Göm menyn

Institutionen för medicin och hälsa

Vår verksamhet spänner över ett brett medicinskt ämnesfält och utmärker sig genom sin tvärvetenskapliga profil. Vi forskar inom till exempel inom hjärt-kärlsjukdomar, folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, arbetslivsinriktad rehabilitering, medicinsk bildvetenskap och läkemedelsforskning.

Hos oss hittar du även forskning inom t ex fysioterapi/sjukgymnastik, njurmedicin, prioriteringar i hälso- och sjukvården och mycket mer. Inom grundutbildningen har vi lärare inom de flesta av den medicinska fakultetens utbildningsprogram såsom t ex Läkarprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet och Fysioterapeutprogrammet.

Sandbäcksgatan 7 - fotografi

Forskningswebben knapp


 

Nyheter från IMH:

Charlotte Wåhlin

Ny film: "Säker hälso- och sjukvård i sund arbetsmiljö"

Medarbetare inom Region Östergötland har tagit fram en kortfilm som heter ”Säker hälso- och sjukvård i sund arbetsmiljö”. Filmen riktar sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården eller inom omsorgen och som vill få inspiration till att förebygga skador som kan uppstå i ditt arbete.

Preben Bendtsen

Ny ledning på IMH 2016

Birgitta Öberg lämnar uppdraget som prefekt efter 13 år. Professor Preben Bendtsen tar över från 1 januari 2016. Proprefekter är Karin Persson för grundutbildningsfrågor och Tino Ebbers för forskningsfrågor.

Khedidja Hedna

Många äldre ordineras olämplig medicin

Khedidja Hedna vid Avdelningen för läkemedelsforskning disputerade den 4:e december med en avhandling om äldres läkemedelsanvändning. Nästan varannan svensk över 65 har ordinerats potentiellt olämpliga läkemedel. En tredjedel av dem som ordinerats blodtryckssänkande medicin följer inte ordinationen.

Ida Seing

Arbetsgivarens roll viktig för återgång i arbete

Arbetsgivaren har en betydelsefull roll för hur individens återgång i arbete blir efter en sjukskrivning. Det visar Ida Seing i sin avhandling från Linköpings universitet.

VR logotyp

Vårdvetenskaplig forskning står sig väl i årets VR-tilldelning

I årets bidragsbeslut från VR rörande Medicin och Hälsa fick IMH totalt fyra nya anslag, varav tre är inom vårdvetenskap. Totalt får IMH 27 % av Medicinska fakultetens tilldelning.

Emmanuel Bäckryd

På jakt efter den kroniska smärtans fingeravtryck

Trots att var femte person lider av kronisk smärta vet man mycket lite om de biologiska mekanismerna vid olika smärttillstånd. För att kunna utveckla bättre behandlingsmetoder är det nödvändigt att bättre förstå smärtans mekanismer.

Ylva Böttiger

Viktigt att läkemedelsinformationscentraler ger konkreta råd

Professor Ylva Böttiger talade vid de regionala "Legemiddel-informasjonssentrene (RELIS)" 20-årsjubileum i Oslo. Norska Dagens Medisin refererar symposiet.

SCAPIS Logotyp

Nu är SCAPIS-mottagningen redo för de första studiedeltagarna

SCAPIS-teamet är laddade för att ta emot de första studiedeltagarna. Vårddirektör Ditte Pehrsson-Lindell och prefekt Birgitta Öberg knöt på invigningen ett symboliskt band mellan Universitetssjukhuset och LiU.

Forskarfredag flagga

Frys in vintern och åk inte för fort på Vasaloppet!

Det var några av slutsatserna Fredrik Nyström delade med sig av till publiken i Trädgårdsföreningen på årets ForskarFredag.


 

Fler Nyheter från IMH >>

Kalendarium knapp
LISAM inloggning


Kontakt 

Postadress:

Linköpings universitet
Institutionen för medicin och hälsa
581 83 Linköping

Besöksadress:

IMH:s kansli
Sandbäcksgatan 7, 3 tr
Campus US

Telefon:

010-103 00 00 (vxl Landstinget)
013-28 10 00 (vxl Universitetet)

Fax

013-145004

E-post

registrator@imh.liu.se

Twitter


 


 

Händelser närmaste veckan

2016-02-16

Bioinformatics drop-in

Övrigt - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Welcome to bioinformatics drop-in every Tuesday afternoon at Campus US. This is an opportunity for researchers to discuss bioinformatics problems with experts from BILS and WABI. No need to register.
Kl 15:00 - 16:00
Plats: Avsikten, ing 71, plan 10, Campus US
För mer information kontakta Malin Larsson, e-post malin.larsson@liu.se.

Halvtidskontroll - Åsa Jonsson

Seminarium - Avdelningen för kardiovaskulär medicin
“SwedeHF The National Heart Failure Registry – how to create and use it with special emphasis on anemia and long-term Quality of life follow up”. Sakkunniga kommer att vara docent Håkan Walfridsson och Med Dr Joakim Alfredsson och ordförande Professor Lena Jonasson.
Kl 15:00
Plats: Apex, hiss B, plan 12
För mer information kontakta Malin Strand, e-post malin.strand@liu.se.

2016-02-17

Sträva för hälsa, från student till docent - karriärvägar inom omvårdnad

Konferens - Institutionen för medicin och hälsa
Konferens i omvårdnad med fokus på utbildning och forskning. Den ska inspirera till vidareutbildning, utvecklingsarbete och forskning - i samverkan med regionen, primärvården, kommunerna, sjukhusen och universitetet. Ta gärna med en poster på ditt utvecklings/forskningsprojekt.
Sista anmälningsdag: 2016-02-01
Kl 09:30 - 16:00
Plats: Hasselqvistsalen, ingång 78, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/omvardnad/anmalan-konferens-i-omvardnad-2016, kontakta Sussanne Börjeson, e-post sussanne.borjeson@liu.se.

Forskningsseminarium i Medicinsk Pedagogik

Seminarium - Medicinsk pedagogik
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Tidlösa, Hus 511, plan 14
För mer information se http://www.imh.liu.se/samhallsmedicin/medicinsk-pedagogik?l=sv, kontakta Annika Lindh Falk, e-post annika.lindh.falk@liu.se, telefon 011-363137.

2016-02-19

Forskningsseminarium

Seminarium - Avdelningen för fysioterapi
Avd FYSIO
Kl 13:15 - 14:45
Plats: Hus 511-001, Blåbäret, pl 14, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/fysioterapi/forskning/forskningsseminarier, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.Sidansvarig: emma.busk.winquist@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-01-29