Göm menyn

Institutionen för medicin och hälsa

Vår verksamhet spänner över ett brett medicinskt ämnesfält och utmärker sig genom sin tvärvetenskapliga profil. Vi forskar inom till exempel inom hjärt-kärlsjukdomar, folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, arbetslivsinriktad rehabilitering, medicinsk bildvetenskap och läkemedelsforskning.

Hos oss hittar du även forskning inom t ex fysioterapi/sjukgymnastik, njurmedicin, prioriteringar i hälso- och sjukvården och mycket mer. Inom grundutbildningen har vi lärare inom de flesta av den medicinska fakultetens utbildningsprogram såsom t ex Läkarprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet och Fysioterapeutprogrammet.

Sandbäcksgatan 7 - fotografi

Forskningswebben knapp


 

Nyheter från IMH:

Stig Linder

Clinical trial results using a drug that targets quiescent tumor cells

Tumor cells in hypoxic areas proliferate slowly and are insensitive to standard cancer therapeutics. The Linder research group att LÄFO/IMH has identified a drug, VLX600, that targets such cells.

Öppet Vårdval affish

Vårdval - vem är det bra för?

Öppet seminarium 25 maj. Att förbättra tillgängligheten har blivit ett viktigt politiskt mål för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården i Sverige. Olika former för att påverkar patienters möjligheter att välja vårdgivare har prövats sedan 1990-talet.

Carl Johan Östgren

Forskningsmöte om SCAPIS Linköping

Tisdag 21 april kl 14.00-17.00 hålls ett forskningsmöte om SCAPIS Linköping för alla intresserade forskare vid Linköpings Universitet och Region Östergötland.

Andreas Eriksson

Bättre förståelse med "Flipped Classroom"

Att hjälpa studenterna att komma längre och förstå bättre - så kan man sammanfatta syftet bakom den sk flipped classroom-modellen. Andreas Eriksson har fått pedagogiska utvecklingsmedel från rektor för att utveckla pedagogiken i sin undervisning på Hälsouniversitetet.

Åttonde nationella prioriteringskonferensen

Nu öppnar anmälan till Nationella prioriteringskonferensen 2015

Tema: Värden i vården - dilemman vid prioriteringar, Norrköping 21-22 oktober 2015. Den nationella prioriteringskonferensen är mötesplatsen för dig som söker kunskap om området prioriteringar inom vård och omsorg. Konferensen fokuserar på metoder och arbetssätt, praktiska erfarenheter och diskussioner kring teoretiska angreppssätt. Anmäl dig idag och ta del av vårt Early Bird-erbjudande.

omslag återgång i arbete

Återgång i arbete - ny bok ute nu

Förmågan och möjligheten att arbeta är viktig både för den enskilda individen och för samhället. När en person helt eller delvis förlorar sin arbetsförmåga på grund av ohälsa ska olika aktörer i välfärdssamhället möjliggöra återgång i arbete. Kerstin Ekberg är en av redaktörerna för denna nyutkomna bok.

Charlotte Wåhlin

Nystartad blogg från Arbets- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin vid Region Östergötland startade nyligen en blogg för att dela uppleverlser från vardagen som forskare och praktiker inom Arbets- och miljömedicin.

Carina Wennerholm

Flest kvinnor dör i hjärt-kärlsjukdomar i Norrköping

Allt färre svenskar dör i hjärt-kärlsjukdomar. Med ett undantag – kvinnor mellan 44 och 65 år. I Norrköping dör flest kvinnor i hela landet. En ny forskningsstudie vid Linköpings universitet hoppas kunna ge svar på varför.

Preben Bendtsen

Preben Bendtsen – ny proprefekt för forskning vid IMH

Preben Bendtsen, professor i Socialmedicin, tillträdde 1 januari som proprefekt med inriktning mot forskningsfrågor. Uppdraget är på tre år.


 

Fler Nyheter från IMH >>


Kalendarium - knapp


LISAM inloggning

Kontakt 

Postadress:

Linköpings universitet
Institutionen för medicin och hälsa
581 83 Linköping

Besöksadress:

IMH:s kansli
Sandbäcksgatan 7, 3 tr
Campus US

Telefon:

010-103 00 00 (vxl Landstinget)
013-28 10 00 (vxl Universitetet)

Fax

013-145004

E-post

registrator@imh.liu.se

Twitter


 


 

Händelser närmaste veckan

2015-04-21

Doktorandseminarier

Seminarium - Avdelningen för omvårdnad
Kl 13:15 - 17:00
Plats: Ugglan, Hälsans Hus, ing.14 plan14, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/omvardnad/doktorandseminarier-vt2015?l=sv, kontakta Sofia McGarvey, e-post sofia.mcgarvey@liu.se.

Miljöfaktorers inverkan på månniskors hälsa

Föreläsning - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Årets Lennanderföreläsning hålls av Bertil Forsberg, professor i miljömedicin vid Umeå universitet. Forsberg är expert inom WHO, EU och åt flera svenska myndigheter, och har bland annat undersökt hälsoeffekter av extrema väderförhållanden och hur luftföroreningar påverkar dödligheten i befolkningen.
Kl 18:00 - 19:30
Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
För mer information se http://www.sls.se/Aktuellt/Senaste-nytt/214-Bertil-Forsberg/, kontakta Annie Melin, e-post annie.melin@sls.se, telefon 08-440 88 78.

2015-04-22

Gästföreläsare, Jean Herzberg från University of Colorado, Boulder

Föreläsning - CMIV
Dr. Hertzberg is currently Associate Professor of Mechanical Engineering at CU-Boulder. She teaches graduate and undergraduate courses in measurement techniques, thermodynamics, fluid mechanics, heat transfer, design and computer tools. She has pioneered a spectacular course on the art and physics of flow visualization, and is conducting research on the impact of the course with respect to visual perception and educational outcomes. Her disciplinary research centers around pulsatile, vortex dominated flows with applications in both combustion and bio-fluid dynamics. She is also interested in a variety of flow field measurement techniques. Current projects include electrospray atomization of jet fuel and velocity and vorticity in human cardiac ventricles and large vessels.
Kl 14:00
Plats: Wrannesalen, CMIV
För mer information se http://www.liu.se/cmiv, kontakta Marie Waltersson, e-post marie.ahnstrom.waltersson@liu.se.

2015-04-23

Årets Rousseauföreläsning

Föreläsning - Hälsouniversitetet
Åsa Kastbom, överläkare BUP Elefanten och doktorand i pediatrik, utsågs till 2014 års Rousseaupristagare. Hon håller nu sin prisbelönta föreläsning för termin 11 på läkarprogrammet och föreläsningen är öppen för andra intresserade.
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Berzeliussalen, ingång 64, Campus US
För mer information se http://www.hu.liu.se/nyheter/nyhetssidan?l=sv&newsitem=629490, kontakta Anita Larsson, e-post anita.larsson@liu.se, telefon 013-28 22 15.

2015-04-24

Docentföreläsning - Tino Kurz

Föreläsning - Institutionen för medicin och hälsa
Forskarassistent Tino Kurz vid Avdelningen för läkemedelsforskning avlägger lärarprov för docentur med föreläsningen "Cellular sensitivity to oxidative stress and lysosomal redox-active iron"
Kl 10:15 - 11:00
Plats: Eken, plan 9, ing. 65, Campus US
För mer information kontakta Madeleine Örlin, e-post madeleine.orlin@liu.se, telefon 010-1034605.

Provdisputation Anna Hermansen

Seminarium - Avdelningen för fysioterapi
Avd FYSIO
Kl 13:00 - 16:00
Plats: Ugglan, Hälsans hus, ing14, pl 14, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/fysioterapi/forskning/forskningsseminarier, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.Sidansvarig: emma.busk.winquist@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-04-17