Göm menyn

Institutionen för medicin och hälsa

Vår verksamhet spänner över ett brett medicinskt ämnesfält och utmärker sig genom sin tvärvetenskapliga profil. Vi forskar inom till exempel inom hjärt-kärlsjukdomar, folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, arbetslivsinriktad rehabilitering, medicinsk bildvetenskap och läkemedelsforskning.

Hos oss hittar du även forskning inom t ex fysioterapi/sjukgymnastik, njurmedicin, prioriteringar i hälso- och sjukvården och mycket mer. Inom grundutbildningen har vi lärare inom de flesta av den medicinska fakultetens utbildningsprogram såsom t ex Läkarprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet och Fysioterapeutprogrammet.

Sandbäcksgatan 7 - fotografi

Forskningswebben knapp


 

Nyheter från IMH:

Anna Strömberg

20 miljoner till utveckling av interaktiv teknik i vården

Kan teknik hjälpa äldre med minnessvårigheter att bedriva egenvård? Det är en av frågeställningarna i ett forskningsprogram för att utveckla och utvärdera informations- och kommunikationsteknik (IKT) som nu får 20 miljoner kronor av FORTE.

Siw Carlfjord

FORTE-pengar till forskning inom implementering och patientmedverkan

Två projekt vid IMH får sammanlagt 4,1 miljoner kronor. Projekten handlar om patientmedverkan för ökad patientsäkerhet och strukturerad läkemedelsgenomgång i klinisk verksamhet.

Provrör i labb

Fredrik Palm beviljas 18 miljoner för sin forskning inom njurmedicin

Vetenskapsrådet beviljar Fredrik Palm 18 miljoner för framstående yngre forskare. Fredrik Palm är professor i experimentell njurmedicin och i det aktuella projektet studeras uppkomsten av njurskador vid diabetes.

Ebo de Muinck

Professor Ebo de Muinck utsedd till International Fellow of the American Heart Association

Ebo de Muinck är professor i vaskulär biologi vid avdelningen för kardiovaskulär medicin. Hans forskning handlar om bristningen av aterosklerotiska plack som orsakar hjärtinfarkt.

Evalotte Mörelius fotografi

Ny bok om stress hos barn och ungdomar

Många unga drabbas av långvarig stress. Evalotte Mörelius har skrivit en lärobok om stress hos barn och unga.

Pengar

Pengar från Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden

Två forskare vid IMH har beviljats bidrag från Cancerfonden och tre från Hjärt-Lungfonden i årets ansökningsomgångar.

Grafik - farbror med keps

Får sköra äldre den vård de behöver? - Hur prioriterar vården?

PrioNet-seminarium i Stockholm den 25 november. Inledare är Eva Nilsson-Bågenholm, den tidigare regeringens äldresamordnare, och Niklas Ekerstad, kardiolog som doktorerat vid Prioriteringscentrum om prioriteringar på mikronivå av äldre hjärtpatienter med komplexa behov. Anmälan senast 17 november.

Vetenskapsrådet logotype

VR-pengar till åtta IMH-projekt

I dagarna har VR offentliggjort bidragsbeslut inom Medicin & Hälsa samt Naturvetenskap & Teknik. IMH kammar hem 4 anslag inom vardera området på sammanlagt 33.1 miljoner

Professor Lars Sandman, fotografi

Den etiska plattformen för prioritering

I en kort informationsfilm berättar professor Lars Sandman om den etiska plattformen för prioriteringar i svensk hälso- och sjukvård.


 

Fler Nyheter från IMH >>


Kalendarium - knapp


LISAM inloggning

Kontakt 

Postadress:

Linköpings universitet
Institutionen för medicin och hälsa
581 83 Linköping

Besöksadress:

IMH:s kansli
Sandbäcksgatan 7, 3 tr
Campus US

Telefon:

010-103 00 00 (vxl Landstinget)
013-28 10 00 (vxl Universitetet)

Fax

013-145004

E-post

registrator@imh.liu.se

Twitter

 

Namn & nytt

 Maria Engström är befordrad till biträdande professor i experimentell magnetresonanstomografi vid IMH fr o m 2014-01-01

Anders Persson förordnas som professor i medicinsk bildvetenskap, särskilt datortomografi fr o m 2014-09-01

Allan Abbot är förordnad som vik universitetslektor i Fysioterapi fr o m 2014-08-18

Lars Sandman har fått förlängt förordnande som gästprofessor i vårdvetenskap med inriktning vårdetik fr o m 2014-04-01

Per Nilsen har blivit befordrad till professor i utvärdering och hälsoekonomi fr o m 2014-07-01

Henrik Green har fått förlängt förordnande som adjungerad universitetslektor i farmakogenetik fr o m 2014-09-01

 


 


 

Händelser närmaste veckan

2014-11-24

Sten-Ove Andersson - Disputation

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Sten-Ove Andersson försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "Militär akutsjukvård i fält - när den övade verkligheten blir verklig" Fakultetsopponent: Docent Per-Olof Michel, Oslo universitet.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, ing 65 (HU)
För mer information se http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:758878/FULLTEXT01.pdf, kontakta Susanne Drejstam Skytt, e-post susanne.skytt@liu.se, telefon 013-286767.

2014-11-25

Liselott Lundvall - Licentiat

Seminarium - Avdelningen för radiologiska vetenskaper
Titel: The Radiographer's Professional Traits
Kl 09:00
Plats: Hagdahlssalen, Huvudblocket US
För mer information kontakta Örjan Smedby, e-post orjan.smedby@liu.se.

2014-11-26

Halvtidsseminarium

Seminarium - Linköpings universitet
Eva Klintström: Quantification of osteoporosis by computed tomography. Sakkunniga: prof Seppo Koskinen, KI; med dr Jahan Abtahi, IKE, LiU.
Kl 14:00
Plats: Terrassen, ingång 13 (matsalsbyggnaden), plan 12
För mer information kontakta Örjan Smedby, e-post orjan.smedby@liu.se, telefon 010-103 27 17.

2014-11-27

Personalinformation för nyanställda (svenska)

Övrigt - Institutionen för medicin och hälsa
Personalintendent Jeane Scheiding informerar alla nyanställda på IMH om arbetsvillkor och dyl. Detta tillfälle hålls på svenska, ett på engelska kommer senare i höst.
Kl 08:30 - 10:00
Plats: IMH konferensrum Sandbäcksgatan 7, pl 3.
För mer information kontakta Jeane Scheiding, e-post jeane.scheiding@liu.se.

Demens – Från lite glömska till svår sjukdom. Varför blir det så?

Föreläsning - Hälsouniversitetet
Demenssjukdomar som Alzheimers börjar smygande men drabbar gradvis allt mer av hjärnan. Docent Martin Hallbeck berättar om hur forskning vid Linköpings universitet har bidragit till förståelsen om att sjukdomsorsakande proteiner kan skickas mellan nervceller och varför det inte är ett problem i en ung, frisk hjärna. Föreläsare är Martin Hallbeck, universitetslektor och överläkare i patologi. Föreläsningen är en del i den populärvetenskapliga föreläsningsserien Forskning i framkant som arrangeras ihop med Landstinget i Östergötland. Välkommen!
Kl 16:30 - 17:30
Plats: Berzeliussalen, ingång 65, på campus US, Linköping
För mer information se http://www.hu.liu.se/forskning-i-framkant?l=sv, kontakta Therese Ekstrand, e-post therese.ekstrand@liu.se.

2014-11-28

Astrid Janzon-symposium

Konferens - Institutionen för medicin och hälsa
Sista anmälningsdag: 2014-11-20
Kl 09:30 - 15:30
Plats: Berzeliussalen, Campus US
För mer information kontakta Sofia McGarvey, e-post sofia.mcgarvey@liu.se.Sidansvarig: emma.busk.winquist@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-11-21