Göm menyn

Institutionen för medicin och hälsa

Vår verksamhet spänner över ett brett medicinskt ämnesfält och utmärker sig genom sin tvärvetenskapliga profil. Vi forskar inom till exempel inom hjärt-kärlsjukdomar, folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, arbetslivsinriktad rehabilitering, medicinsk bildvetenskap och läkemedelsforskning.

Hos oss hittar du även forskning inom t ex fysioterapi/sjukgymnastik, njurmedicin, prioriteringar i hälso- och sjukvården och mycket mer. Inom grundutbildningen har vi lärare inom de flesta av den medicinska fakultetens utbildningsprogram såsom t ex Läkarprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet och Fysioterapeutprogrammet.

Sandbäcksgatan 7 - fotografi

Forskningswebben knapp


 

Nyheter från IMH:

Dick Wågsäter

Hormon hämmar utveckling av aneurysm

Forskare vid Linköpings universitet har i samarbete med forskare från University of California visat att hormonet adiponektin hämmar utvecklingen av aneurysm i aorta. För närvarande är operation den enda behandlingen för aneurysm.

Magnetkamerabild av hjärta med förmaksflimmer

Ny skonsam metod för att upptäcka hjärtsjukdom

Forskare vid Linköpings universitet har utvärderat nya metoder för att mäta syretillförseln i hjärtmuskeln. Det visar sig att den nya metoden för magnetkameraundersökning av hjärtat har fördelar jämfört med dagens standardmetod, bl a på grund av minskad strålning för patienten.

LÄFO jumpar

LÄFO hoppar och ler!

Avdelningen för Läkemedelsforskning har tillbringat två dagar på Villa Fridhem med workshoppar, speed-dejting och gemensam jogging/promenad. Målet var att lära känna varandra, varandras forskning och utbildningsuppdrag.

Maria Landén Ludvigsson

Maria är Årets fysioterapeut 2016

Maria Landén Ludvigsson får utmärkelsen för sitt arbete med att visa hur fysioterapeuternas kompetens kan öka effektiviteten och patientnyttan i primärvården.

En hjärna och DNA i bakgrunden

Ärftlig känslighet en tung faktor vid ADHD, hetsätning och alkoholberoende

Ärftlig känslighet är en tung faktor vid ADHD, hetsätning och alkoholberoende, visar en ny avhandling från Linköpings universitet.

Carljohan Carlhäll

4D flow MRI shows smallest hint of LV dysfunction

Forskare vid LiU har med ny teknik visat hur man kan upptäcka mycket små fel i hjärtats vänstra kammare. Carljohan Carlhäll vid Avdelningen för kardiovaskulär medicin intervjuas i Auntminnieeurope.com om tekniken.

Stig Linder

Ny markör för att mäta leverskador i blodprov

Ett stort problem vid läkemedelsutveckling är att många läkemedel upptäcks orsaka leverskador. Då det oftast upptäcks sent i utvecklingsprocessen orsakar det stora kostnader i onödan.

Stig Linder

Lovande resultat för ny cancerläkemedelkandidat

Stig Linders forskargrupp vid LÄFO har nyligen publicerat lovande resultat för sin cancerläkemedelskandidat VLX1570. Studier på celler och djur visar att läkemedlet är effektivt på bl a multipelt myelom.

Korridorsfest på avd omvårdnad

Personallunchen blev korridorsfest!

När det började rinna vatten från taket i personalrummet lät sig inte medarbetarna på avd omvårdnad nedslås - det ordnades korridorsfest istället!


 

Fler Nyheter från IMH >>

Kalendarium knapp
LISAM inloggning


Kontakt 

Postadress:

Linköpings universitet
Institutionen för medicin och hälsa
581 83 Linköping

Besöksadress:

IMH:s kansli
Sandbäcksgatan 7, 3 tr
Campus US

Telefon:

010-103 00 00 (vxl Landstinget)
013-28 10 00 (vxl Universitetet)

Fax

013-145004

E-post

registrator@imh.liu.se

Twitter


 


 

Händelser närmaste veckanSidansvarig: emma.busk.winquist@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-09-23