Göm menyn

IMH Intranät

Välkommen till IMH:s internwebb. Vår nya externa hemsida hittar du här

HR-personalEkonomiOrganisation


 

LokalerForskarutbildningKalendarium

MiljöarbeteArbetsmiljöLika Villkor

KommunikationIT och InformationDokumenthantering

SäkerhetKrishanteringÖvrigt
 


 

Aktuellt

Ann-Charlotte Nedlund

FORTE-medel till forskning om kollegialt resonemang i hälso- och sjukvården

Hur omvandlas olika former av kunskap och styrning till praktisk vård? Hälso- och sjukvårdens styrsignaler är ofta mångtydiga och öppna för tolkning. Hur hanteras detta i praktiken? Det ska forskare vid Avd för hälso- och sjukvårdsanalys studera.

Brand i skrivaren

Brandspelet slutade lyckligt

I veckan har avd Läkemedelsforskning övat på utrymningsrutinerna vid brandlarm.

Magnus Janzon

Fler patienter får rätt behandling när läkarna får beslutsstöd direkt i journalen

Forskare vid Kardiologiska kliniken och IMH presenterade i veckan nya forskningsresultat på världens största hjärtkongress (ESC) i Barcelona. I en randomiserad studie visar de att fler patienter får korrekt behandling när läkarna fått tillgång till ett digitalt beslutsstöd i journalsystemet Cosmic.

LiUSA studenter

LiU Summer Academy

För andra året i rad anordnas LiU Summer Academy med deltagande studenter från hela världen. En av kurserna; Entrepreneurship and Knowledge Implementation for Improved Health Care, med kursansvarig Ann Catrine Eldh i spetsen hade 20 studenter på plats i en månad.

Maria Bäck

LiU-forskaren Maria Bäck delaktig i Europeiska hjärtförbundets nya program

Det europeiska hjärtförbundet (European Society of Cardiology - ESC) har tagit fram ett nytt webbaserat program för prevention av kardiovaskulär sjukdom. 

Förslagslåda

Saknar du någon information i vårt veckobrev eller på vår internwebb? Har du ett förslag att framföra till ledningen? Fyll i formuläret nedan så tittar vi på det! Du kan givetvis vara anonym om du så önskar, men om du vill få personlig återkoppling är det bra om du fyller i namn och e-postadress också.

Med vänliga hälsningar
Emma Busk Winquist
Kommunikatör, IMH

Förslag

Namn

E-post

Knapp HR-webben
Raindance
LISAM inloggning

Värt Att Veta - IT-tips för dig som jobbar på LiU

Prenumerera på vårt veckobrev

* indicates required


Sidansvarig: emma.busk.winquist@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Oct 13 09:07:32 CEST 2017