Göm menyn

Institutionen för medicin och hälsa

Vår verksamhet spänner över ett brett medicinskt ämnesfält och utmärker sig genom sin tvärvetenskapliga profil. Vi forskar inom till exempel inom hjärt-kärlsjukdomar, folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, arbetslivsinriktad rehabilitering, medicinsk bildvetenskap och läkemedelsforskning.

Hos oss hittar du även forskning inom t ex fysioterapi/sjukgymnastik, njurmedicin, prioriteringar i hälso- och sjukvården och mycket mer. Inom grundutbildningen har vi lärare inom de flesta av den medicinska fakultetens utbildningsprogram såsom t ex Läkarprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet och Fysioterapeutprogrammet.

Sandbäcksgatan 7 - fotografi

Forskningswebben knapp


 

Nyheter från IMH:

Utrymningsövning

Utrymningsövning i 'Växthuset'

En utrymningsövning med rökfyllda trapphus och räddningstjänsten på plats. Det fick medarbetare och studenter i hus 511-001 (Växthuset) chansen att prova på under onsdagen. Nu summeras intrycken och resultaten.

Emina Vorkapic

Cancerläkemedel hämmar aneurysmutveckling

Emina Vorkapic, doktorand vid IMH, har visat att cancerläkemedlet Imatinib även hämmar utvecklingen av aneurysm i bukaorta. Läkemedlet används i vanliga fall mot kronisk myeloisk leukemi och gastrointestinal cancer.

Preben Bendtsen

Många skratt och intressanta föredrag på årets IMH Kickoff

100-talet medarbetare samlades till årets kickoff. Dagen bjöd på många skratt, bra synpunkter och spännande föredrag om pågående projekt inom IMH. Vi har all anledning att fortsätta känna oss stolta och positiva på IMH!

Avbruten cigarett i handflata

SMS effektiv metod att få unga att sluta röka

NEXit (Nikotin Exit) är en billig och effektiv metod för att hjälpa unga att sluta röka. Programmet består av ett 12-veckors program där deltagarna tar emot sammanlagt 157 SMS med råd och stöd för att sluta röka. Det har nu prövats i en studie med totalt 1590 universitetsstuderande mellan 21 och 30 år. Ca 25 % av deltagarna lyckades sluta röka med hjälp av programmet.

Sara Bergstrand

Sträva för hälsa - karriärvägar inom Omvårdnad

Hur tillvaratar vården och akademien varandras styrkor och kompetenser? Vilken unik roll kan omvårdnadsprofessionen bidra med i utvecklingen av framtidens vård? Detta är några av frågorna som arrangörerna av konferensen ”Sträva för hälsa, från student till docent – karriärvägar inom omvårdnad” vill diskutera.

Birgitta Öberg

Tack Birgitta!

Efter sammanlagt 13 år som prefekt, först för IHS och sen 2007 för IMH, har nu Birgitta Öberg lämnat över stafettpinnen till Preben Bendtsen. Många var vi som ville tacka Birgitta för hennes insatser för institutionen.

Charlotte Wåhlin

Ny film: "Säker hälso- och sjukvård i sund arbetsmiljö"

Medarbetare inom Region Östergötland har tagit fram en kortfilm som heter ”Säker hälso- och sjukvård i sund arbetsmiljö”. Filmen riktar sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården eller inom omsorgen och som vill få inspiration till att förebygga skador som kan uppstå i ditt arbete.

Preben Bendtsen

Ny ledning på IMH 2016

Birgitta Öberg lämnar uppdraget som prefekt efter 13 år. Professor Preben Bendtsen tar över från 1 januari 2016. Proprefekter är Karin Persson för grundutbildningsfrågor och Tino Ebbers för forskningsfrågor.

Khedidja Hedna

Många äldre ordineras olämplig medicin

Khedidja Hedna vid Avdelningen för läkemedelsforskning disputerade den 4:e december med en avhandling om äldres läkemedelsanvändning. Nästan varannan svensk över 65 har ordinerats potentiellt olämpliga läkemedel. En tredjedel av dem som ordinerats blodtryckssänkande medicin följer inte ordinationen.


 

Fler Nyheter från IMH >>

Kalendarium knapp
LISAM inloggning


Kontakt 

Postadress:

Linköpings universitet
Institutionen för medicin och hälsa
581 83 Linköping

Besöksadress:

IMH:s kansli
Sandbäcksgatan 7, 3 tr
Campus US

Telefon:

010-103 00 00 (vxl Landstinget)
013-28 10 00 (vxl Universitetet)

Fax

013-145004

E-post

registrator@imh.liu.se

Twitter


 


 

Händelser närmaste veckan

2016-05-11

Halvtidsseminarium - Lars Engerström

Seminarium - Institutionen för medicin och hälsa
Riskjusteringens betydelse för bedömning av intensivvårdens resultat
Kl 14:00
Plats: Pulsen, Thorax-kärlkliniken, plan 12
För mer information kontakta Lars Engerström, e-post lars.engerstrom@regionostergotland.se.Sidansvarig: emma.busk.winquist@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-05-04