Göm menyn

Institutionen för medicin och hälsa

Vår verksamhet spänner över ett brett medicinskt ämnesfält och utmärker sig genom sin tvärvetenskapliga profil. Vi forskar inom till exempel inom hjärt-kärlsjukdomar, folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, arbetslivsinriktad rehabilitering, medicinsk bildvetenskap och läkemedelsforskning.

Hos oss hittar du även forskning inom t ex fysioterapi/sjukgymnastik, njurmedicin, prioriteringar i hälso- och sjukvården och mycket mer. Inom grundutbildningen har vi lärare inom de flesta av den medicinska fakultetens utbildningsprogram såsom t ex Läkarprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet och Fysioterapeutprogrammet.

Sandbäcksgatan 7 - fotografi

Forskningswebben knapp


 

Nyheter från IMH:

Carljohan Carlhäll

4D flow MRI shows smallest hint of LV dysfunction

Forskare vid LiU har med ny teknik visat hur man kan upptäcka mycket små fel i hjärtats vänstra kammare. Carljohan Carlhäll vid Avdelningen för kardiovaskulär medicin intervjuas i Auntminnieeurope.com om tekniken.

Stig Linder

Ny markör för att mäta leverskador i blodprov

Ett stort problem vid läkemedelsutveckling är att många läkemedel upptäcks orsaka leverskador. Då det oftast upptäcks sent i utvecklingsprocessen orsakar det stora kostnader i onödan.

Stig Linder

Lovande resultat för ny cancerläkemedelkandidat

Stig Linders forskargrupp vid LÄFO har nyligen publicerat lovande resultat för sin cancerläkemedelskandidat VLX1570. Studier på celler och djur visar att läkemedlet är effektivt på bl a multipelt myelom.

Korridorsfest på avd omvårdnad

Personallunchen blev korridorsfest!

När det började rinna vatten från taket i personalrummet lät sig inte medarbetarna på avd omvårdnad nedslås - det ordnades korridorsfest istället!

Ylva Böttiger

Tillgång till aktuell och pålitlig information i mötet mellan läkare och patient

Professor Ylva Böttiger var moderator för en hearing på Svenska Läkaresällskapet på temat "Tillgången till medicinsk information".

Per Carlsson

Överraskningsseminarium för Per Carlsson

Per Carlsson, chef för Prioriteringscentrum och professor vid Avdelning för hälso- och sjukvårdsanalys vid IMH har nyligen firats med anledning av att han snart kommer gå i pension.

Margareta Kristenson

Prisad folkhälsoforskare

Margareta Kristenson, professor i folkhälsovetenskap vid Linköpings universitet, har fått 100 000 kronor i pris för sina populärvetenskapliga insatser.

Maria Landén Ludvigsson

Nytt hopp för whiplashskadade

Att träna nackmusklerna hos en sjukgymnast är den bästa behandlingen vid långvariga besvär av whiplashskada. Den är också samhällsekonomiskt mest kostnadseffektiv, visar Maria Landén Ludvigsson i sin doktorsavhandling.

gruppfoto - puff

Årets Utmärkta Inspiratörer utsedda av studenterna

Så var det dags för årets utdelning av studenternas utmärkelser till extra goda pedagoger och inspiratörer. Solen sken ikapp med glada och stolta pristagare.


 

Fler Nyheter från IMH >>

Kalendarium knapp
LISAM inloggning


Kontakt 

Postadress:

Linköpings universitet
Institutionen för medicin och hälsa
581 83 Linköping

Besöksadress:

IMH:s kansli
Sandbäcksgatan 7, 3 tr
Campus US

Telefon:

010-103 00 00 (vxl Landstinget)
013-28 10 00 (vxl Universitetet)

Fax

013-145004

E-post

registrator@imh.liu.se

Twitter


 


 

Händelser närmaste veckan

2016-08-31

MIIC seminarium

Seminarium - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Mucosal Infection and Inflammation Center, MIIC, inbjuder till seminarium med Christopher Sjöwall med föreläsningen "Inflammation and type-1 interferons in systemic lupus erythematosus (SLE) samt Mårten Segelmark med föreläsningen "B-cells, autoantibodies and NETs" Vi bjuder på fika! Välkomna!
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Quality Hotel Ekoxen, Linköping
För mer information se https://polopoly.liu.se/polopoly/polopoly_fs/1.691892.1471954415!/MIIC%20SEMINAR%20Aug%202016.pdf, kontakta Jan Ernerudh, e-post jan.ernerudh@liu.se, telefon 010-1033269.

2016-09-02

Disputation Andrea Johansson Capusan

Disputation - Linköpings universitet
Andrea Johansson Capusan försvarar sin doktorsavhandling "Environmental and Genetic Influences in Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and its Comorbidities" Opponent: Professor Jaakko Kaprio, Helsingfors universitet. Välkommen!
Kl 09:00
Plats: Belladonna Hus 511-001 plan 9 ingång 76 Campus US
För mer information kontakta Camilla Rosén, e-post camilla.rosen@liu.se, telefon 013-286798.

Halvtidsseminarium: Automated assessment of blood flow in the cardiovascular system using 4D Flow MRI

Seminarium - Institutionen för medicin och hälsa
Changes in intracardiac blood flow patterns appear to be early markers of cardiac disease. Altered blood flow patterns have been observed in many cardiac diseases, often as a result of early remodeling of the cardiac chambers. These alterations have turned out to be extremely difficult to predict based on anatomy. Blood flow velocity can be measured in the whole heart using 4D flow MRI, but manual analysis of this data has been shown to be extremely difficult and time-consuming. The aim of this project is to develop and evaluate tools for the assessment of 4D flow MRI data that can be used in large groups of data, are mostly automatic, and consequently easy to use.
Kl 10:30 - 12:30
Plats: CMIV, Wrannesalen
För mer information se http://liu.se/forskning/cmr/heart4flow?l=en, kontakta Mariana Bustamante, e-post mariana.bustamante@liu.se.

Forskningsseminarium

Seminarium - Avdelningen för fysioterapi
Avd Fysio
Kl 13:15 - 14:45
Plats: Hus 511-001, Äpplet, pl 13, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/fysioterapi/forskning/forskningsseminarier, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.Sidansvarig: emma.busk.winquist@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-08-26