Göm menyn

Institutionen för medicin och hälsa

Vår verksamhet spänner över ett brett medicinskt ämnesfält och utmärker sig genom sin tvärvetenskapliga profil. Vi forskar inom till exempel inom hjärt-kärlsjukdomar, folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, arbetslivsinriktad rehabilitering, medicinsk bildvetenskap och läkemedelsforskning.

Hos oss hittar du även forskning inom t ex fysioterapi/sjukgymnastik, njurmedicin, prioriteringar i hälso- och sjukvården och mycket mer. Inom grundutbildningen har vi lärare inom de flesta av den medicinska fakultetens utbildningsprogram såsom t ex Läkarprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet och Fysioterapeutprogrammet.

Sandbäcksgatan 7 - fotografi

Forskningswebben knapp


 

Nyheter från IMH:

Margareta Kristenson

Prisad folkhälsoforskare

Margareta Kristenson, professor i folkhälsovetenskap vid Linköpings universitet, har fått 100 000 kronor i pris för sina populärvetenskapliga insatser.

Maria Landén Ludvigsson

Nytt hopp för whiplashskadade

Att träna nackmusklerna hos en sjukgymnast är den bästa behandlingen vid långvariga besvär av whiplashskada. Den är också samhällsekonomiskt mest kostnadseffektiv, visar Maria Landén Ludvigsson i sin doktorsavhandling.

gruppfoto - puff

Årets Utmärkta Inspiratörer utsedda av studenterna

Så var det dags för årets utdelning av studenternas utmärkelser till extra goda pedagoger och inspiratörer. Solen sken ikapp med glada och stolta pristagare.

Utrymningsövning

Utrymningsövning i 'Växthuset'

En utrymningsövning med rökfyllda trapphus och räddningstjänsten på plats. Det fick medarbetare och studenter i hus 511-001 (Växthuset) chansen att prova på under onsdagen. Nu summeras intrycken och resultaten.

Emina Vorkapic

Cancerläkemedel hämmar aneurysmutveckling

Emina Vorkapic, doktorand vid IMH, har visat att cancerläkemedlet Imatinib även hämmar utvecklingen av aneurysm i bukaorta. Läkemedlet används i vanliga fall mot kronisk myeloisk leukemi och gastrointestinal cancer.

Preben Bendtsen

Många skratt och intressanta föredrag på årets IMH Kickoff

100-talet medarbetare samlades till årets kickoff. Dagen bjöd på många skratt, bra synpunkter och spännande föredrag om pågående projekt inom IMH. Vi har all anledning att fortsätta känna oss stolta och positiva på IMH!

Avbruten cigarett i handflata

SMS effektiv metod att få unga att sluta röka

NEXit (Nikotin Exit) är en billig och effektiv metod för att hjälpa unga att sluta röka. Programmet består av ett 12-veckors program där deltagarna tar emot sammanlagt 157 SMS med råd och stöd för att sluta röka. Det har nu prövats i en studie med totalt 1590 universitetsstuderande mellan 21 och 30 år. Ca 25 % av deltagarna lyckades sluta röka med hjälp av programmet.

Sara Bergstrand

Sträva för hälsa - karriärvägar inom Omvårdnad

Hur tillvaratar vården och akademien varandras styrkor och kompetenser? Vilken unik roll kan omvårdnadsprofessionen bidra med i utvecklingen av framtidens vård? Detta är några av frågorna som arrangörerna av konferensen ”Sträva för hälsa, från student till docent – karriärvägar inom omvårdnad” vill diskutera.

Birgitta Öberg

Tack Birgitta!

Efter sammanlagt 13 år som prefekt, först för IHS och sen 2007 för IMH, har nu Birgitta Öberg lämnat över stafettpinnen till Preben Bendtsen. Många var vi som ville tacka Birgitta för hennes insatser för institutionen.


 

Fler Nyheter från IMH >>

Kalendarium knapp
LISAM inloggning


Kontakt 

Postadress:

Linköpings universitet
Institutionen för medicin och hälsa
581 83 Linköping

Besöksadress:

IMH:s kansli
Sandbäcksgatan 7, 3 tr
Campus US

Telefon:

010-103 00 00 (vxl Landstinget)
013-28 10 00 (vxl Universitetet)

Fax

013-145004

E-post

registrator@imh.liu.se

Twitter


 


 

Händelser närmaste veckan

2016-05-30

Seminarium - Tim Bressmann & Gillian de Boer, Kanada

Föreläsning - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Assessment of oral-nasal balance disorders – have we been doing it all wrong? Tim Bressmann & Gillian de Boer, University of Toronto, Canada
Kl 16:15 - 17:30
Plats: Citronen, hus 511, plan 12, ingång 75, Campus US
För mer information kontakta Martin Ball, e-post martin.ball@liu.se.

2016-05-31

LiU Cancer Seminar - Professor Mahvash Tavassol, Kings College London

Seminarium - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Titel: MicroRNA biomarkers in predicting response to conventional and targeted therapies in head and neck cancer
Kl 15:00
Plats: Elsa Brändström, entrance 7, floor 9
För mer information se https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/mahvash.tavassoli.html, kontakta Professor Karin Roberg, e-post karin.roberg@liu.se, telefon 010-103 15 34.

2016-06-01

Informationsmöte om termin 1 med fokus på IPL-momentet

Seminarium - Medicinska fakulteten
Välkommen till informationsmöte! Måndag 23 maj kl. 10:00-12:00 i Tidlösa (Hus 511, plan 14) Onsdag 1 juni kl. 13:00-15.00 i Papaver (Hus 511, plan 11) Samma information kommer att ges vid bägge tillfällena. Vid informationsmötet presenterar vi schemat för IPL-momentet och går igenom de studieuppgifter som studenterna kommer arbeta med. Vi presenterar de EDIT-scenarion som kommer användas under momentet och de olika läraruppdragen (föreläsare, basgruppshandledare, seminarieledare) presenteras. Framförallt hoppas vi på en spännande dialog om detta spännande och utmanade projekt.
Kl 13:00 - 15:00
Plats: Lärosal Papaver, hus 511, plan 11
För mer information kontakta Mattias Ekstedt, studierektor IPL, e-post mattias.ekstedt@liu.se.

2016-06-03

Disputation - Emina Vorkapic

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Emina Vorkapic vid avdelningen för läkemedelsforskning försvarar sin avhandling "Targeting vascular remodeling in abdominal aortic aneurysm to identify novel treatment strategies and drug candidates". Opponent professor David Granville, University of British Columbia, Vancouver.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, ing 65, Campus US
För mer information kontakta Madeleine Örlin, e-post madeleine.orlin@liu.se, telefon 010-1034605.Sidansvarig: emma.busk.winquist@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-05-26