Göm menyn

Institutionen för medicin och hälsa

Vår verksamhet spänner sig över ett brett medicinskt ämnesfält och utmärker sig genom sin tvärvetenskapliga profil. Vi forskar inom till exempel inom hjärt-kärlsjukdomar, folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, arbetslivsinriktad rehabilitering, medicinsk bildvetenskap och medicinsk etik.

Hos oss hittar du även forskning inom t ex sjukgymnastik, njurmedicin, prioriteringar i hälso- och sjukvården, demens och mycket mer. Inom grundutbildningen har vi lärare inom de flesta av den medicinska fakultetens utbildningsprogram såsom t ex Läkarprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet och Sjukgymnastprogrammet.

Sandbäcksgatan 7 - fotografi

Forskningswebben knapp


 

Nyheter från IMH:

Carl Johan Carlhäll

Ny metod mäter turbulens i hjärtat

Ett rubbat blodflöde i hjärtat kan leda till ineffektiv och ofördelaktig pumpning av blod. Forskare vid Linköpings universitet har nu med en ny metod kunnat mäta turbulenta blodflöden i hjärtats vänsterkammare.

Anna Strömberg

Nya forskningsfilmer från Linköpings universitet

Anna Strömberg och Tiny Jaarsma deltar i en av de nya forskningsfilmer som producerats vid Linköpings universitet. Tiny Jaarsma och Anna Strömberg är professorer i omvårdnadsvetenskap och forskar om egenvård vid kronisk hjärtsjukdom. De har introducerat ett tv-spel som patienterna kan använda för att bli mer fysiskt aktiva.

Clare Ardern

Meet Clare Ardern - postdoc in Physiotherapy

Clare Ardern, postdoc from Melbourne at the Division of Physiotherapy, is looking at people returning to sports after a seruous knee ligament injury (ACL).

Pier Jaarsma

Autism som en naturlig variation - Pier Jaarsma disputerar vid IMH

Autism uppfattas ofta som ett handikapp, men kan hos normalbegåvade personer ses som en naturlig variation. Det visar en avhandling av Pier Jaarsma om autism och etik.

Hjärta i trä

Dålig sömn ökad risk för hjärtpatienter

Hjärtpatienter med dålig sömn läggs in på sjukhus dubbelt så ofta som dem som sover gott, visar forskning vid bland annat Linköpings universitet.

Örjan Smedby

Förbättrade undersökningsmetoder för hjärt-kärlpatienter

I ett reportage i Corren beskrivs professor Örjan Smedbys forskning kring skonsammare undersökningsmetoder för patienter som ska undersöka sina kranskärl i datortomograf. Forskningen finansieras bl a från Hjärt-Lungfonden och Vetenskapsrådet.

Blodpump

Dramatisk bild synliggör CMIV:s forskning

Anders Persson, professor och föreståndare på CMIV, vann med sin bild på ett mekaniskt hjälphjärta, fototävlingen Wellcome Image Awards 2014.

MR-kamera

Avknoppningsföretaget AMRA AB prisas

AMRA har sina rötter inom magnetkameraforskningen på Radiofysik (IMH), IMT och CMIV. Företaget har utvecklat en metod att mäta kroppsfett med hjälp av magnetkamera. Nu har företaget tagit hem segern om en plats på 33-listan som tas fram av tidningen Ny Teknik och Affärsvärlden.

VFU-priset

VFU-priset till anestesi- och operationskliniken

Årets VFU-pris går till anestesi- och operationskliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping (US). Kliniken belönas bland annat för sitt arbete med utbildningsoperationssalen.


 

Fler Nyheter från IMH >>


Kalendarium - knapp


Doktorandseminarier

Kontakt 

Postadress:

Linköpings universitet
Institutionen för medicin och hälsa
581 83 Linköping

Besöksadress:

IMH:s kansli
Sandbäcksgatan 7, 3 tr
Campus US

Telefon:

010-103 00 00 (vxl Landstinget)
013-28 10 00 (vxl Universitetet)

Fax

013-145004

E-post

registrator@imh.liu.se

Twitter

 

Namn & nytt

 Joanna Kvist är befordrad till biträdande professor i sjukgymnastik fr o m 2013-12-01

Dick Wågsäter är befordrad till biträdande professor i biomedicinsk laboratorievetenskap fr o m 2013-12-01

Andreas Tillmar är förordnad som adjungerad universitetslektor i rättsgenetik fr o m 2014-03-01

Kristoffer Årestedt anställs som biträdande universitetslektor i omvårdnad fr o m 2014-01-01

Ulrika Müssener anställs som biträdande universitetslektor i socialmedicin och folkhälsovetenskap fr o m 2014-01-01

Siw Carlfjord anställs som biträdande universitetslektor i implementeringsforskning fr o m 2014-01-01

Nils Dahlström anställs som universitetslektor i medicinsk radiologi fr o m 2014-01-01


Läs tidningen Forskning och utveckling

Tema Innovation - nytt nummer av tidningen Forskning och utveckling.
Tidningen produceras av Landstinget i Östergötland och Hälsouniversitetet.


 


 

Händelser närmaste veckan

2014-04-24

Gunnel Nilsson - Läkemedelsforskning

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Gunnel Nilsson vid Avdelningen för Läkemedelsforskning disputerar inom ämnet medicinsk vetenskap med avhandlingen: Zopiclone degradation in biological samples: Characteristics and consequences in forensic toxicology. Fakultetsopponent: Hedeland, Mikael, Visiting Professor (Avdelningen för Analytisk farmaceutisk kemi, Uppsala universitet)
Kl 13:00
Plats: Eken, ingång 65, Campus US
För mer information se http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:710932, kontakta Madeleine Örlin, e-post madeleine.orlin@liu.se.

2014-04-25

Forskningspresentation

Seminarium - Avdelningen för sjukgymnastik
Maria Bäck, ny postdok ht 14, kommer fredagen den 25 april och presentera sig och sin forskning.
Kl 12:15 - 13:00
Plats: Sjukgymnastiks konferensrum, ing 15, pl 12, Hälsans hus
För mer information se http://www.imh.liu.se/sjukgymnastik/forskning/forskningsseminarier, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.

Forskningsseminarium

Seminarium - Avdelningen för sjukgymnastik
Kl 13:15 - 14:45
Plats: Sjukgymnastiks konferensrum, ing 15, pl 12, Hälsans hus
För mer information se http://www.imh.liu.se/sjukgymnastik/forskning/forskningsseminarier, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.

2014-04-29

Docenturföreläsning - Joachim Zdolsek

Föreläsning - Institutionen för medicin och hälsa
Joachim Zdolsek vid avdelningen för Läkemedelsforskning avlägger lärarprov för docentur med föreläsningen "Vätskekinetik och vätsketerapi".
Kl 14:30 - 15:30
Plats: Fornborgen, Vrinnevisjukhuset, Norrköping
För mer information kontakta Joachim Zdolsek, e-post Joachim.Zdolsek@lio.se.Sidansvarig: emma.busk.winquist@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-04-22