Göm menyn

Institutionen för medicin och hälsa

Vår verksamhet spänner över ett brett medicinskt ämnesfält och utmärker sig genom sin tvärvetenskapliga profil. Vi forskar inom till exempel inom hjärt-kärlsjukdomar, folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, arbetslivsinriktad rehabilitering, medicinsk bildvetenskap och läkemedelsforskning.

Hos oss hittar du även forskning inom t ex fysioterapi/sjukgymnastik, njurmedicin, prioriteringar i hälso- och sjukvården och mycket mer. Inom grundutbildningen har vi lärare inom de flesta av den medicinska fakultetens utbildningsprogram såsom t ex Läkarprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet och Fysioterapeutprogrammet.

Sandbäcksgatan 7 - fotografi

Forskningswebben knapp


 

Nyheter från IMH:

Professor Lars Sandman, fotografi

Den etiska plattformen för prioritering

I en kort informationsfilm berättar professor Lars Sandman om den etiska plattformen för prioriteringar i svensk hälso- och sjukvård.

Flugsvamp fotografi

Myter och sanningar om droger på Pop-veckan

Åt vikingarna flugsvamp? Är rött vin välgörande? Karin Persson, docent i farmakologi, tog upp myter och sanningar om droger på Populärvetenskapliga veckans sista dag.

Christian Ståhl

Forskarstöd för att utveckla motiverande samtal

Både handläggare och sjukskrivna är i stort sett positiva till samtalsmetoden MI (motiverande samtal) som Försäkringskassan började använda för ett par år sedan. Ärendemängd och rutiner gör den dock svår att tillämpa i det dagliga arbetet. Det visar en utvärdering från Linköpings universitet.

Axel Israelsson

Tuggummi kan rädda liv vid strålningsolycka

Ett tuggummi i fickan kan visa om du fått en farlig stråldos i kroppen, vid en olycka eller ett terrordåd. När sötningsmedlet i tuggummit bestrålas bildas ämnen som kan detekteras flera dagar efter händelsen.

Stig Linder

Klartecken från FDA för kliniska studier av en svensk läkemedelskandidat

Det amerikanska läkemedelsverket FDA har givit klartecken att starta klinisk studier av en ny läkemedelskandidat för multipelt myelom. Stig Linder vid Avdelningen för läkemedelsforskning har deltagit i utvecklingen av substansen.

Birgitta Öberg

Mindre problem med ryggen vid god arbetssituation

De som känner att de kan påverka det egna arbetet och som upplever att de får stöd i sitt arbete från chef och kolleger utvecklar mindre ryggbesvär än andra. Omvänt gäller att de som har ett fysiskt eller psykiskt belastande arbete utvecklar mer ryggproblem. Detta konstateras i en SBU rapport som publiceras idag.

Carl Johan Östgren

5 000 östgötar i hjärt-lungprojekt

Forskningsprojektet SCAPIS, som bygger upp en världsunik databas om hjärt- och lungsjukdomar, beviljas 100 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Ungefär hälften av den summan beräknas gå till verksamheten i Östergötland, som leds av professor Carl Johan Östgren, IMH.

Fredrik Nyström

Mindre kolhydrater gav bättre livskvalitet vid diabetes

Låghydratkost gav inte bara lägre blodsocker, utan också bättre fysik och allmän hälsa och mindre kroppslig smärta. Det visar en koststudie på patienter med typ 2-diabetes som Hans Gullbrand och Fredrik Nyström gjort.

Karin Persson i skolklass

Läkemedelsforskare träffar skolklasser på ForskarFredag

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb! Under ForskarFredag den 26 september har du möjlighet att möta forskare på olika arenor i Linköping och Norrköping. Läkemedelsforskaren Karin Persson har träffat tre skolklasser i Hageby i Norrköping.


 

Fler Nyheter från IMH >>


Kalendarium - knapp


LISAM inloggning

Kontakt 

Postadress:

Linköpings universitet
Institutionen för medicin och hälsa
581 83 Linköping

Besöksadress:

IMH:s kansli
Sandbäcksgatan 7, 3 tr
Campus US

Telefon:

010-103 00 00 (vxl Landstinget)
013-28 10 00 (vxl Universitetet)

Fax

013-145004

E-post

registrator@imh.liu.se

Twitter

 

Namn & nytt

 Maria Engström är befordrad till biträdande professor i experimentell magnetresonanstomografi vid IMH fr o m 2014-01-01

Anders Persson förordnas som professor i medicinsk bildvetenskap, särskilt datortomografi fr o m 2014-09-01

Allan Abbot är förordnad som vik universitetslektor i Fysioterapi fr o m 2014-08-18

Lars Sandman har fått förlängt förordnande som gästprofessor i vårdvetenskap med inriktning vårdetik fr o m 2014-04-01

Per Nilsen har blivit befordrad till professor i utvärdering och hälsoekonomi fr o m 2014-07-01

Henrik Green har fått förlängt förordnande som adjungerad universitetslektor i farmakogenetik fr o m 2014-09-01

 


Läs tidningen Forskning och utveckling

Tema Innovation - nytt nummer av tidningen Forskning och utveckling.
Tidningen produceras av Landstinget i Östergötland och Hälsouniversitetet.


 


 

Händelser närmaste veckan

2014-10-31

Halvtidsseminarium - Oscar Lundgren

Seminarium - Avdelningen för samhällsmedicin
Doktorand Oscar Lundgren, avd. för Samhällsmedicin. Seminariets titel: Psykologiska resurser & hjärtinfarkt - Ett utforskande av skattningar, incidens och en nygammal intervention för odling av inre resurser. Granskare: Docent Claes Held, UCR Uppsala Universitet, Professor Petra Lindfors, Psykologiska Institutionen Stockholms Universitet. Ordförande: Professor Margareta Kristenson.
Kl 09:30
Plats: Lokal: Storken, US, Hälsans Hus, ingång 14 plan 14
För mer information kontakta Susanne Drejstam Skytt, e-post susanne.skytt@liu.se, telefon 013-286767.

2014-11-04

Workshop: Lär dig mer om Research Professional

Seminarium - Linköpings universitet
Linköpings universitet erbjuder sina anställda tillgång till den internationella finansieringsdatabasen Research Professional. Databasen innehåller över 7000 utlysningar från hela världen som alla är möjliga för forskare i Sverige att söka. Den 4 november kl 10.00-11.00 anordnar Grants Office en workshop om Research Professional, för forskare vid LiU som vill lära sig mer om denna databas.
Sista anmälningsdag: 2014-11-03
Kl 10:00 - 11:00
Plats: Key-2148, Key-huset, Campus Valla
För mer information se http://www.liu.se/insidan/forskningsfinansiering/go-s-nyhetsarkiv/1.582562?l=sv, kontakta Linda Forssén, e-post linda.forssen@liu.se, telefon 013-288912.

Föreläsning - Det handlar om vår hälsa

Föreläsning - Hälsouniversitetet
Hälsouniversitetet, Universitetssjukhuset, Hälsofonden och Föreningen Seniorerna inbjuder åter till offentliga föreläsningar under hösten 2014. Avgift för föreläsningarna - 50 kr - erläggs vid entrén (inkomsterna går oavkortade till stiftelsen Hälsofonden). Höstens sista föreläsning är "Akuta bukbesvär - banalt eller fatalt? Föreläsare: Docent, överläkare i kirurgi Karl-Gunnar Janunger
Kl 18:00 - 19:30
Plats: Berzeliussalen, ingång 64/65, Campus US
För mer information kontakta Föreningen Seniorerna, tel 013-147767 eller Anita Larsson, e-post anita.larsson@liu.se, telefon 010-1031688.

2014-11-06

Emelie Adolfsson - Disputation

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Emelie Adolfsson försvarar sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln "Lithium formate EPR dosimetry for accurate measurements of absorbed dose in radiotherapy". Fakultetsopponent: Peter Sharpe, National Physical Laboratory, Middlesex, UK
Kl 09:00
Plats: Eken, ing 65 (HU), plan 9

Karin Lundengård Halvtidsseminarium

Seminarium - Avdelningen för radiologiska vetenskaper
Karin Lundengård presenterar sitt avhandlingsarbete " BUILDING MODELS OF ACTIVITY IN THE HUMAN BRAIN". Sakkunniga är Claudio Altafini, ISY, och Peter Lundberg, IMH.
Kl 13:15
Plats: CMIV, Wrannesalen, plan 11, huvudblocket
För mer information kontakta Maria Engström, e-post maria.engstrom@liu.se, telefon 010-1038901.

Life Science Seminars - Stig Linder

Föreläsning - Avdelningen för läkemedelsforskning
Prof. Stig Linder, new prof. in Farmakology, LiU "Development of drugs effective on quiescent cell populations in solid tumor" Host: Karin Öllinger
Kl 15:30 - 16:30
Plats: Nilsholger, Ingång 71, plan 08, Campus US
För mer information se http://www.liu.se/forskning/lifescience/life-science-seminars?l=en, kontakta Karin Öllinger, e-post karin.ollinger@liu.se.Sidansvarig: emma.busk.winquist@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-10-30