Göm menyn

Institutionen för medicin och hälsa

Vår verksamhet spänner över ett brett medicinskt ämnesfält och utmärker sig genom sin tvärvetenskapliga profil. Vi forskar inom till exempel inom hjärt-kärlsjukdomar, folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, arbetslivsinriktad rehabilitering, medicinsk bildvetenskap och medicinsk etik.

Hos oss hittar du även forskning inom t ex sjukgymnastik, njurmedicin, prioriteringar i hälso- och sjukvårdenoch mycket mer. Inom grundutbildningen har vi lärare inom de flesta av den medicinska fakultetens utbildningsprogram såsom t ex Läkarprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet och Fysioterapeutprogrammet.

Sandbäcksgatan 7 - fotografi

Forskningswebben knapp


 

Nyheter från IMH:

Fredrik Nyström

Behandling av högt blodtryck i hemmet

Professor Fredrik Nyström vid LiU och professor Peter M. Nilsson vid Lunds universitet har skrivit en Editorial i tidskriften JAMA: "Self-titration of Antihypertensive Therapy in High-Risk Patients. Bringing It Home"

Mårten Segelmark

Skolhälsovården missar barn med njursjukdom

Professor Mårten Segelmark m fl skriver på SvD Brännpunkt idag om att skolhälsovården genom enkla kontroller skulle kunna upptäcka fler barn i riskzonen för att drabbas av njursjukdom.

Graffittimålning av glödlampa

Inbjudan till PrioNet om Kunskapsstyrning & prioriteringar

Den 24 september är det dags för nästa PrioNet som kommer att äga rum i Stockholm. Kunskapsstyrning är ordet för dagen och återkommer just nu i många sammanhang. Staten håller på att samordna sina myndigheter för kunskapsstyrning, landstingen samordnar sig bland annat via Nationella Samverkansgruppen för Kunskapsstyrning, NSK, och sjukvårdsregionerna bildar såväl lokala som regionala kunskapsstyrningsgrupper. Anmälan senast 22 september.

Jan Ekstrand

LiU-artikel högst citerad i Brittish Journal of Sports Medicine 2013

Artikeln "Injury incidence and injury pattern in professional football - the UEFA injury study" är den högst citerade artikeln 2013 och har därmed bidragit till att tidskriftens Impact har stigit till sin hittills högsta nivå.

Peter Lundberg

Tuffare mot cancertumören, snällare mot patienten

Med magnetkameran som verktyg ska projektet Skonsam strålbehandling förverkliga visionen om en individanpassad cancerbehandling som ger bättre bot och mindre biverkningar. LiU-professorn Peter Lundberg deltar i projektet.

Hjärt-Lungfonden logo

SCAPIS - en världsunik satsning på Hjärt-lungforskning

SCAPIS är Hjärt-lungfondens största nationella satsning någonsin och drivs av en nationell forskargrupp och involverar alla universitetssjukhusen i Sverige. Nu är det dags för uppstart i Östergötland!

Hjärta

Forskarbesök från USA till IMH

Under vecka 23 får forskare inom kardiovaskulär omvårdnad vid LiU och kardiologiska kliniken US besök av en forskargrupp från Lexington, USA. Vid University of Kentucky, bedriver gruppen en mycket framgångsrik forskning inom RICH HEART programmet med fokus på bl.a. primär- och sekundärprevention av hjärtkärlsjukdom i socialt utsatta grupper och interventioner för att förbättra livskvalitet och psykologisk påverkan vid hjärtkärlsjukdom.

Elsy Söderberg

Aktivt stöd till sjukskrivna ger resultat

Att fokusera på förmågor istället för funktionsbegränsning, och på mål snarare än tidsgränser ger färre sjukskrivningsdagar, visar de preliminära resultaten av en interventionsstudie vid Institutionen för medicin och hälsa, LiU.

Carl Johan Östgren

LiU-professor ny medicinsk redaktör för Läkartidningen

Carl Johan Östgren, professor i allmänmedicin vid IMH och avdelningen för samhällsmedicin, tillträder nu uppdraget som medicinsk redaktör vid Läkartidningen där han kommer att vara ämnesansvarig för allmänmedicin.


 

Fler Nyheter från IMH >>


Kalendarium - knapp


Doktorandseminarier

Kontakt 

Postadress:

Linköpings universitet
Institutionen för medicin och hälsa
581 83 Linköping

Besöksadress:

IMH:s kansli
Sandbäcksgatan 7, 3 tr
Campus US

Telefon:

010-103 00 00 (vxl Landstinget)
013-28 10 00 (vxl Universitetet)

Fax

013-145004

E-post

registrator@imh.liu.se

Twitter

 

Namn & nytt

 Anders Persson förordnas som professor i medicinsk bildvetenskap, särskilt datortomografi fr o m 2014-09-01

Allan Abbot är förordnad som vik universitetslektor i Fysioterapi fr o m 2014-08-18

Lars Sandman har fått förlängt förordnande som gästprofessor i vårdvetenskap med inriktning vårdetik fr o m 2014-04-01

Per Nilsen har blivit befordrad till professor i utvärdering och hälsoekonomi fr o m 2014-07-01

Henrik Green har fått förlängt förordnande som adjungerad universitetslektor i farmakogenetik fr o m 2014-09-01

 


Läs tidningen Forskning och utveckling

Tema Innovation - nytt nummer av tidningen Forskning och utveckling.
Tidningen produceras av Landstinget i Östergötland och Hälsouniversitetet.


 


 

Händelser närmaste veckan

2014-09-15

Athletics Research Center

Seminarium - Linköpings universitet
Invigningsseminarium av det nystartade centret för forskning om skador i friidrotten.
Kl 13:15 - 17:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US
För mer information kontakta Toomas Timpka, e-post toomas.timpka@liu.se, telefon +46 705 364357.

2014-09-16

Laboratoriesäkerhetsutbildning

Seminarium - Institutionen för medicin och hälsa
Välkomna till utbildning i laboratoriesäkerhet. Innehåll: Lagbevakning - Askengrens, KLARA- hur används det på ett bra sätt? Biosäkerhet, Källsortering, Säkerhet på labb. Medverkande: Helena Tegehed Dahlin, Hanna Wessman, Charlotte Immerstrand. 10-12 på svenska
Kl 10:00 - 15:00
Plats: Linden, ingång 65, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/imhs-nyhetsarkiv/1.574992?l=sv, kontakta Anna Lundberg, e-post anna.lundberg@liu.se.

2014-09-17

Kristine Midtbö - Radiologiska vetenskaper

Seminarium - Avdelningen för radiologiska vetenskaper
In vitro studie om joniserande strålning och cell fusion inom bröstcancer
Kl 15:00 - 16:00
Plats: Läderbaggen, Radiofysik, ing 34, plan 8

2014-09-19

Halvtidsseminarium - Johan Skoog

Seminarium - Avdelningen för kardiovaskulär medicin
Cardiovascular regulation in women with vasovagal syncope
Kl 13:00
Plats: Fysiologiska klinikens bibliotek, plan 12, huvudblocket
För mer information kontakta Elin Wistrand, e-post elin.wistrand@liu.se.Sidansvarig: emma.busk.winquist@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-09-12