Göm menyn

Institutionen för medicin och hälsa

Vår verksamhet spänner över ett brett medicinskt ämnesfält och utmärker sig genom sin tvärvetenskapliga profil. Vi forskar inom till exempel inom hjärt-kärlsjukdomar, folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, arbetslivsinriktad rehabilitering, medicinsk bildvetenskap och läkemedelsforskning.

Hos oss hittar du även forskning inom t ex fysioterapi/sjukgymnastik, njurmedicin, prioriteringar i hälso- och sjukvården och mycket mer. Inom grundutbildningen har vi lärare inom de flesta av den medicinska fakultetens utbildningsprogram såsom t ex Läkarprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet och Fysioterapeutprogrammet.

Sandbäcksgatan 7 - fotografi

Forskningswebben knapp


 

Nyheter från IMH:

Stig Linder

Lovande resultat för ny cancerläkemedelkandidat

Stig Linders forskargrupp vid LÄFO har nyligen publicerat lovande resultat för sin cancerläkemedelskandidat VLX1570. Studier på celler och djur visar att läkemedlet är effektivt på bl a multipelt myelom.

Korridorsfest på avd omvårdnad

Personallunchen blev korridorsfest!

När det började rinna vatten från taket i personalrummet lät sig inte medarbetarna på avd omvårdnad nedslås - det ordnades korridorsfest istället!

Ylva Böttiger

Tillgång till aktuell och pålitlig information i mötet mellan läkare och patient

Professor Ylva Böttiger var moderator för en hearing på Svenska Läkaresällskapet på temat "Tillgången till medicinsk information".

Per Carlsson

Överraskningsseminarium för Per Carlsson

Per Carlsson, chef för Prioriteringscentrum och professor vid Avdelning för hälso- och sjukvårdsanalys vid IMH har nyligen firats med anledning av att han snart kommer gå i pension.

Margareta Kristenson

Prisad folkhälsoforskare

Margareta Kristenson, professor i folkhälsovetenskap vid Linköpings universitet, har fått 100 000 kronor i pris för sina populärvetenskapliga insatser.

Maria Landén Ludvigsson

Nytt hopp för whiplashskadade

Att träna nackmusklerna hos en sjukgymnast är den bästa behandlingen vid långvariga besvär av whiplashskada. Den är också samhällsekonomiskt mest kostnadseffektiv, visar Maria Landén Ludvigsson i sin doktorsavhandling.

gruppfoto - puff

Årets Utmärkta Inspiratörer utsedda av studenterna

Så var det dags för årets utdelning av studenternas utmärkelser till extra goda pedagoger och inspiratörer. Solen sken ikapp med glada och stolta pristagare.

Utrymningsövning

Utrymningsövning i 'Växthuset'

En utrymningsövning med rökfyllda trapphus och räddningstjänsten på plats. Det fick medarbetare och studenter i hus 511-001 (Växthuset) chansen att prova på under onsdagen. Nu summeras intrycken och resultaten.

Emina Vorkapic

Cancerläkemedel hämmar aneurysmutveckling

Emina Vorkapic, doktorand vid IMH, har visat att cancerläkemedlet Imatinib även hämmar utvecklingen av aneurysm i bukaorta. Läkemedlet används i vanliga fall mot kronisk myeloisk leukemi och gastrointestinal cancer.


 

Fler Nyheter från IMH >>

Kalendarium knapp
LISAM inloggning


Kontakt 

Postadress:

Linköpings universitet
Institutionen för medicin och hälsa
581 83 Linköping

Besöksadress:

IMH:s kansli
Sandbäcksgatan 7, 3 tr
Campus US

Telefon:

010-103 00 00 (vxl Landstinget)
013-28 10 00 (vxl Universitetet)

Fax

013-145004

E-post

registrator@imh.liu.se

Twitter


 


 

Händelser närmaste veckanSidansvarig: emma.busk.winquist@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-06-16