Göm menyn

Institutionen för medicin och hälsa

Vår verksamhet spänner över ett brett medicinskt ämnesfält och utmärker sig genom sin tvärvetenskapliga profil. Vi forskar inom till exempel inom hjärt-kärlsjukdomar, folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, arbetslivsinriktad rehabilitering, medicinsk bildvetenskap och läkemedelsforskning.

Hos oss hittar du även forskning inom t ex fysioterapi/sjukgymnastik, njurmedicin, prioriteringar i hälso- och sjukvården och mycket mer. Inom grundutbildningen har vi lärare inom de flesta av den medicinska fakultetens utbildningsprogram såsom t ex Läkarprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet och Fysioterapeutprogrammet.

Sandbäcksgatan 7 - fotografi

Forskningswebben knapp


 

Nyheter från IMH:

Karin Siwe

Stort engagemang belönades

Karin Siwe, universitetslektor och överläkare, prisades för sitt nytänkande och engagemang. Forskningsanslag från Hälsofonden delades ut och nya docenter uppmärksammades på årets sista fakultetskollegium.

Gravid kvinna - grafik

Livmodertransplantation vid barnlöshet – rättighet eller lyxsjukvård?

En svensk kvinna blev tidigare i höst först i världen att föda ett barn efter livmodertransplantation. Fler barnlösa önskar transplantation och nu väcks frågor om huruvida landstingen ska erbjuda livmodertransplantation eller inte.

Ulrika Müssener foto Ann-Mari Pykett

NEXit – stor banbrytande studie erbjuder unga stöd att sluta röka via SMS

Behovet av behandlingsmetoder som utformats för att stötta unga människor som vill sluta röka är stort. NEXit, Nikotin Exit, är den första studien i sitt slag som hjälper unga att sluta röka via SMS som tillhandahåller stöd, tips och råd för att på sikt leva ett rökfritt liv. Syftet är att utvärdera om SMS-baserat stöd via mobiltelefon är ett effektivt och användbart sätt för att få studerande ungdomar i Sverige att sluta röka.

Anna Strömberg

20 miljoner till utveckling av interaktiv teknik i vården

Kan teknik hjälpa äldre med minnessvårigheter att bedriva egenvård? Det är en av frågeställningarna i ett forskningsprogram för att utveckla och utvärdera informations- och kommunikationsteknik (IKT) som nu får 20 miljoner kronor av FORTE.

Siw Carlfjord

FORTE-pengar till forskning inom implementering och patientmedverkan

Två projekt vid IMH får sammanlagt 4,1 miljoner kronor. Projekten handlar om patientmedverkan för ökad patientsäkerhet och strukturerad läkemedelsgenomgång i klinisk verksamhet.

Provrör i labb

Fredrik Palm beviljas 18 miljoner för sin forskning inom njurmedicin

Vetenskapsrådet beviljar Fredrik Palm 18 miljoner för framstående yngre forskare. Fredrik Palm är professor i experimentell njurmedicin och i det aktuella projektet studeras uppkomsten av njurskador vid diabetes.

Ebo de Muinck

Professor Ebo de Muinck utsedd till International Fellow of the American Heart Association

Ebo de Muinck är professor i vaskulär biologi vid avdelningen för kardiovaskulär medicin. Hans forskning handlar om bristningen av aterosklerotiska plack som orsakar hjärtinfarkt.

Evalotte Mörelius fotografi

Ny bok om stress hos barn och ungdomar

Många unga drabbas av långvarig stress. Evalotte Mörelius har skrivit en lärobok om stress hos barn och unga.

Pengar

Pengar från Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden

Två forskare vid IMH har beviljats bidrag från Cancerfonden och tre från Hjärt-Lungfonden i årets ansökningsomgångar.


 

Fler Nyheter från IMH >>


Kalendarium - knapp


LISAM inloggning

Kontakt 

Postadress:

Linköpings universitet
Institutionen för medicin och hälsa
581 83 Linköping

Besöksadress:

IMH:s kansli
Sandbäcksgatan 7, 3 tr
Campus US

Telefon:

010-103 00 00 (vxl Landstinget)
013-28 10 00 (vxl Universitetet)

Fax

013-145004

E-post

registrator@imh.liu.se

Twitter

 

Namn & nytt

 Maria Engström är befordrad till biträdande professor i experimentell magnetresonanstomografi vid IMH fr o m 2014-01-01

Anders Persson förordnas som professor i medicinsk bildvetenskap, särskilt datortomografi fr o m 2014-09-01

Allan Abbot är förordnad som vik universitetslektor i Fysioterapi fr o m 2014-08-18

Lars Sandman har fått förlängt förordnande som gästprofessor i vårdvetenskap med inriktning vårdetik fr o m 2014-04-01

Per Nilsen har blivit befordrad till professor i utvärdering och hälsoekonomi fr o m 2014-07-01

Henrik Green har fått förlängt förordnande som adjungerad universitetslektor i farmakogenetik fr o m 2014-09-01

 


 


 

Händelser närmaste veckan

2014-12-19

Lina De Geer - halvtidsseminarium

Seminarium - Institutionen för medicin och hälsa
"Cardiac dysfunction in septic shock – observational studies on characteristics and outcome". Sakkunniga: professor Anders Larsson, Uppsala universitet och professor Lena Jonasson, Linköpings universitet. Ordförande: Christina Eintrei, Linköpings universitet. Varmt välkommen!
Kl 10:30 - 13:00
Plats: Intensivvårdsavdelningens konferensrum, huvudblocket, B-uppgång, plan 12, Universitetssjukhuset i Linköping
För mer information kontakta Lina De Geer, e-post Lina.De.Geer@lio.se.

Disputation Ida Seing

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Ida Seing försvarar sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln "Activating the Sick Listed - Policy and Practice of Retrun to Work in Swedish Sickness Insurance and Working Life" Fakultetsopponent: Lotta Dellve, KTH, Stockholm
Kl 13:00
Plats: Aulan, Hälsans Hus, ingång 15 plan 11, Campus US
För mer information se http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-8660&pid=diva2%3A765944&c=5&searchType=SIMPLE&language=sv&query=Ida+Seing&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all&jfwid=-8660, kontakta Susanne Drejstam Skytt, e-post susanne.skytt@liu.se, telefon 013-286767.Sidansvarig: emma.busk.winquist@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-12-17