Göm menyn

Institutionen för medicin och hälsa

Vår verksamhet spänner över ett brett medicinskt ämnesfält och utmärker sig genom sin tvärvetenskapliga profil. Vi forskar inom till exempel inom hjärt-kärlsjukdomar, folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, arbetslivsinriktad rehabilitering, medicinsk bildvetenskap och läkemedelsforskning.

Hos oss hittar du även forskning inom t ex fysioterapi/sjukgymnastik, njurmedicin, prioriteringar i hälso- och sjukvården och mycket mer. Inom grundutbildningen har vi lärare inom de flesta av den medicinska fakultetens utbildningsprogram såsom t ex Läkarprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet och Fysioterapeutprogrammet.

Sandbäcksgatan 7 - fotografi

Forskningswebben knapp


 

Nyheter från IMH:

Andreas Eriksson

Bättre förståelse med "Flipped Classroom"

Att hjälpa studenterna att komma längre och förstå bättre - så kan man sammanfatta syftet bakom den sk flipped classroom-modellen. Andreas Eriksson har fått pedagogiska utvecklingsmedel från rektor för att utveckla pedagogiken i sin undervisning på Hälsouniversitetet.

Åttonde nationella prioriteringskonferensen

Nu öppnar anmälan till Nationella prioriteringskonferensen 2015

Tema: Värden i vården - dilemman vid prioriteringar, Norrköping 21-22 oktober 2015. Den nationella prioriteringskonferensen är mötesplatsen för dig som söker kunskap om området prioriteringar inom vård och omsorg. Konferensen fokuserar på metoder och arbetssätt, praktiska erfarenheter och diskussioner kring teoretiska angreppssätt. Anmäl dig idag och ta del av vårt Early Bird-erbjudande.

omslag återgång i arbete

Återgång i arbete - ny bok ute nu

Förmågan och möjligheten att arbeta är viktig både för den enskilda individen och för samhället. När en person helt eller delvis förlorar sin arbetsförmåga på grund av ohälsa ska olika aktörer i välfärdssamhället möjliggöra återgång i arbete. Kerstin Ekberg är en av redaktörerna för denna nyutkomna bok.

Charlotte Wåhlin

Nystartad blogg från Arbets- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin vid Region Östergötland startade nyligen en blogg för att dela uppleverlser från vardagen som forskare och praktiker inom Arbets- och miljömedicin.

Carina Wennerholm

Flest kvinnor dör i hjärt-kärlsjukdomar i Norrköping

Allt färre svenskar dör i hjärt-kärlsjukdomar. Med ett undantag – kvinnor mellan 44 och 65 år. I Norrköping dör flest kvinnor i hela landet. En ny forskningsstudie vid Linköpings universitet hoppas kunna ge svar på varför.

Preben Bendtsen

Preben Bendtsen – ny proprefekt för forskning vid IMH

Preben Bendtsen, professor i Socialmedicin, tillträdde 1 januari som proprefekt med inriktning mot forskningsfrågor. Uppdraget är på tre år.

Lars-Åke Levin

Var fjärde 65+ lider av kronisk smärta

Var fjärde person över 65 år som deltog i en befolkningsstudie led av måttlig eller svår kronisk smärta. De konsumerade betydligt mer resurser för vård och omsorg, samtidigt som deras livskvalitet var kraftigt försämrad.

Dick Wågsäter

Gen som skyddar mot högt blodtryck vid högt saltintag identifierad

Människor reagerar olika på att äta mycket salt. Vissa får högt blodtryck redan av en mycket måttlig mängd salt, medans andra kan äta stora mängder salt utan att blodtrycket påverkas. I en ny studie har man funnit förklaringen i en viss gen.

Elin Good

Preventiv behandling är bristfällig för patienter med halspulsåderförträngning

Elin Good är en av finalisterna i tävlingen Young Investigator Award för sin forskning om prevention av hjärt-kärlsjukdomar för patienter med halspulsåderförträngning.


 

Fler Nyheter från IMH >>


Kalendarium - knapp


LISAM inloggning

Kontakt 

Postadress:

Linköpings universitet
Institutionen för medicin och hälsa
581 83 Linköping

Besöksadress:

IMH:s kansli
Sandbäcksgatan 7, 3 tr
Campus US

Telefon:

010-103 00 00 (vxl Landstinget)
013-28 10 00 (vxl Universitetet)

Fax

013-145004

E-post

registrator@imh.liu.se

Twitter


 


 

Händelser närmaste veckanSidansvarig: emma.busk.winquist@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-03-27