Göm menyn

Institutionen för medicin och hälsa

Vår verksamhet spänner över ett brett medicinskt ämnesfält och utmärker sig genom sin tvärvetenskapliga profil. Vi forskar inom till exempel inom hjärt-kärlsjukdomar, folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, arbetslivsinriktad rehabilitering, medicinsk bildvetenskap och läkemedelsforskning.

Hos oss hittar du även forskning inom t ex fysioterapi/sjukgymnastik, njurmedicin, prioriteringar i hälso- och sjukvården och mycket mer. Inom grundutbildningen har vi lärare inom de flesta av den medicinska fakultetens utbildningsprogram såsom t ex Läkarprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet och Fysioterapeutprogrammet.

Sandbäcksgatan 7 - fotografi

Forskningswebben knapp


 

Nyheter från IMH:

Elin Good

Elin Good är framtidens toppforskare inom kardiologi

Elin Good har vunnit utmärkelsen Young Investigator Award. Hennes forskningsrapport valdes ut som vinnare i kategorin Prevention och Epidemiologi. Elin Good är doktorand inom kardiologi vid Medicinska fakulteten vid LiU.

Toomas Timpka

Debatt: Löparna är alldeles för lättlurade

Professor Toomas Timpka skriver om löparboomen och skaderisker för långlöpare i tidningen Metro idag.

Meriam Aneq Åström

Prestigefyllt stipendium till Meriam Aneq Åström

Vid kardiovaskulära vårmötet mottog Meriam Aneq Åström från KVM emot Hjärtförbundets resestipendium för post-dok vistelse vid utländskt universitet.

Fredrik Nyström

Kylan håller koll på kilona

Fredrik Nyströms studie om brunt fett och kyla uppmärksammas i tidningen Allas april-nummer. Allas-reportern testar själv att använda den kylväst som Fredrik själv kommer testa i en ny studie som planeras starta 2015.

LiU-logga

Hälsouniversitetet byter namn till Medicinska fakulteten

Den 20 maj lanseras LiU:s nya grafiska profil och logotyp, en del i arbetet med att förtydliga universitetets kommunikation. Som en del i detta byter nu Hälsouniversitetet namn till Medicinska fakulteten.

Bijar Ghafouri

Smärtforskare uppmärksammad internationellt

Docent Bijar Ghafouri, rehabiliteringsmedicin, intervjuas i Salimetrics Europe om sin forskning inom smärta vid Painomics Laboratory. Artikeln blev snabbt en av de tio mest lästa artiklarna.

Ambulans

Ring ambulans omedelbart vid hjärtinfarkt

Hälften av alla hjärtinfarktpatienter misslyckas med att omedelbart ringa en ambulans för att få hjälp. Det fördröjer diagnosen och kan leda till ökad dödlighet i hjärtinfarkt, visar en ny studie från Linköpings universitet.

Anna Strömberg

6 miljoner till forskning om hjärtsvikt

Hjärtsvikt är ett tillstånd med en relativt dålig prognos för överlevnad och orsakar nära fem miljoner sjukhusinläggningar om året i Europa. Ett projekt med målet att minska framtida vårdbehov och dödligheten i hjärtsvikt får nu 6,3 miljoner kronor av Nordforsk.

Stig Linder

Clinical trial results using a drug that targets quiescent tumor cells

Tumor cells in hypoxic areas proliferate slowly and are insensitive to standard cancer therapeutics. The Linder research group att LÄFO/IMH has identified a drug, VLX600, that targets such cells.


 

Fler Nyheter från IMH >>


Kalendarium - knapp


LISAM inloggning

Kontakt 

Postadress:

Linköpings universitet
Institutionen för medicin och hälsa
581 83 Linköping

Besöksadress:

IMH:s kansli
Sandbäcksgatan 7, 3 tr
Campus US

Telefon:

010-103 00 00 (vxl Landstinget)
013-28 10 00 (vxl Universitetet)

Fax

013-145004

E-post

registrator@imh.liu.se

Twitter


 


 

Händelser närmaste veckan

2015-06-01

Eva-Lena Zetterlund - Halvtidsseminarium

Seminarium - Institutionen för medicin och hälsa
Halvtidsseminarium för Eva-Lena Zetterlund: "Monitorering av anestesidjup". Sakkunniga: professor Lena Jonasson, Linköpings universitet (IMH) och docent Mats Enlund, Uppsala universitet.
Kl 13:00
Plats: Vänern, Huvudblocket, ing. 1, plan 14, Universitetssjukhuset, Campus US
För mer information kontakta Eva-Lena Zetterlund, e-post eva-lena.zetterlund@regionostergotland.se.

2015-06-04

Halvtidsseminarium - Håkan Bengtsson

Seminarium - Avdelningen för fysioterapi
Halvtidsseminarium för Håkan Bengtsson: ”Match related risk factors for injury in male professional football” Sakkunniga: Prof Magnus Karlsson, Lunds universitet och med dr Kajsa Johansson, IMH/Linköpings universitet
Kl 13:00 - 14:30
Plats: Ugglan, Hälsans hus, ingång 14, plan 14, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/fysioterapi, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se, telefon 013-284663.

Disputation - Ulrika Källman

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Titel: "Evaluation of Repositioning in Pressure Ulcer Prevention". Fakultetsopponent: Professor Ingalill Rahm Hallberg, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, ing.65 plan 9, Campus US
För mer information kontakta Sofia McGarvey, e-post sofia.mcgarvey@liu.se.

2015-06-05

Forskningsseminarium

Seminarium - Avdelningen för fysioterapi
Avd FYSIO
Kl 13:15 - 14:45
Plats: FYSIOs konferensrum, Hälsans hus, ing 15, pl 12, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/fysioterapi/forskning/forskningsseminarier, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.

Renate Slind Olsen - halvtidsseminarium

Seminarium - Institutionen för medicin och hälsa
Halvtidsseminarium för Renate Slind Olsen, avdelningen för läkemedelsforskning "Implications of cardiovascular disease and the burden of cardiovascular risk factors on colorectal cancer prognosis and inflammatory profile". Sakkunniga: professor Olle Ståhl, Linköpings universitet (IKE)och docent Lennart Nilsson, Linköpings universitet (IMH).
Kl 14:15
Plats: Almen, Campus US, ing 64, plan 10
För mer information se http://www.imh.liu.se/?l=sv, kontakta Madeleine Örlin, e-post madeleine.orlin@liu.se, telefon 010-103 46 05.Sidansvarig: emma.busk.winquist@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-05-28