Göm menyn

Institutionen för medicin och hälsa

Vår verksamhet spänner över ett brett medicinskt ämnesfält och utmärker sig genom sin tvärvetenskapliga profil. Vi forskar inom till exempel inom hjärt-kärlsjukdomar, folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, arbetslivsinriktad rehabilitering, medicinsk bildvetenskap och medicinsk etik.

Hos oss hittar du även forskning inom t ex sjukgymnastik, njurmedicin, prioriteringar i hälso- och sjukvårdenoch mycket mer. Inom grundutbildningen har vi lärare inom de flesta av den medicinska fakultetens utbildningsprogram såsom t ex Läkarprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet och Fysioterapeutprogrammet.

Sandbäcksgatan 7 - fotografi

Forskningswebben knapp


 

Nyheter från IMH:

Peter Lundberg

Tuffare mot cancertumören, snällare mot patienten

Med magnetkameran som verktyg ska projektet Skonsam strålbehandling förverkliga visionen om en individanpassad cancerbehandling som ger bättre bot och mindre biverkningar. LiU-professorn Peter Lundberg deltar i projektet.

Hjärt-Lungfonden logo

SCAPIS - en världsunik satsning på Hjärt-lungforskning

SCAPIS är Hjärt-lungfondens största nationella satsning någonsin och drivs av en nationell forskargrupp och involverar alla universitetssjukhusen i Sverige. Nu är det dags för uppstart i Östergötland!

Hjärta

Forskarbesök från USA till IMH

Under vecka 23 får forskare inom kardiovaskulär omvårdnad vid LiU och kardiologiska kliniken US besök av en forskargrupp från Lexington, USA. Vid University of Kentucky, bedriver gruppen en mycket framgångsrik forskning inom RICH HEART programmet med fokus på bl.a. primär- och sekundärprevention av hjärtkärlsjukdom i socialt utsatta grupper och interventioner för att förbättra livskvalitet och psykologisk påverkan vid hjärtkärlsjukdom.

Elsy Söderberg

Aktivt stöd till sjukskrivna ger resultat

Att fokusera på förmågor istället för funktionsbegränsning, och på mål snarare än tidsgränser ger färre sjukskrivningsdagar, visar de preliminära resultaten av en interventionsstudie vid Institutionen för medicin och hälsa, LiU.

Carl Johan Östgren

LiU-professor ny medicinsk redaktör för Läkartidningen

Carl Johan Östgren, professor i allmänmedicin vid IMH och avdelningen för samhällsmedicin, tillträder nu uppdraget som medicinsk redaktör vid Läkartidningen där han kommer att vara ämnesansvarig för allmänmedicin.

Carl Johan Carlhäll

Ny metod mäter turbulens i hjärtat

Ett rubbat blodflöde i hjärtat kan leda till ineffektiv och ofördelaktig pumpning av blod. Forskare vid Linköpings universitet har nu med en ny metod kunnat mäta turbulenta blodflöden i hjärtats vänsterkammare.

Anna Strömberg

Nya forskningsfilmer från Linköpings universitet

Anna Strömberg och Tiny Jaarsma deltar i en av de nya forskningsfilmer som producerats vid Linköpings universitet. Tiny Jaarsma och Anna Strömberg är professorer i omvårdnadsvetenskap och forskar om egenvård vid kronisk hjärtsjukdom. De har introducerat ett tv-spel som patienterna kan använda för att bli mer fysiskt aktiva.

Clare Ardern

Meet Clare Ardern - postdoc in Physiotherapy

Clare Ardern, postdoc from Melbourne at the Division of Physiotherapy, is looking at people returning to sports after a seruous knee ligament injury (ACL).

Pier Jaarsma

Autism som en naturlig variation - Pier Jaarsma disputerar vid IMH

Autism uppfattas ofta som ett handikapp, men kan hos normalbegåvade personer ses som en naturlig variation. Det visar en avhandling av Pier Jaarsma om autism och etik.


 

Fler Nyheter från IMH >>


Kalendarium - knapp


Doktorandseminarier

Kontakt 

Postadress:

Linköpings universitet
Institutionen för medicin och hälsa
581 83 Linköping

Besöksadress:

IMH:s kansli
Sandbäcksgatan 7, 3 tr
Campus US

Telefon:

010-103 00 00 (vxl Landstinget)
013-28 10 00 (vxl Universitetet)

Fax

013-145004

E-post

registrator@imh.liu.se

Twitter

 

Namn & nytt

 Joanna Kvist är befordrad till biträdande professor i sjukgymnastik fr o m 2013-12-01

Dick Wågsäter är befordrad till biträdande professor i biomedicinsk laboratorievetenskap fr o m 2013-12-01

Andreas Tillmar är förordnad som adjungerad universitetslektor i rättsgenetik fr o m 2014-03-01

Kristoffer Årestedt anställs som biträdande universitetslektor i omvårdnad fr o m 2014-01-01

Ulrika Müssener anställs som biträdande universitetslektor i socialmedicin och folkhälsovetenskap fr o m 2014-01-01

Siw Carlfjord anställs som biträdande universitetslektor i implementeringsforskning fr o m 2014-01-01

Nils Dahlström anställs som universitetslektor i medicinsk radiologi fr o m 2014-01-01


Läs tidningen Forskning och utveckling

Tema Innovation - nytt nummer av tidningen Forskning och utveckling.
Tidningen produceras av Landstinget i Östergötland och Hälsouniversitetet.


 


 

Händelser närmaste veckanSidansvarig: emma.busk.winquist@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-06-27