Göm menyn

IMH Intranät

Välkommen till IMH:s internwebb. Vår nya externa hemsida hittar du här

HR-personalEkonomiOrganisation


 

LokalerForskarutbildningKalendarium

MiljöarbeteArbetsmiljöLika Villkor

KommunikationIT och InformationDokumenthantering

SäkerhetKrishanteringÖvrigt
 


 

Aktuellt

Christian Ståhl

2,9 miljoner till forskning om socialförsäkringslitteracitet

Bitr. professor Christian Ståhl får 2,9 mkr för forskning om "Socialförsäkringslitteracitet". Tesen är att personer med sämre kunskap och förståelse om sjukförsäkringen har sämre chanser att få rehabilitering och sjukpenning.

Tino Ebbers

Forskarkollegium - utmaningar och möjligheter i forskningen

I veckan hölls IMH:s forskarkollegium (Research Forum) med inbjudna talare från Biblioteket och Grants Office. Dagens tema handlade om utmaningar och möjligheter i forskningen.

Ann-Charlotte Nedlund

FORTE-medel till forskning om kollegialt resonemang i hälso- och sjukvården

Hur omvandlas olika former av kunskap och styrning till praktisk vård? Hälso- och sjukvårdens styrsignaler är ofta mångtydiga och öppna för tolkning. Hur hanteras detta i praktiken? Det ska forskare vid Avd för hälso- och sjukvårdsanalys studera.

Brand i skrivaren

Brandspelet slutade lyckligt

I veckan har avd Läkemedelsforskning övat på utrymningsrutinerna vid brandlarm.

Magnus Janzon

Fler patienter får rätt behandling när läkarna får beslutsstöd direkt i journalen

Forskare vid Kardiologiska kliniken och IMH presenterade i veckan nya forskningsresultat på världens största hjärtkongress (ESC) i Barcelona. I en randomiserad studie visar de att fler patienter får korrekt behandling när läkarna fått tillgång till ett digitalt beslutsstöd i journalsystemet Cosmic. 

Förslagslåda

Saknar du någon information i vårt veckobrev eller på vår internwebb? Har du ett förslag att framföra till ledningen? Fyll i formuläret nedan så tittar vi på det! Du kan givetvis vara anonym om du så önskar, men om du vill få personlig återkoppling är det bra om du fyller i namn och e-postadress också.

Med vänliga hälsningar
Emma Busk Winquist
Kommunikatör, IMH

Förslag

Namn

E-post

Ange siffran 3471

Kickoff

 

Knapp HR-webben
Raindance
LISAM inloggning

Värt Att Veta - IT-tips för dig som jobbar på LiU

Veckobrev - arkiv

 

 

Äldre veckobrev hittar du här

Prenumerera på vårt veckobrev

* indicates required


Sidansvarig: emma.busk.winquist@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Dec 08 11:52:42 CET 2017