forskarutbildningens syfte är att fördjupa doktorandens kunskaper inom avdelningens område liksom inom det egna specifika området. Syftet är också att genom forskarutbildningskurser, forskarhandledning och deltagande i avdelningens gemensamma seminarieserie göra doktoranden väl förberedd för självständiga insatser inom forskning och utvecklingsarbete. Det tvärvetenskapliga perspektivet ger verktyg för att arbeta med humanistiska och/eller samhällsvetenskapliga analyser av hälsofrågor i många olika sammanhang.

Målet för utbildningen är att ge doktoranden förmåga att kritiskt och självständigt planlägga, deltaga i, leda, slutföra och sprida kunskap om forsknings- och utvecklingsprojekt.

KONTAKTINFORMATION

Avdelningsansvarig John Carstensen, john.carstensen@liu.se 
Institutionsadministratör Anna Schenell, tel 013-282316, anna.schenell@liu.se

Mer information hittar du via länkarna nedan.

Uppläggning

Kurser och prov

Antagningsblankett

doktorandhandboken


Sidansvarig: anna.schenell@liu.se
Senast uppdaterad: 2013-03-26