Göm menyn

Institutionen för medicin och hälsa

Vår verksamhet spänner över ett brett medicinskt ämnesfält och utmärker sig genom sin tvärvetenskapliga profil. Vi forskar inom till exempel inom hjärt-kärlsjukdomar, folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, arbetslivsinriktad rehabilitering, medicinsk bildvetenskap och läkemedelsforskning.

Hos oss hittar du även forskning inom t ex fysioterapi/sjukgymnastik, njurmedicin, prioriteringar i hälso- och sjukvården och mycket mer. Inom grundutbildningen har vi lärare inom de flesta av den medicinska fakultetens utbildningsprogram såsom t ex Läkarprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet och Fysioterapeutprogrammet.

Sandbäcksgatan 7 - fotografi

Forskningswebben knapp


 

Nyheter från IMH:

Maria Liljeroos

Forskning belönat med doktorandstipendium

Maria Liljeroos vid IMH tilldelas Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium på 106 000 kronor för sin forskning om hur man kan förbättra vård och omsorg för personer med hjärtsvikt – en av våra stora folksjukdomar.

Björn Grip

Segregation sätter sig på hjärtat

Trots att hjärtdödligheten generellt sjunkit sedan 1980-talet har skillnaderna ökat mellan stadsdelar i Linköping och Norrköping under 2000-talet. Det visar en ny avhandling från Linköpings universitet.

Gunnel Peterson

Orsak till långvariga besvär vid whiplashskador kan mätas

Det har hittills varit svårt att mäta och diagnostisera whiplashskador i nacken. Forskare vid LiU har tagit fram en ny modell med ultraljudsundersökning av nacken för att förbättra diagnostiken och behandlingen av whiplashskadade patienter.

Maria Bäck

Inflammation och fysisk ansträngning - en balansakt vid kranskärlssjukdom

Maria Bäck vid IMH har fått SSMF:s postdok-stipendium för sin forskning om inflammation och fysisk träning för personer med hjärtsjukdom. Hon ska nu kartlägga immun- och kortisolsvar hos kranskärlspatienter vid fysisk ansträngning.

Dick Wågsäter

Hormon hämmar utveckling av aneurysm

Forskare vid Linköpings universitet har i samarbete med forskare från University of California visat att hormonet adiponektin hämmar utvecklingen av aneurysm i aorta. För närvarande är operation den enda behandlingen för aneurysm.

Magnetkamerabild av hjärta med förmaksflimmer

Ny skonsam metod för att upptäcka hjärtsjukdom

Forskare vid Linköpings universitet har utvärderat nya metoder för att mäta syretillförseln i hjärtmuskeln. Det visar sig att den nya metoden för magnetkameraundersökning av hjärtat har fördelar jämfört med dagens standardmetod, bl a på grund av minskad strålning för patienten.

LÄFO jumpar

LÄFO hoppar och ler!

Avdelningen för Läkemedelsforskning har tillbringat två dagar på Villa Fridhem med workshoppar, speed-dejting och gemensam jogging/promenad. Målet var att lära känna varandra, varandras forskning och utbildningsuppdrag.

Maria Landén Ludvigsson

Maria är Årets fysioterapeut 2016

Maria Landén Ludvigsson får utmärkelsen för sitt arbete med att visa hur fysioterapeuternas kompetens kan öka effektiviteten och patientnyttan i primärvården.

En hjärna och DNA i bakgrunden

Ärftlig känslighet en tung faktor vid ADHD, hetsätning och alkoholberoende

Ärftlig känslighet är en tung faktor vid ADHD, hetsätning och alkoholberoende, visar en ny avhandling från Linköpings universitet.


 

Fler Nyheter från IMH >>

Kalendarium knapp
LISAM inloggning


Kontakt 

Postadress:

Linköpings universitet
Institutionen för medicin och hälsa
581 83 Linköping

Besöksadress:

IMH:s kansli
Sandbäcksgatan 7, 3 tr
Campus US

Telefon:

010-103 00 00 (vxl Landstinget)
013-28 10 00 (vxl Universitetet)

Fax

013-145004

E-post

registrator@imh.liu.se

Twitter


 


 

Händelser närmaste veckan

2016-12-13

Antagningsseminarium Jennie Nyman

Seminarium - Arbetsterapi och Omvårdnad - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Jennie Nyman presenterar sin forskningsplan: Restoration in focus – developing key components for a preventive occupational therapy intervention for people experiencing work related stress. Antagningskommitté: Gunilla Liedberg, FUS, ISV (ordförande), Professor Katarina Hjelm, ISV, Docent Anette Kjellberg, ISV, och Doktorand Johan Lundgren, ISV. Om någon önskar erhålla forskningsplanen inför seminariet vänligen kontakta Jennie direkt jennie.nyman@metropolia.fi
Kl 15:15 - 16:00
Plats: K6A, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information kontakta Niclas Silfverhammar, e-post niclas.silfverhammar@liu.se.

2016-12-15

Linköping Neuroscience Award Lecture: "From understanding the transition to addiction to developing a new therapeutic approach"

Föreläsning - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Dr. Pier-Vincenzo Piazza is the founder and director of the Neurocentre Magendie in Bordeaux, a research center of the French national biomedical research agency INSERM. The Neurocentre Magendie, with its 12000 m2 and 200 scientists, is among the leading neuroscience institutes in Europe. Dr. Piazza will present a broad overview of his research that over the years has provided groundbreaking insights into behavioral pathologies such as addiction, and has transformed this field.
Kl 15:00 - 16:30
Plats: Hugo Theorellsalen, Norra Entrén, plan 09, Campus US
För mer information se http://liu.se/medfak/neuro?l=sv&caslogout=1, kontakta Markus Heilig, e-post markus.heilig@liu.se.

2016-12-16

Disputation - Emmanouil Charitakis

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Emmanouil Charitakis försvarar sin avhandling "Neurohormonal activation, Symptoms and Health-Related Quality of Life in Patients with Atrial Fibrillation eligible for Radiofrequency Ablation”. Fakultetsopponent är docent Jonas Schwieler, Karolinska institutet.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen ingång 65, Campus US.
För mer information kontakta Malin Strand, e-post malin.strand@liu.se.Sidansvarig: emma.busk.winquist@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Nov 24 15:42:38 CET 2016