Göm menyn

Institutionen för medicin och hälsa

Vår verksamhet spänner över ett brett medicinskt ämnesfält och utmärker sig genom sin tvärvetenskapliga profil. Vi forskar inom till exempel inom hjärt-kärlsjukdomar, folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, arbetslivsinriktad rehabilitering, medicinsk bildvetenskap och läkemedelsforskning.

Hos oss hittar du även forskning inom t ex fysioterapi/sjukgymnastik, njurmedicin, prioriteringar i hälso- och sjukvården och mycket mer. Inom grundutbildningen har vi lärare inom de flesta av den medicinska fakultetens utbildningsprogram såsom t ex Läkarprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet och Fysioterapeutprogrammet.

Sandbäcksgatan 7 - fotografi

Forskningswebben knapp


 

Nyheter från IMH:

Ida Seing

Arbetsgivarens roll viktig för återgång i arbete

Arbetsgivaren har en betydelsefull roll för hur individens återgång i arbete blir efter en sjukskrivning. Det visar Ida Seing i sin avhandling från Linköpings universitet.

VR logotyp

Vårdvetenskaplig forskning står sig väl i årets VR-tilldelning

I årets bidragsbeslut från VR rörande Medicin och Hälsa fick IMH totalt fyra nya anslag, varav tre är inom vårdvetenskap. Totalt får IMH 27 % av Medicinska fakultetens tilldelning.

Emmanuel Bäckryd

På jakt efter den kroniska smärtans fingeravtryck

Trots att var femte person lider av kronisk smärta vet man mycket lite om de biologiska mekanismerna vid olika smärttillstånd. För att kunna utveckla bättre behandlingsmetoder är det nödvändigt att bättre förstå smärtans mekanismer.

Ylva Böttiger

Viktigt att läkemedelsinformationscentraler ger konkreta råd

Professor Ylva Böttiger talade vid de regionala "Legemiddel-informasjonssentrene (RELIS)" 20-årsjubileum i Oslo. Norska Dagens Medisin refererar symposiet.

SCAPIS Logotyp

Nu är SCAPIS-mottagningen redo för de första studiedeltagarna

SCAPIS-teamet är laddade för att ta emot de första studiedeltagarna. Vårddirektör Ditte Pehrsson-Lindell och prefekt Birgitta Öberg knöt på invigningen ett symboliskt band mellan Universitetssjukhuset och LiU.

Forskarfredag flagga

Frys in vintern och åk inte för fort på Vasaloppet!

Det var några av slutsatserna Fredrik Nyström delade med sig av till publiken i Trädgårdsföreningen på årets ForskarFredag.

Plexiglasgubbe med skumplasthjärta

Sjukvården missar tiotusentals med dödlig ärftlig sjukdom

Nästan 50.000 svenskar bär på en genetisk defekt som kan förkorta deras liv med flera decennier. Men svenska läkare är dåliga på att hitta de drabbade innan de insjuknar i stroke, hjärtinfarkt eller kärlkramp. Docent Lennart Nilsson intervjuas i Rapport om FH - Familjär hyperkolesterolemi.

Maggie Folkesson

Rökning starkt bidragande faktor för uppkomst av Bukaortaaneurysm

Rökning orsakar celldöd som i sin tur försvagar kärlväggarna i bl.a. buk-aortan, ett av kroppens största blodkärl. Om detta blodkärl brister är det i högsta grad dödligt, trots att sjukdomen fram till dess är helt symtomfri. Det finns ännu inga läkemedel mot den.

Ultraljudsbild av hjärtkammare i vila med tjock vägg

Överraskande resultat i hjärtstudien Doppler-CIP

Forskare vid bl a LiU har gjort en överraskande upptäckt i den nyligen avslutade europeiska studien Doppler-Cip. Om resultaten bekräftas i fler studier kan det leda till bättre bedömning av riskerna för patienter i framtiden.


 

Fler Nyheter från IMH >>

Kalendarium knapp
LISAM inloggning


Kontakt 

Postadress:

Linköpings universitet
Institutionen för medicin och hälsa
581 83 Linköping

Besöksadress:

IMH:s kansli
Sandbäcksgatan 7, 3 tr
Campus US

Telefon:

010-103 00 00 (vxl Landstinget)
013-28 10 00 (vxl Universitetet)

Fax

013-145004

E-post

registrator@imh.liu.se

Twitter


 


 

Händelser närmaste veckan

2015-11-21

Holgerspexet presenterrar Brynhilde och draken

Kultur & nöje - Linköpings universitet
2015-11-21 kl 16:00 -- 2015-12-05 kl 16:00 välkommen till årets spex Brynhilde och draken ett asabra spex följ med till byn Vahall och se till att sätta eran prägel på spexet er fantasi sätter gränserna för hur konstigt, roligt eller varför inte Spanskt föreställningen blir. Kom igen det blir kul!
Plats: Forumteatern
För mer information se http://holgerspexet.se, kontakta Mathias Göransson , e-post Biljettansvarig@holgerspexet.se.

2015-11-30

Halvtidsseminarium - Maria Edvardsson

Seminarium - Institutionen för medicin och hälsa
Maria Edvardsson vid avdelningen för läkemedelsforskning håller halvtidsseminarium "Interpretation and evaluation of levels of conventional biochemical markers in older individuals in relation to background factors including aging, the presence/absence of chronic disease, drugs and infections disease"
Kl 09:00
Plats: Konferensrum Klinisk kemi, ingång 64, plan 11, Medicinska fakulteten, Campus US
För mer information kontakta Madeleine Örlin, e-post madeleine.orlin@liu.se, telefon 010-1034605.

2015-12-01

Bioinformatics drop-in

Övrigt - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Welcome to bioinformatics Drop-in on Tuesday mornings at Campus US! This is an opportunity for researchers to discuss bioinformatics problems with experts from BILS and WABI. No need to register.
Kl 09:00 - 10:00
Plats: Cellbiologen plan 09 fikarummet, ing 65, Campus US
För mer information kontakta Malin Larsson, e-post malin.larsson@liu.se.

”Hiv-behandling som prevention - nu och i framtiden” Om smittsamhet vid välinställd behandling och dess implikationer på informationsplikten.

Föreläsning - Linköpings universitet
Världsaidsdagen: Lunchföreläsning med Carolina Orre sakkunnig, RFSL Vi bjuder på smörgås till alla som anmäler sig i förväg till: ulrica.engdahl@liu.se Ange ev. allergier eller specialkost. Arrangörer: Forum för genusvetenskap och jämställdhet
Kl 12:15 - 13:00
Plats: Valeriana, nya huset (511) Campus US, Linköping
För mer information se http://www.liu.se/genusforum/aktuellt/1.660101/1dec4.pdf, kontakta Ulrica Engdahl, e-post ulrica.engdahl@liu.se.

2015-12-03

MIIC föreläsning - Prof Pamela Hankey-Giblin

Föreläsning - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Centrum för mucosa, infektion och inflammation (MIIC) inbjuder till föreläsning med Prof Pamela Hankey-Giblin, PennState, USA - "Macrophage heterogeneity and chronic inflammation associated with obesity" Värd: Anita Öst Välkomna!
Kl 15:30 - 16:30
Plats: Björken, ingång 64, plan 10, Campus US
För mer information kontakta Anita Öst, e-post anita.ost@liu.se.

2015-12-04

Disputation - Khedidja Hedna

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Khedidja Hedna försvarar sin doktorsavhandling " Inappropriate prescribing, non-adherence to long-term medications and related morbidities - Pharmacoepidemiological aspects". Opponent Professor Johan Fastbom, Karolinska Institutet, Stockholm
Kl 09:00
Plats: Originalet, Qulturum, Ryhov sjukhus, Jönköping
För mer information kontakta Madeleine Örlin, e-post madeleine.orlin@liu.se, telefon 010-1034605.

Disputation Ghassan Mourad

Disputation - Arbetsterapi och Omvårdnad - Avd. HAV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Ghassan Mourad försvarar sin doktorsavhandling "Improving care for patients with non-cardiac chest pain - Description of psychological distress and costs, and evaluation of an Internet-delivered intervention". Opponent: Professor Siv Söderberg, Mittuniversitetet, Östersund
Kl 13:00
Plats: K1, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information kontakta Niclas Silfverhammar, e-post niclas.silfverhammar@liu.se.

Forskningsseminarium

Seminarium - Avdelningen för fysioterapi
Avd FYSIO
Kl 13:15 - 14:45
Plats: Hus 511-001, Blåbäret, pl 14, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/fysioterapi/forskning/forskningsseminarier, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.Sidansvarig: emma.busk.winquist@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-11-19