Göm menyn

Institutionen för medicin och hälsa

Vår verksamhet spänner över ett brett medicinskt ämnesfält och utmärker sig genom sin tvärvetenskapliga profil. Vi forskar inom till exempel inom hjärt-kärlsjukdomar, folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, arbetslivsinriktad rehabilitering, medicinsk bildvetenskap och läkemedelsforskning.

Hos oss hittar du även forskning inom t ex fysioterapi/sjukgymnastik, njurmedicin, prioriteringar i hälso- och sjukvården och mycket mer. Inom grundutbildningen har vi lärare inom de flesta av den medicinska fakultetens utbildningsprogram såsom t ex Läkarprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet och Fysioterapeutprogrammet.

Sandbäcksgatan 7 - fotografi

Forskningswebben knapp


 

Nyheter från IMH:

Carina Wennerholm

Flest kvinnor dör i hjärt-kärlsjukdomar i Norrköping

Allt färre svenskar dör i hjärt-kärlsjukdomar. Med ett undantag – kvinnor mellan 44 och 65 år. I Norrköping dör flest kvinnor i hela landet. En ny forskningsstudie vid Linköpings universitet hoppas kunna ge svar på varför.

Preben Bendtsen

Preben Bendtsen – ny proprefekt för forskning vid IMH

Preben Bendtsen, professor i Socialmedicin, tillträdde 1 januari som proprefekt med inriktning mot forskningsfrågor. Uppdraget är på tre år.

Lars-Åke Levin

Var fjärde 65+ lider av kronisk smärta

Var fjärde person över 65 år som deltog i en befolkningsstudie led av måttlig eller svår kronisk smärta. De konsumerade betydligt mer resurser för vård och omsorg, samtidigt som deras livskvalitet var kraftigt försämrad.

Dick Wågsäter

Gen som skyddar mot högt blodtryck vid högt saltintag identifierad

Människor reagerar olika på att äta mycket salt. Vissa får högt blodtryck redan av en mycket måttlig mängd salt, medans andra kan äta stora mängder salt utan att blodtrycket påverkas. I en ny studie har man funnit förklaringen i en viss gen.

Elin Good

Preventiv behandling är bristfällig för patienter med halspulsåderförträngning

Elin Good är en av finalisterna i tävlingen Young Investigator Award för sin forskning om prevention av hjärt-kärlsjukdomar för patienter med halspulsåderförträngning.

Almina Kalkan

Införandet av nya metoder i sjukvården beror till stor del på enskilda läkares preferenser

Spridningen av ny medicinsk teknologi och nationella riktlinjer påverkas av en mängd olika faktorer på både individ- och organisationsnivå. Detta visar Almina Kalkan i sin avhandling: "Spridning, implementering och konsekvenser av medicinsk teknologi".

Karin Siwe

Stort engagemang belönades

Karin Siwe, universitetslektor och överläkare, prisades för sitt nytänkande och engagemang. Forskningsanslag från Hälsofonden delades ut och nya docenter uppmärksammades på årets sista fakultetskollegium.

Gravid kvinna - grafik

Livmodertransplantation vid barnlöshet – rättighet eller lyxsjukvård?

En svensk kvinna blev tidigare i höst först i världen att föda ett barn efter livmodertransplantation. Fler barnlösa önskar transplantation och nu väcks frågor om huruvida landstingen ska erbjuda livmodertransplantation eller inte.

Ulrika Müssener foto Ann-Mari Pykett

NEXit – stor banbrytande studie erbjuder unga stöd att sluta röka via SMS

Behovet av behandlingsmetoder som utformats för att stötta unga människor som vill sluta röka är stort. NEXit, Nikotin Exit, är den första studien i sitt slag som hjälper unga att sluta röka via SMS som tillhandahåller stöd, tips och råd för att på sikt leva ett rökfritt liv. Syftet är att utvärdera om SMS-baserat stöd via mobiltelefon är ett effektivt och användbart sätt för att få studerande ungdomar i Sverige att sluta röka.


 

Fler Nyheter från IMH >>


Kalendarium - knapp


LISAM inloggning

Kontakt 

Postadress:

Linköpings universitet
Institutionen för medicin och hälsa
581 83 Linköping

Besöksadress:

IMH:s kansli
Sandbäcksgatan 7, 3 tr
Campus US

Telefon:

010-103 00 00 (vxl Landstinget)
013-28 10 00 (vxl Universitetet)

Fax

013-145004

E-post

registrator@imh.liu.se

Twitter


 


 

Händelser närmaste veckan

2015-02-27

Forskningsseminarium

Seminarium - Avdelningen för fysioterapi
Avd FYSIO
Kl 13:15 - 14:45
Plats: FYSIOs konferensrum, Hälsans hus, ing 15, pl 12, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/fysioterapi/forskning/forskningsseminarier, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.

2015-03-03

Föreläsning - Det handlar om vår hälsa

Föreläsning - Hälsouniversitetet
Hälsouniversitetet, Universitetssjukhuset, Hälsofonden och Föreningen Seniorerna inbjuder åter till offentliga föreläsningar under våren 2015. Avgift för föreläsningarna - 50 kr - erläggs vid entrén (inkomsterna går oavkortade till stiftelsen Hälsofonden). Vårens andra föreläsning är "Vad betyder den ökade antibiotikaresistensen - kan den hejdas?" Föreläsare: Professor Håkan Hanberger
Kl 18:00 - 19:30
Plats: Berzeliussalen, ingång 64 eller 65, Campus US
För mer information kontakta Anita Larsson, e-post anita.larsson@liu.se, telefon 013-282215.Sidansvarig: emma.busk.winquist@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-02-23